CHO 500 ML DUNG DỊCH BA(OH)2 0,1M VÀO V ML DUNG DỊCH AL2(SO4)3 0,1M; SAU KHI CÁC PHẢN ỨNG KẾT THÚC THU ĐƯỢC 12,045 GAM KẾT TỦA

     
Câu hỏi trong đề: 50 vấn đề hay và khó tương quan tới các thành phần hỗn hợp kết tủa (Al(OH)3_ BaSO4_ BaCO3_ CaCO3) !!


Bạn đang xem: Cho 500 ml dung dịch ba(oh)2 0,1m vào v ml dung dịch al2(so4)3 0,1m; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa

*

Định hướng bốn duy giải

Nếu kết tủa là rất đại


Hòa tan hoàn toàn hỗn vừa lòng X bao gồm Al; K và BaO vào nước dư, thu được hỗn hợp Y với 0,09 mol khí H2. Mang đến từ từ cho đến khi xong dung dịch cất 0,04 mol H2SO4 với 0,12 mol HCl vào Y, thu được 5,18 gam các thành phần hỗn hợp kết tủa cùng dung dịch Z chỉ chứa 9,42 gam láo lếu hợp những muối clorua cùng muối sunfat trung hòa. Phần trăm cân nặng của Al tất cả trong X là?


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X bao gồm Al; K và BaO vào nước dư, thu được hỗn hợp Y cùng 0,115 mol khí H2. đến từ từ đến khi hết dung dịch cất 0,04 mol H2SO4 cùng 0,1 mol HCl vào Y, thu được 7,00 gam tất cả hổn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ cất 9,13 gam hỗn hợp các muối clorua với muối sunfat trung hòa. Quý hiếm của m là?
Xem thêm: Năng Suất Kinh Tế Là ? Bài 2 Trang 50 Sgk Sinh Học 11

Cho m gam tía vào 500ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M . Sau phản ứng thu được dung dịch X , kết tủa Y với khí Z. Cân nặng dung dịch X sụt giảm so với khối lượng dung dịch thuở đầu là 19,59 gam. Sục tự từ cho dư khí CO2 vào hỗn hợp X thì thấy mở ra a gam kết tủa. Cực hiếm của a gần quý hiếm nào nhất sau đây?


Hỗn hòa hợp X có Al2O3, Ba, K (trong kia số mol của Al2O3 gấp rất nhiều lần số mol của Ba). Hòa tan hoàn toàn X vào nước dư, thu được hỗn hợp Y và 0,07 mol khí H2. Mang đến từ từ đến hết dung dịch tất cả 0,04 mol H2SO4 và 0,08 mol HCl vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ cất m gam các muối clorua cùng muối sunfat trung hòa) với 15,83 gam hỗn hợp kết tủa. Cực hiếm của m là?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Ba, Al và Fe công dụng với một ít nước dư chiếm được 8,96 lít H2 (đktc), dung dịch Y và hóa học rắn Z. Cho tổng thể chất rắn Z chức năng với 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M, khuấy đa số thu được 13,8 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch T đựng hai muối. Cho dung dịch T tính năng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc đem kết tủa nung trong không khí đến cân nặng không đổi thu được 6,0 gam chất rắn. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn hỗn thích hợp X tất cả Na; tía và Al2O3 vào nước dư, thu được dung dịch Y với 0,08 mol khí H2. đến từ từ đến khi xong dung dịch đựng 0,09 mol H2SO4 với 0,19 mol HCl vào Y, chiếm được 14,76 gam hỗn hợp kết tủa cùng dung dịch Z chỉ chứa 12,435 gam láo lếu hợp những muối clorua và muối sunfat trung hòa. Phần trăm khối lượng của Al2O3 gồm trong X là?
Xem thêm: Gấp Đi Em Anh Rất Sợ Ngày Mai, Mau Với Chứ, Vội Vàng Lên Với Chứ…

*