C4H10O Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo

     

Đồng phân của một hóa học hữu cơ khá phức hợp và có rất nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp những em học sinh viết đầy đủ số đồng phân của C4H10O và call tên đúng các đồng phân của C4H10O tương ứng.
Bạn đang xem: C4h10o có bao nhiêu công thức cấu tạo

Công thức cấu tạo của C4H10O và hotline tên | Đồng phân của C4H10O và gọi tên

Ứng với cách làm phân tử C4H10O thì chất rất có thể là ancol hoặc ete

A. Ancol C4H10O

Ancol C4H10O tất cả 4 đồng phân ancol, rứa thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

Butan – 1- ol

*

CH3-CH(CH3)CH2OH

2 – metylpropan – 1- ol

*

CH3-CH2-CH(OH)-CH3

Butan – 2- ol

*

CH3-C(OH)(CH3)-CH3

2 – metylpropan – 2- ol

*

B. ETE C4H10O

Ete C4H10O tất cả 3 đồng phân ete, cố thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*

CH3-CH2-CH2-O-CH3

Metylpropyl ete / 1- metoxypropan

*

CH3-CH(CH3)-O-CH3

Isopropylmetyl ete / 2 - metoxypropan

*

CH3-CH2-O-CH2-CH3

Đietyl ete / etoxyetan

Vậy ứng với phương pháp phân tử C4H10O thì chất có 7 đồng phân, rất có thể là ancol hoặc ete.


1 8869
cài đặt tài liệu
« Trang trước
Chia sẻ
Trang sau »

Nội dung bài viết

Có thể chúng ta quan tâm


Bài viết bao gồm lượt xem cao


Chúng tôi
Học tập
Liên kết
Tải ứng dụng
Bài viết new nhất
*

*

Tiếp tục áp dụng web!
*

đòi hỏi nhiều khả năng hơn với phầm mềm VietJack. Hỏi đáp miễn giá tiền với gia sư. Thi online với hàng trăm bộ đề chuẩn.
coi bằng app thường xuyên sử dụng web!


Xem thêm: Gấp Đi Em Anh Rất Sợ Ngày Mai, Mau Với Chứ, Vội Vàng Lên Với Chứ…

Đăng nhập vào hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
bạn cũng có thể sử dụng thông tin tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập!
giữ mật khẩu
bạn quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng cam kết ngay
Đăng ký kết vào khối hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
tài khoản Google
bạn cũng có thể sử dụng tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập!
Đăng ký kết
Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục thông tin tài khoản
×
phục sinh


Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập ngay