Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15 842 lần

     
Một cách gần đúng, về trị số khối bởi nguyên tử khối. Vì khối lượng nguyên tử đượcc coi bởi tổng khối lượng các phân tử proton cùng nơtron bao gồm trong phân tử nhân nguyên tử. Mỗi phân tử $p$ và $n$ có trọng lượng gần bởi $1u$ ( hay $1đvC$)


Bạn đang xem: Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15 842 lần

*

Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng vội $15,842$ lần và trọng lượng của nguyên tử cacbon nặng vội $11,9059$ lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu chọn $1/12$ cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng thì $H, O$ gồm nguyên tử khối là bao nhiêu?
*

bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử $Fe$ theo thứ tự là $1,28mathop Alimits^0$ và $56$ g/mol. Tính cân nặng riêng của $Fe$. Hiểu được trong tinh thể, những tinh thể $Fe$ chiếm phần $74 \%$ thể tích còn lại là phần rỗng.
*Xem thêm: Hay Viết Đoạn Văn Về Học Tập Của Em Trong Học Kì 1 ❤️️15 Mẫu

*

Cho cân nặng tuyệt đối của nguyên tử $C$ và $O$ theo thứ tự là $19,92. 10^-24$ gam và $26,56.10^-24$ gam. Tìm khối lượng mol của phân tử $O_2, CO_2, CO_3^2^-$
*

a) mang lại giá trị tuyệt đối về cân nặng nguyên tử của một các loại đồng vị của $Mg$ là $4,48.10^-23 g$; của $Al$ là $4,82.10^-23 g$; của $Fe$ là $8,96.10^-23 g$.$(1)$ Tính cân nặng mol của $Mg$, ion $Al^3+$, ion $Fe^3+$.$(2)$ Tính số proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử của những đồng vị trên, biết số máy tự của $Mg, Al, Fe$ tương xứng là $12, 13, 26$.b) Một thanh đồng chứa $2$ mol $Cu$ trong số đó có hai đồng vị $ _29^63Cu (75 \%)$ cùng $_29^65Cu (25 \%)$. Hỏi thanh đồng nặng bao nhiêu gam?


Xem thêm: Cho Hình Chóp S Abcd Đáy Là Hình Bình Hành, Cho Hình Chóp S

HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚP 11HÓA HỌC LỚP 12Các bài bác Tập Tiêu BiểuBài tập dượt Thi Đại học Khóa 01 thời điểm năm 2012 - 2013Đề và giải đáp môn Hóa kỳ thi Đại học tập 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); vào đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau cùng một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử
*