CHỨNG MINH H2S LÀ AXIT YẾU

     

-Khí Hiđro sunfua bao gồm thể tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu mang tên là axit sunfuhiđric, nó hoạt động yếu hơn cả axit cacbonic.

Bạn đang xem: Chứng minh h2s là axit yếu

Cùng đứng đầu lời giải đi tra cứu hiểu bỏ ra tiết về axit sunfuhiđric H2S nhé.

-Hiđro sunfua với axit sunfuhiđric đều bao gồm công thức phân tử là H2S nhưng tuỳ thuộc vào trạng thái tồn tại cơ mà sử dụng ten gọi khác nhau.

*
H2S là axit mạnh hay yếu" width="256">Cấu tạo phân tử H2S

Mục lục văn bản


1. Tính chất vật lí


2. Tính chất hóa học


3. Điều chế


4. Nhận biết


1. Tính chất vật lí

-Hiđro sunfua (H2S) là chất khí không màu, hương thơm trứng thối, độc, không nhiều tan trong nước.

-Khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit yếu sunfuhiđric.

Xem thêm: Em Hãy Nêu Công Dụng Của Văn Chương Là Gì, Vai Trò Của Văn Chương Trong Cuộc Sống

2. Tính chất hóa học

-Dung dịch H2S bao gồm tính axit yếu (yếu hơn axit cacbonic):Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), mang tên là axit sunfuhiđric (H2S).Axit sunfuhiđric tác dụng với kiềm tạo nên2loại muối: muối trung hòa, nhưNa2Schứa ion S2−và muối axit như NaHS chứa ion HS−

-Trong hợp chất H2S, nguyên tố lưu huỳnh tất cả số thoái hóa thấp nhất là−2. Khi gia nhập phản ứng hóa học, tùy huộc vào bản chất cùng nồng độ của chất oxi hóa, nhiệt độ,...mà nguyên tố lưu huỳnh tất cả số oxi hóa−2(S−2)có thể bị oxi trở thành lưu huỳnh tự vị (S0), hoặc lưu huỳnh có số thoái hóa +4(S+4), hoặc lưu huỳnh gồm số thoái hóa +6(S+6). Vày vậy, hiđro sunfua bao gồm tính khử mạnh.

- Tác dụng với kim loại mạnh:

2Na + H2S→Na2S + H2

- Tác dụng với oxit kim loại (ít gặp).

- Tác dụng với dung dịch bazơ (có thể tạo thành 2 loại muối hiđrosunfua cùng sunfua)

H2S + NaOH→NaHS + H2O

H2S + 2NaOH→Na2S + 2H2O

-Để xác định muối như thế nào được tạo thành trong quy trình phản ứng giữa H2S cùng dung dịch kiềm phải tính tỉ lệ mol của 2 chất gia nhập phản ứng.

Xem thêm: Thể Loại Nhạc Yêu Thích Bằng Tiếng Anh, Viết Về Thể Loại Nhạc Pop Bằng Tiếng Anh

- Tác dụng với dung dịch muối tạo muối không tan vào axit:

H2S + CuSO4→CuS + H2SO4­

-H2S tất cả tính khử mạnh (vì S vào H2S gồm mức lão hóa thấp nhất - 2)

+ Tác dụng với oxi:

2H2S + O2→2H2O + 2S (thiếu oxi, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp)

2H2S + 3O2→2H2O + 2SO2(dư oxi, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao)

+ Tác dụng với những chất lão hóa khác

H2S + 4Br2+ 4H2O→H2SO4+ 8HBr

H2S + 8HNO3đặc→H2SO4+ 8NO2+ 4H2O

H2S + H2SO4đặc→S + SO2+ 2H2O

3. Điều chế

-Trong tự nhiên, hiđro sunfua tất cả trong một số nước suối, vào khí núi lửa, khí thoát ra từ chất protein bị thối rữa,...

-Trong công nghiệp không sản xuất hiđro sunfua. Trong phòng thí nghiệm điều chế bằng phản ứng của dung dịch axit clihiđric với sắt (II) sunfua: