CHO HÌNH CHÓP S ABCD ĐÁY LÀ HÌNH BÌNH HÀNH

     

Mặt phẳng qua AM và tuy nhiên song với BD giảm mặt phẳng (SBD) theo giao tuyến đường là đường thẳng trải qua G song song cùng với BD và giảm SB,SD theo thứ tự tại B",D"

Ta cóSB"SB=SD"SD=SGSO=23.

VS.AB"MVS.ABC=SB"SB.SMSC=23.12=13⇒VSAB"M=16VSABCD.

Tương tựVSAD"MVSADC=SD"SD.SMSC=23.12=13⇒VSAD"M=16VSABCD

V1=VSAB"M+VSAD"M=13VSABCD⇒V2=23VSABCD⇒V1V2=12
Bạn đang xem: Cho hình chóp s abcd đáy là hình bình hành

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A"B"C" có đáy ABC là tam giác vuông tại B,AC=5a,AA"=3a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C" mang đến mặt phẳng (A"BC) bằng

*


Cho khối chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình vuông vắn cạnh a,SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy và tam giác SAC là tam giác cân nặng (tham khảo hình bên). Tính thể tích V của khối chóp đã cho

*


Cắt hình trụ bởi vì một phương diện phẳng trải qua trục ta được thiết diện là một hình vuông vắn có diện tích s bằng 4. Thể tích của khối trụ khiến cho bởi hình tròn trụ đã đến bằng


Cho hình nón có chiều cao bằng 4. Một khía cạnh phẳng trải qua đỉnh hình nón và giảm hình nón theo một thiết diện là tam giác vuông có diện tích s bằng 32. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón kia bằng


Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2. Tam giác SAB là tam giác đều, tam giác SCD vuông trên S (tham khảo hình mẫu vẽ bên). Tính thể tích V của khối chóp vẫn cho

*
Xem thêm: W Rite A Passage (60 - Living In The Country Has Many Benefits

Cho khối lăng trụ tam giác hầu hết ABC.A"B"C" bao gồm cạnh đáy bởi a và sát bên bằng 4a (tham khảo mẫu vẽ bên). Thể tích của khối trụ đã mang lại bằng

*


Cho hàm số bậc bố y=f(x) có đồ thị là con đường cong trong hình mẫu vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình fx=−2là

*


Cho hình chóp S.ABC bao gồm đáy là tam giác vuông tại B,AB=a,SA=a3 cùng SA vuông với phương diện phẳng lòng (tham khảo hình bên). Góc giữa SB và mặt phẳng lòng bằng

*


Cho hàm số bậc năm f(x). Hàm số y=f"(x) tất cả đồ thị là mặt đường cong trong hình mặt dưới

*

Hàm số gx=f7−2x+x−12đồng trở nên trên khoảng nào dưới đây?


Cho khối lăng trụ ABCD.A"B"C"D" có độ cao h=9. Đáy ABCD là hình vuông có cạnh bởi 2. Thể tích của khối lăng trụ đã đến bằng
Xem thêm: Hãy Phân Tích Và Giải Thích Vì Sao Châu Á Đông Dân Nhất Thế Giới?

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam