Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0 5 m

     
*Bạn đang xem: Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0 5 m

Bánh xe bé nhỏ của một lắp thêm kéo có nửa đường kính 0.5m.Bánh xe cộ lớn của dòng sản phẩm kéo có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé xíu lăn được 10 vòng thì bánh xe mập lăn được mấy vòng?NHANH LÊN HỘ MÌNH NHÉ!


*

Chu vi bánh xe bé nhỏ là:

0,5x 2x 3,14= 3,14 ( m )

Chu vi bánh xe khủng là:

1x 2x 3,14= 6,28 ( m )

Bánh xe nhỏ xíu đi được số mét giả dụ bánh xe pháo lăn 10 vòng là:

3,14x 10= 31,4 ( m )

Bánh xe lớn lăn được số vòng trường hợp đi được 31,4 mét là:

31,4: 6,28= 5 ( vòng )

Đáp số: 5 vòng


*

Bánh xe nhỏ xíu của một lắp thêm kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe cộ lớn của dòng sản phẩm kéo đó có bán kính 1m. Hỏi bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh phệ lăn được mấy vòng?Chu vi bánh xe bé là: 0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 ( m )Chu vi bánh xe lớn là: 1 x 2 x 3,14 = 6,28 ( m )Bánh xe bé bỏng lăn được 10 vòng thì bánh phệ lăn được số vòng là: 3,14 : ( 6,28 : 10 ) = 5 ( vòng ) Đáp số: 5 vòng


Bánh xe nhỏ xíu của một sản phẩm công nghệ kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe cộ lớn của sản phẩm kéo kia có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé nhỏ lăn được 10 vòng thì bánh xe mập lăn được mấy vòng


Xem thêm: Top 15 Bài Phân Tích 8 Câu Đầu Bài Trao Duyên, Phân Tích 18 Câu Thơ Đầu Đoạn Trích Trao Duyên

bánh xe bé nhỏ của một vật dụng kéo có bán kính 0,5m . Bánh xe mập lớn của dòng sản phẩm kéo kia có bán kính 1m . Hỏi khi khi bánh xe bé xíu lăn được 10 vòng thì bánh xe mập lăn được mấy vòng


Bánh xe nhỏ nhắn của một sản phẩm kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe cộ lớn của dòng sản phẩm kéo đó có nửa đường kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng ?


Bánh xe bé nhỏ của 1 thứ kéo có nửa đường kính 0,5m . Bánh xe lớn của dòng sản phẩm kéo kia có bán kính 1m . Hỏi lúc bánh xe bé xíu lăn được 10 vòng thì bánh xe bự lăn được mấy vòng ?


Bánh xe bé xíu của một lắp thêm kéo có nửa đường kính 0,5m, bánh xe lớn của dòng sản phẩm kéo đó có nửa đường kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe béo lăn được mấy vòng?

 


Bánh xe bé xíu của một đồ vật kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe lớn của dòng sản phẩm kéo đó có bán kính 1m. Hỏi lúc bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vồng ?


Bánh xe bé bỏng của một trang bị kéo có bán kính 0,5m . Bánh xe lớn của dòng sản phẩm kéo kia có bán kính 1m . Hỏi lúc bánh xe cộ lăn được 10 vòng thì bánh xe khủng lăn dược mấy vòng ?
Xem thêm: Việt Nam Gia Nhập Asean Có Thuận Lợi Và Khó Khăn Gì, Tham Gia Asean Mang Lại Lợi Ích Gì Cho Việt Nam

Bánh xe bé của 1 đồ vật kéo có bán kính 0,5 m . Bánh xe cộ lớn của dòng sản phẩm kéo có nửa đường kính 1m . Hỏi khi bánh xe bé nhỏ lăn được 10 vòng thì bánh xe béo lăn được mấy vòng ? 

Bạn nào nhanh tay mình tick 


1 bánh xe của một máy kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe pháo lớn của sản phẩm kéo đó có nửa đường kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé xíu lăn đuược 10 vòng thì bánh xe phệ lăn được mấy vòng.