CÁCH TÍNH CHIỀU CAO HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

     

Quy tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Bạn đang xem: Cách tính chiều cao hình hộp chữ nhật


*

Lưu ý: Chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng chính là diện tích đáy. Vậy hoàn toàn có thể tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng phương pháp lấy diện tích đáy nhân với chiều cao.

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm (12cm), chiều rộng lớn (5cm) và chiều cao (8cm).

Phương pháp: Ba size của hình hộp chữ nhật đã bao gồm cùng đơn vị đo buộc phải để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chiều nhiều năm nhân với chiều rộng rồi nhân cùng với chiều cao.

Giải:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

(12 imes 5 imes 8 = 480;(cm^3))

Đáp số: (480cm^3).

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật lúc biết ba kích thước


Phương pháp: mong mỏi tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

Xem thêm: Kmno4 + H2O2 + H2So4 = O2 + Mnso4 + K2So4 + H2O, How To Calculate This Chemical Equation

Dạng 2: Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp: độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật phân chia cho diện tích đáy.

(c = V:(a imes b)).

Dạng 3: Tính diện tích đáy lúc biết thể tích

Phương pháp: diện tích đáy của hình vỏ hộp chữ nhật bằng thể tích đến cho chiều cao.

(a imes b = V:c).

Xem thêm: Nguyên Tắc, Cấu Tạo Pin Điện Hóa Từ Muối, Nguyên Lý Và Cách Chế Tạo Pin Chanh

Dạng 4: Toán có lời văn (thường tính thể tích nước, độ cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác minh dạng toán và yêu ước của đề bài rồi giải bài toán đó.


Mục lục - Toán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
bài bác 1: Ôn tập có mang phân số. đặc điểm cơ bản của phân số
bài bác 2: Ôn tập: so sánh hai phân số
bài bác 3: Ôn tâp: đối chiếu phân số (tiếp)
bài xích 4: Phân số thập phân
bài bác 5: Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhì phân số
bài xích 6: Ôn tập: Phép nhân với phép phân chia hai phân số
bài xích 7: hỗn số
bài 8: lếu láo số (tiếp)
bài 9: Ôn tập về giải toán
bài xích 10: Ôn tập và bổ sung về giải toán
bài 11: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ nhiều năm
bài bác 12: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng
bài xích 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
bài 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
bài 1: quan niệm số thập phân
bài bác 2: sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
bài 3: Số thập phân bởi nhau. đối chiếu hai số thập phân
bài 4: Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân
bài 5: Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân
bài xích 6: Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân
bài 7: Phép cùng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân
bài bác 8: Phép trừ nhị số thập phân
bài bác 9: Nhân một số thập phân với một vài tự nhiên
bài xích 10: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
bài 11: Nhân một số trong những thập phân với một vài thập phân
bài xích 12: Chia một vài thập phân cho một số trong những tự nhiên
bài bác 13: Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000, ...
bài xích 14: Chia một trong những tự nhiên cho một vài tự nhiên cơ mà thương tìm kiếm được là một số trong những thập phân
bài 15: Chia một trong những tự nhiên cho một số thập phân
bài xích 16: Chia một vài thập phân cho một số trong những thập phân
bài bác 17: Tỉ số phần trăm. Những phép tính với tỉ số phần trăm
bài bác 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: kiếm tìm tỉ số tỷ lệ của hai số
bài bác 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số
bài bác 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá chỉ trị tỷ lệ của số đó
bài bác 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số xác suất liên quan đến mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
bài bác 1: Tam giác. Diện tích hình tam giác
bài bác 2: Hình thang. Diện tích s hình thang
bài xích 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình trụ
bài bác 4: Diện tích hình tròn trụ
bài 5: rèn luyện về diện tích những hình
bài 6: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
bài 7: diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
bài xích 8: diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương
bài xích 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối
bài 10: Thể tích hình hộp chữ nhật
bài xích 11: Thể tích hình lập phương
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
bài 1: Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
bài xích 2: cộng số đo thời hạn
bài 3: Trừ số đo thời gian
bài bác 4: Nhân số đo thời hạn với một số
bài 5: chia số đo thời hạn cho một vài
bài 6: gia tốc
bài xích 7: Quãng đường
bài bác 8: thời gian
bài xích 9: nhì vật vận động ngược chiều
bài xích 10: hai vật chuyển động cùng chiều
bài 11: hoạt động trên làn nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
bài bác 1: Ôn tập về đo độ dài cùng đo cân nặng
bài 2: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
bài 3: Ôn tập về số đo thời gian
bài 4: Ôn tập về phép cùng
bài xích 5: Ôn tập về phép trừ
bài xích 6: Ôn tập về phép nhân
bài xích 7: Ôn tập về phép phân tách
bài xích 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình
bài 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình
*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.