Có 9 Ô Tô Chuyển Thực Phẩm Vào Thành Phố

     
Bạn đã dành đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn cục nội dung trả lời


Bạn đang xem: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký thông tin tài khoản buoidienxanhha.com.Xem toàn thể các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với nhóm ngũ cô giáo buoidienxanhha.com bằng cách Đăng ký tài khoản ngay hiện giờ
*
Đăng cam kết với Google
*
Đăng ký với Facebook
*

*

*
Đỗ Chí Dũng

5 xe hơi đầu chở được số lương thực là :

36x5=180 (tạ)

4 ô tô sau chở được số thực phẩm là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình mỗi xe chuyển được số lương thực là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn
Xem thêm: Write The Following Sets In The Set Builder Form: {1, 4, 9, 16 ,

5 ô tô đầu chở được số thực phẩm là :36x5=180 (tạ)4 ô tô sau chở được số thực phẩm là:45x4=180 (tạ)Trung bình mỗi xe chuyển được số hoa màu là :(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấnĐáp số : 4 tấn

5 xe hơi đầu chở được số lương thực là :

36x5=180 (tạ)

4 ô tô sau chở được số thực phẩm là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình từng xe gửi được số thực phẩm là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn


5 ô tô đầu chở được số thực phẩm là :

36x5=180 (tạ)

4 xe hơi sau chở được số thực phẩm là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình mỗi xe đưa được số hoa màu là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấnCho điểm nhá


5 ô tô đầu chở được số hoa màu là :

36x5=180 (tạ)

4 xe hơi sau chở được số hoa màu là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình mỗi xe đưa được số thực phẩm là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn


5 ô tô đầu chở được số lương thực là :

36x5=180 (tạ)

4 ô tô sau chở được số thực phẩm là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình mỗi xe gửi được số thực phẩm là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn


*
tất cả 9 xe hơi chuyển lương thực vào thành phốtrong kia 5 ô tô đón đầu mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 ô tô đi sau mỗi xe hơi chuyển được 45 tạHỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩmToán học tập - Lớp 4Toán họcLớp 4


Xem thêm: Bài 2 Trang 118 Sgk Toán Lớp 5 Trang 118 Mét Khối, Sách Toán 5 Có 188 Trang

*
Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 180m. Ví như tăng chiều rộng lớn 6m, giảm chiều nhiều năm 6m thì diện tích s mảnh đất không nuốm đổi. Diện tích s mảnh khu đất đó là(Toán học tập - Lớp 6)