Ca Dao Tục Ngữ Về Tính Trung Thực

     

Ca Dao Tục Ngữ về tính chất Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất xuất sắc Đẹp Của bé Người việt nam Được đẩy mạnh Gìn Giữ trải qua không ít Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực từ Trọng

Sưu trung bình 1001 Thành Ngữ Trung Thực từ Trọng hay và tuyệt vời trong lòng chúng ta đọc

Cười bạn chớ vội cười cợt lâu,Cười người hôm trước hôm sau bạn cười.Ai ơi chớ vội cười nhau,Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách khéo vá, rộng lành vụng về may.Thuyền dời bến như thế nào bến bao gồm dời,Khăng khăng quân tử một lời tuyệt nhất ngôn.Cứ trong đạo lý luân thường,Làm tín đồ phải giữ kỷ cương có tác dụng đầu.Đường giao tiếp cốt vẹn toàn,Việc mình không muốn chớ làm cho ai.Nói lời nên giữ rước lời,Đừng như nhỏ bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột cơ mà nghe.Trong váy gì đẹp bởi sen,Lá xanh bông white lại chen nhị vàng.Nhị đá quý bông white lá xanh,Gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn.Dạo nghịch quán cũng như nhà.Nhà tranh tất cả ngãi rộng tòa nhà cao.

Chia Sẻ