CHO HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU S ABCD CÓ CẠNH ĐÁY BẰNG A CẠNH BÊN BẰNG 2A

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học 12 tiếng Anh 12
đồ gia dụng lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 đồ lí 11

Câu hỏi mang đến hình chóp tứ giác rất nhiều (S.ABCD) có cạnh đáy bởi (2a), kề bên bằng (3a). Tính thể tích (V) của khối chóp vẫn cho:

A (V = dfrac4sqrt 7 a^39) B (V = 4sqrt 7 a^3) C (V = dfrac4a^33)D (V = dfrac4sqrt 7 a^33)

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Tính chiều cao hình chóp qua kề bên và cạnh đáy.

Bạn đang xem: Cho hình chóp tứ giác đều s abcd có cạnh đáy bằng a cạnh bên bằng 2a

Thể tích khối chóp (V = dfrac13S.h).

Xem thêm: Chứng Minh Thiên Nhiên Là Người Bạn Em Chỉ Ham Thích Trò Chơi Điện Tử Mà


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải

Hình chóp những (S.ABCD) gồm (O) là vai trung phong đáy, (SO ot left( ABCD ight);SA = 3a;AB = 2a).

Xem thêm: Tính Chất Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Just A Moment

(OA = dfracAC2 = dfracABsqrt 2 2 = asqrt 2 )

(SO = sqrt SA^2 - OA^2 = sqrt left( 3a ight)^2 - left( asqrt 2 ight)^2 = asqrt 7 )

(V_S.ABCD = dfrac13SO.S_ABCD = dfrac13SO.AB^2 = dfrac13.asqrt 7 .left( 2a ight)^2 = dfrac4sqrt 7 a^33)

Chọn lời giải D

 
*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép buoidienxanhha.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.