Cho 2 688 lít co2

     
*Bạn đang xem: Cho 2 688 lít co2

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
đồ dùng lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Máy Tính Chuyển Đổi Từ J Sang Kwh Thì Bấm Máy Số, Cho Mình Hỏi Từ J Đổi Sang Kwh Thì Bấm Máy Số

Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 đồ vật lí 11

Câu hỏi mang lại 0,2688 lít CO2(đkc) hấp thụ trọn vẹn bởi 200ml dd NaOH 0,1M cùng Ca(OH)2 0,001M.Tổng trọng lượng các muối bột thu được là

A 2,16g B 1,06g C 1,26g D 2,004g

Phương pháp giải:

Phương pháp:

*
=> 2 muối hạt (HCO3-: x, CO32-: y)

CO2+ OH- -> HCO3-

x x

CO2 + 2OH- -> CO32- + H2O

y 2y y

 

*

=> mmuối=

*
Xem thêm: Tính Chu Vi Một Mảnh Đất Hình Chữ Nhật Có Diện Tích Bằng Diện Tích Mảnh Đất

Lời giải đưa ra tiết:

 

Hướng dẫn giải:

nOH-= 0,2.0,1+ 0,2.0,001.2=0,0204 mol

nCO2= 0,2688:22,4= 0,012 mol

 

*

=> 2 muối bột ( HCO3- : x, CO32- : y)

CO2+ OH- -> HCO3-

x x

CO2 + 2OH- -> CO32- + H2O

y 2y y

 

=> mmuối=

*

= 0,02.23+ 0,002.40+ 0,0036.61+0,0084.60=1,2636 gam

Đáp án C


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép buoidienxanhha.com gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.