Ar Ap Là Gì

     

Trước kia có nhiều bạn đã hỏi bản thân về các từ viết tắt trong số văn bản các solo từ tiếng Anhtrong ngành kế toán tài chính tài chủ yếu nói tầm thường hômhnay tôiđã tập hợp lại một số trong những các thuật ngữ quan trọng giúp các bạn cũng có thể tra cứu một cách tiện lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.Bạn đã xem: Ar ap là gì

a.d; a/d

after date

sau kỳ hạn, đáo hạn kể từ ngày

a.m

ante meridiem

buổi sáng (giờ)

A.P

accounts payable

khoản buộc phải trả

A.R

accounts receivable

khoản bắt buộc thu

A.w.

bairway bill

vận deals không

A/A

articles of association

các điều lệ của hiệp hội

A/c;

A/Caccount current

tài khoản vãng lai

a/c;

acc;acctaccount

tài khoản

a/o

account of

tài khoản của

A/p

account paid

tài khoản đang thanh toán

a/r; A/R

all risks (insurance)

mọi rủi ro khủng hoảng (bảo hiểm)

a/s

at sight

khi xuất trình (thanh toán hối hận phiếu séc, L/C)

a/s

after sight

từ…. Ngày khi xuất trình

A/S; A.S

account sales

tài khoản chào bán hàng

a/w

actual weight

trọng lượng thực

aar; AAR

against all risks

đề phòng đầy đủ rủi ro

Acc

accepted, acceptance

được gật đầu đồng ý trả, việc gật đầu hối phiếu

ad

advertisement

quảng cáo

ad val

ad valorem

theo giá

ADB

Asian Development Bank

Ngân hàng cải cách và phát triển Châu Á

amt

amount

lượng, số lượng, số tiền

App

approximate

xấp xỉ, ngay sát đúng

appro

approval

thông qua

ASAP

as soon as possible

càng nhanh chóng càng tốt

avdp

avoir - du – poids

hệ thống đo trọng lượng Anh Mỹ

Ave

avenue

đại lộ

Bank of England

ngân sản phẩm Anh

B.B

bill – book

sổ hối hận phiếu, sổ ghi kỳ hạn yêu mến phiếu

B.H

bill of health

giấy ghi nhận kiểm dịch

B.O

branch office

văn phòng bỏ ra nhánh

B.O

buyer"s option

quyền tuyển lựa của fan mua

b.p

by procuration

do sự ủy quyền

B.P

bills payable

hối phiếu đề nghị trả

B/D

bank draft

chi phiếu rút tiền nghỉ ngơi ngân hàng

b/d; b.d

brought down

mang xuống (kế toán)

B/E

bill of entry

bản kê khai chi tiết ở hải quan

B/E; b/e

bill of exchange

hối phiếu yêu đương mại

b/f; b.f; bf

brought forward

mang sang (kế toán)

B/L

bill of lading

vận đơn

b/o

brought over

mang lịch sự (kế toán)

B/S

balance sheet

bảng tổng kết tài sản, bảng quyết toán

B/V

book value

giá trị hạch toán

bal

balance

số dư, sự cân nặng bằn

bar; bbl

barrel

thùng

bbls/d

barrels per day

thùng/ngày

bdl

bundle

Bk

bank

ngân hàng

BOP

balance of payment

cán cân thanh toán

BOT

balance of trade

cán cân nặng thương mại

BR

bills receivable

hối phiếu buộc phải thu

BR

bank rate

tỷ suất ngân hàng

Bros

brothers

anh em (dùng vào tên những hãng)

bu

bushel

giạ (40 lít)(đ.vị đong thóc, gạo)

c và f, C và F;c.f

cost và freight

giá hàng với cước phí

C.A

chartered accountant

chuyên viên kế toán

c.a.f

cost, assurance và freight

giá hàng, bảo đảm và cước phí

C.B

cash book

sổ thu chi, sổ chi phí mặt

C.B.D

cash before delivery

trả tiền trước khi giao hàng

C.I.A

cash in advance

tiền trả trước

c.i.f và c

cost, insurance, freightand commission

giá hàng, bảo hiểm, cước tổn phí vàhoa hồng

c.i.f & e

cost, insurance, freightand exchange

giá hàng, bảo hiểm, cước phí vàhối đoái

c.i.f và c

cost, insurance, freightand interest

giá hàng, bảo hiểm, cước phí tổn và lãi cho những người mua

c.i.f; C.I.F

cost, insurance và freight

giá hàng, bảo hiểm và cước phí

c.i

car load

xe đầy, toa đầy (hàng hóa)

C.O.D

cash on delivery

trả chi phí khi nhận hàng

C.P.A

certified public accountant

giám định viên kế toán

C.W.O; c.w.o

cash with order

trả tiền lúc đặt hàng

c/d

carried down

mang xuống (kế toán)

c/f

carried forward

mang thanh lịch (kế toán)

C/N

credit note

giấy báo có

C/N

circular note

chi phiếu du lịch (lưu động)

c/o

care of

nhờ chuyển

C/P

charter -party

hợp đồng thuê tàu

C/R; C.R

at company"s risk

rủi ro do doanh nghiệp vận đưa chịu

C/T

cable transfer

điện đưa tiền

c/w

commercial weight

trọng lượng yêu quý mại

CA

chief accountant

kế toán trưởng

CA

commercial agent

đại diện yêu đương mại

CAD

cash against documents

trả tiền để nhận bệnh từ

cd;

cum divcum divident

kể cả tiền lãi cổ phần

cf

confer

đối chiếu với, so sánh với

cge pd

carriage paid

cảng chi phí đã trả

ch.fwd

charges forward

trả tiền ngay khi nhận hàng

ch.pd

charges paid

chi tầm giá đã trả

ch.ppd

charges prepaid

chi giá tiền đã trả trước

Change

exchange

thị trường triệu chứng khoán

chq

cheque

séc

Co

company

công ty

consol

consolidated

tăng cường vốn

contents

nội dung

conv

conversion

sự biến hóa (hối phiếu, chứng khoán)

COR

cargo outtum report

biên bạn dạng hàng hỏng hỏng, đổ vỡ

Corp

corporation

công ty

COS

cash on shipment

trả tiền lúc xếp mặt hàng xuống tàu

CP

carriage paid

cước vẫn trả

CPI

consumer price index

chỉ số giá cả lẻ

CQ

commercial quality

chất lượng yêu mến mại

cr

credit

tín dụng

Cr

creditor

chủ nợ, trái chủ

cum

cumulative

tích lũy

curr.; curt

current

hiện tại, hiện tại thời

LÀM BÀI kiểm tra MIỄN PHÍ--- CLICK HERE---

ĐĂNG KÝ ngay ĐỂ LÀM BÀI chạy thử VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ


*

ĐĂNG KÝ ngay TẠI ĐÂY

buoidienxanhha.com English được ra đời tại Singapore vày buoidienxanhha.com International Pte.Ltd với mô hình học trực con đường 1 kèm 1 có sứ mệnh liên kết người học tập và bạn dạy tiếng anh bên trên toàn ráng giới.