CHO 1 35G HỖN HỢP CU MG AL

     
*Bạn đang xem: Cho 1 35g hỗn hợp cu mg al

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ đồng hồ Anh 12
đồ vật lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Món Quà Tuổi Thơ ❤️️19 Bài Văn Biểu Cảm Về Món Quà Tuổi Thơ Ấu

Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 đồ vật lí 11

Câu hỏi mang đến 1,35 gam lếu láo hợp tất cả Cu, Mg, Al tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí có 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2 (ngoài ra không còn sản phẩm khử như thế nào khác). Khối lượng muối tạo thành trong hỗn hợp là

A 4,45 gam.B 5,07 gam.C 5,69 gam.D 6,31 gam.

Phương pháp giải:

Bài toán KL + HNO3:

Cách tùy chỉnh thiết lập công thức số mol HNO3 phản bội ứng theo số mol thành phầm khử của N+5:

Đặt công thức chung của KL là M, hóa trị n

M - n e → M(NO3)n

1 mol n mol 1 mol

Nhận thấy: n e nhịn nhường = n (mol); nNO3- (muối với KL) = n (mol)

nNO3- (muối với KL) = n e
Xem thêm: X Là Kim Loại Thuộc Nhóm Iia

Lời giải chi tiết:

Đặt x, y, z theo lần lượt là số mol Cu, Mg, Al.

Quá trình trao đổi e:

Cu → Cu+2 + 2e N+5 + 3e → N+2 (NO)

Mg → Mg2+ + 2e N+5 + 1e → N+4 (NO2)

Al → Al3+ + 3e

Ta có: nNO3-tạo muối với KL = ne (cách chứng tỏ ở bên trên phần Phương pháp)

⟹ nNO3-tạo muối bột với KL = 3nNO + nNO2 = 3.0,01 + 0,04 = 0,07 mol

⟹ mmuối = mKL + mNO3- chế tạo ra muối với KL = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam

Đáp án C


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép buoidienxanhha.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.