BÒ KHÔNG ĂN CỎ BÒ NGU

     

Bò không Ăn Cỏ trườn Ngu Đối Tiếp Câu Sau ❤️ Đối Thơ Chế BòKhôngĂnCỏBòNguVui, HàiHướcNhất ✅ ĐốiLạiThảThính.


Bò không Ăn Cỏ bò Ngu Đối Tiếp Câu Sau

Bò không ăn uống cỏ bò nguCậu ko yêu tớ cậu dở người hơn bò

Bò không ăn uống cỏ trườn ngu.Trai ko mê gái trai ngốc hơn bò

Vui cùng với 1001 BÀI