Cắn tiếng anh là gì

     

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vbuoidienxanhha.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)


Bạn đang xem: Cắn tiếng anh là gìverb lớn bite cắn miếng bánh to lớn have a bite of cake, to bite off a bit of cake cắm chặt môi để khỏi bật tiếng khóc khổng lồ bite one”s lips lớn suppress a sob rét cắn da gặm thịt a biting cold cá gặm câu the fish bites to pit well bàn đóng cắm mộng the table”s boards fit well thúng thóc đầy cắm cạp the level of paddy in the basket fitted well with its brim; the basket of paddy was full lớn the brim to lớn stick fastđộng từ lớn bite; sting; sink one”s teeth (into) cắm miếng bánh lớn have a bite of cake, to bite off a bit of cake cắm chặt môi nhằm khỏi nhảy tiếng khóc to bite one”s lips to lớn suppress a sob rét cắn da cắn thịt a biting cold cá cắn câu the fish bites gặm móng tay bite one”s nails to pit well bàn đóng cắm mộng the table”s boards fit well thúng thóc đầy cắn cạp the màn chơi of paddy in the basket fitted well with its brim; the basket of paddy was full to the brim lớn stick fast loại mực này gặm vào giấy this kind of ink sticks fast lớn the paper cắm hột cơm không tan vỡ can”t bite a grain of rice into halves; can”t say bo to lớn a goose bark


*

As a consequence là gìWhat a relief là gìScsc là gìTên thảo dược là gìTelephone là gìTham mưu trưởng là gìNhờn là gìComb là gìCompliance officer là gìCờ caro giờ đồng hồ anh là gì
Danh mục hoàn toàn có thể Bạn chưa biết Thẻ bị cắm tiếng anh là gì,cắn phát âm tiếng anh là gì,cắn kẹo giờ anh là gì,cắn giờ đồng hồ anh là gì,cắn yêu giờ anh là gì,chó cắn tiếng anh là gì,chuột cắn tiếng anh là gì,khớp cắm tiếng anh là gì,môi cắn chỉ là gì,muỗi gặm tiếng anh là gì Điều hướng bài viết


Xem thêm: Phần Mềm Thay Đổi Giọng Nói Trên Iphone, Top 15 Ứng Dụng Chỉnh Giọng Trên Iphone

Viết một comment Hủy

Bình luận

TênThư năng lượng điện tửTrang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình phê chuẩn này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.


English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vbuoidienxanhha.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)


verb to lớn bite gặm miếng bánh khổng lồ have a bite of cake, to bite off a bit of cake gặm chặt môi nhằm khỏi nhảy tiếng khóc to bite one”s lips lớn suppress a sob rét cắm da gặm thịt a biting cold cá cắm câu the fish bites lớn pit well bàn đóng cắn mộng the table”s boards fit well thúng thóc đầy cắm cạp the màn chơi of paddy in the basket fitted well with its brim; the basket of paddy was full khổng lồ the brim to lớn stick fastđộng từ to bite; sting; sink one”s teeth (into) cắm miếng bánh lớn have a bite of cake, to bite off a bit of cake cắn chặt môi nhằm khỏi bật tiếng khóc khổng lồ bite one”s lips lớn suppress a sob rét gặm da cắm thịt a biting cold cá cắm câu the fish bites gặm móng tay bite one”s nails to lớn pit well bàn đóng cắn mộng the table”s boards fit well thúng thóc đầy cắm cạp the cấp độ of paddy in the basket fitted well with its brim; the basket of paddy was full to the brim lớn stick fast một số loại mực này cắm vào giấy this kind of ink sticks fast to the paper cắn hột cơm không vỡ vạc can”t bite a grain of rice into halves; can”t say bo to a goose bark


As a consequence là gìWhat a relief là gìScsc là gìTên biệt dược là gìTelephone là gìTham mưu trưởng là gìNhờn là gìComb là gìCompliance officer là gìCờ caro tiếng anh là gì


Xem thêm: Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Lần 2 Có Phải Nộp Hóa Đơn Mẫu?

Danh mục có thể Bạn chưa biết Thẻ bị cắn tiếng anh là gì,cắn hiểu tiếng anh là gì,cắn kẹo tiếng anh là gì,cắn giờ đồng hồ anh là gì,cắn yêu giờ anh là gì,chó cắm tiếng anh là gì,chuột gặm tiếng anh là gì,khớp cắn tiếng anh là gì,môi gặm chỉ là gì,muỗi cắm tiếng anh là gì Điều hướng bài viết

Viết một bình luận Hủy

Bình luận

TênThư điện tửTrang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.