Cho tam giác abc trên cạnh ab lấy điểm m

     
*

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là………………..

Bạn đang xem: Cho tam giác abc trên cạnh ab lấy điểm m


*

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, bên trên cạnh AC lấy điểm N làm thế nào để cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là 9 lần


*

(Hình bn từ vẽ nhak)

Xem tam giác ABC là 1

Nối MC

Xét tam giác AMC cùng với tam giác ABC gồm :

- Đáy AM = 1/3 đáy AB

- Chung độ cao hạ trường đoản cú đỉnh C 

=> S tam giác AMC =1/3 S tam giác ABC tuyệt S tam giác ABC cấp 3 lần S tam giác AMC

* Xét tam giác AMN với tam giác AMC bao gồm :

- Đáy AN = 1/3 Đáy AC

- Chung độ cao hạ tự đỉnh M

=> S tam giác AMN = 1/3 S tam giác AMC tuyệt S tam giác AMC vội vàng 3 lần tam giác AMN 

  S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC hay S tam giác ABC vội 9 lần tam giác AMN 

Vậy S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC xuất xắc S tam giác ABC gấp 9 lần tam giác AMN 

Đáp số : 9 lần

Hok tốt


Đúng 1
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Nối BN.

Xét tam giác AMN với tam giác ABN gồm chung đường cao hạ từ bỏ đỉnh N xuống cạnh AB và có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN cùng tam giác ABC có chung đường cao hạ từ bỏ đỉnh B xuống cạnh AC và tất cả AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) với (2) ta có : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 1
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, bên trên cạnh AC rước điểm N làm thế nào để cho AM bởi 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là....................

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

A B C M N

Xem tam giác ABC là 1

Nối MC

Xét tam giác AMC cùng với tam giác ABC gồm :

- Đáy AM = 1/3 lòng AB

- Chung độ cao hạ tự đỉnh C 

=> S tam giác AMC =1/3 S tam giác ABC giỏi S tam giác ABC vội 3 lần S tam giác AMC

* Xét tam giác AMN cùng với tam giác AMC có :

- Đáy AN = 1/3 Đáy AC

- Chung chiều cao hạ từ đỉnh M

=> S tam giác AMN = 1/3 S tam giác AMC tuyệt S tam giác AMC vội 3 lần tam giác AMN 

  S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC tuyệt S tam giác ABC vội vàng 9 lần tam giác AMN 

Vậy S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC giỏi S tam giác ABC gấp 9 lần tam giác AMN 

Đáp số : 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

 Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, bên trên cạnh AC lấy điểm N làm sao cho AM bởi 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là………………..


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

Nối BN.

Xét tam giác AMN cùng tam giác ABN tất cả chung con đường cao hạ từ bỏ đỉnh N xuống cạnh AB cùng có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN và tam giác ABC có chung con đường cao hạ tự đỉnh B xuống cạnh AC và gồm AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) với (2) ta bao gồm : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

Tham khảo tại chỗ này nà

https://olm.vn/hoi-dap/detail/187942010083.html

Hk tốt


Đúng 0
Bình luận (0)

Giải

A B C M N

Nối MC

Xét (Delta AMC) với (Delta ABC) , ta có :

- Đáy AM = (frac13) đáy AB

- Chung độ cao hạ từ đỉnh C 

(Rightarrow) (S_Delta AMC=frac13S_Delta ABC) xuất xắc (S_Delta ABC)gấp 3 lần (S_Delta AMC)

* Xét (Delta AMN) với (Delta AMC) có :

- Đáy AN = (frac13) Đáy AC

- Chung độ cao hạ tự đỉnh M

(Rightarrow) (S_Delta AMN=frac13S_Delta AMC) (S_Delta AMC) cấp 3 lần (S_Delta AMN)

 (Leftrightarrow) Diện tích tam giác AMN = (frac19) Diện tích tam giác ABC tốt S tam giác ABC vội 9 lần tam giác AMN 

Vậy S tam giác AMN = (frac19) S tam giác ABC hay S tam giác ABC gấp 9 lần tam giác AMN 


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, trên cạnh AC mang điểm N làm sao cho AM bởi 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là.

giúp nha 

nhanh mang đến 3 tick

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

- Ta thấy SAMC = 1/3 SABC vì AM = 1/3 AB, có chung con đường cao hạ từ C xuống AB.

- Ta thấy SAMN = 2/3 SAMC vì AN = 2/3 AC, có chung đường cao hạ trường đoản cú M xuống AC.

Diện tích hình tam giác AMN ngay số phần diện tích hình tam giác ABC là:

1/3 x 2/3 = 2/9 

=> diện tích hình tam giác ABC bằng 9/2 diện tích hình tam giác AMN.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Ký Kết Và Nội Dung Hiệp Ước Pa Tơ Nốt Là Gì? Just A Moment

Đáp số: 9/2


Đúng 0

Bình luận (0)

cảm ơn bn kb vs mk luôn nhé


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, bên trên cạnh AC lấy điểm N làm sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là……………….. Hoàn toàn có thể giúp anh mk ? MiK 7 tuy vậy dạy nó ko hiểu


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Đầu tiên 

Nối BN.

Xét tam giác AMN và tam giác ABN tất cả chung con đường cao hạ trường đoản cú đỉnh N xuống cạnh AB với có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN và tam giác ABC bao gồm chung mặt đường cao hạ từ bỏ đỉnh B xuống cạnh AC và tất cả AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) và (2) ta bao gồm : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

thanks bạn 


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, bên trên cạnh AC lấy điểm N làm sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN chu kỳ là...................


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6Toán
1
0
GửiHủy

Tham khảo bài bác sau nha:

https://mathx.vn/hoi-dap-toan-hoc/142778.html


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC rước điểm N thế nào cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN mốc giới hạn là....................


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
4
0
GửiHủy

Bằng 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

9 lan nha bn


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, trên cạnh AC mang điểm N làm sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN tần số là....................

trả lời:

 Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, bên trên cạnh AC đem điểm N sao cho AM bởi 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN tần số là 9 lần

chúc bạn học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, trên cạnh AC đem điểm N làm thế nào cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN chu kỳ là....................


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Nối BN.

Xét tam giác AMN cùng tam giác ABN tất cả chung con đường cao hạ tự đỉnh N xuống cạnh AB với có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN và tam giác ABC tất cả chung con đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) và (2) ta tất cả :

S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần 


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

covid


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, bên trên cạnh AC rước điểm N làm sao để cho AM bởi 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN mốc giới hạn là..................

Xem thêm: Đóng Vai Quang Trung Kể Lại Trận Đánh, Just A Moment


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

nhị tam giác bao gồm chung con đường cao hạ từ (B)xuống (AC)

Mà : (AN=frac13AC) ( vì (NC=frac23AC) )

(Rightarrow S_ABN=frac13S_ABC)

* Xét 2 tam giác (NAM) và (NAB) bao gồm :

Chung đường cao hạ từ (N)xuống (AB)

Mà : (AM=frac13AB)

(Rightarrow S_AMN=frac13S_ABC) 

(S_AMN=frac13 imesfrac13=frac19) (S_ABC)

(Rightarrow) (S_ABC) cấp 9 lần (S_AMN)


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M,trên cạnh AC lấy điểm N làm thế nào cho AM bởi 1/3 AB.NC bởi 2/3 AC.Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là....................

HELP ME!CÁC YOU ME BÍ


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
5
0
GửiHủy

Nối BN. 

Xét tam giác AMN với tam giác ABN tất cả chung con đường cao hạ từ bỏ đỉnh N xuống cạnh AB cùng có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN với tam giác ABC gồm chung mặt đường cao hạ từ bỏ đỉnh B xuống cạnh AC và tất cả AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) với (2) ta tất cả : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

tam giác ABC gấp tam giác AMN là 9 lần nha bạn


Đúng 0
Bình luận (0)

1-3+3-1+3+4=


Đúng 0
Bình luận (0)