CÓ BAO NHIÊU SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHIA HẾT CHO 3 VÀ 5

     

Với 15 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài bác 8: dấu hiệu chia hết mang lại 2, đến 5 chọn lọc, gồm đáp án với lời giải cụ thể đầy đủ các mức độ được Giáo viên những nămkinh nghiệm biên soạn bám quá sát chương trình Toán lớp 6 Cánh diều để giúp đỡ học sinh ôn luyện để biết phương pháp làm các dạng bài xích tập Toán 6.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 3 và 5


I. Dìm biết

Câu 1: Chọn lời giải đúng nhất. Số phân tách hết cho 2 là các số

A. bao gồm chữ số tận thuộc là 2

B. có chữ số tận cùng là 0 cùng 5

C. có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

D. tất cả chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang đến 2, những số tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết mang lại 2 cùng chỉ những số đó bắt đầu chia hết mang đến 2.

Chọn đáp án C.

Câu 2: Chọn giải đáp sai trong những đáp án sau:

A. Số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 5

B. Số gồm chữ số tận cùng là 5 thì phân chia hết mang đến 5

C. Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân tách hết cho 5

D. Số tất cả chữ số tận thuộc là 2 thì chia hết mang đến 5

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết đến 5, những số bao gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân tách hết đến 5 với chỉ mọi số đó mới chia hết cho 5.

Vậy giải đáp A, B, C đúng và D sai.

Chọn câu trả lời D.

Câu 3: cho những số: 2 022, 5 025, 7 027, 8 679. Số nào chia hết mang lại 2?

A. 2 022

B. 5 025

C. 7 027

D. 8 679

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang đến 2, những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia hết mang lại 2 và chỉ rất nhiều số đó mới chia hết mang lại 2.

Vậy trong số số đã cho chỉ có số 2 022 là chia hết đến 2 bởi vì nó gồm chữ số tận cùng là 2.

Chọn lời giải A.

Câu 4: cho các số: 10 250, 768, 35 765, 426. Trong những số đang cho, tất cả bao nhiêu số phân chia hết đến 5?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải

Theo tín hiệu chia hết mang đến 5, những số gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân tách hết mang đến 5 với chỉ mọi số đó bắt đầu chia hết mang đến 5.

Trong các số vẫn cho, ta thấy số 10 250 bao gồm chữ số tận cùng là 0, số 35 765 có chữ số tận cùng là 5 nên những số 10 250, 35 765 phân tách hết mang đến 5.

Vậy có 2 số phân chia hết đến 5 trong các số đã cho.

Chọn đáp án B.

Câu 5: trong những số sau, số nào phân chia hết đến 2 dẫu vậy không phân chia hết mang lại 5:

A. 2 141

B. 1 345


C. 4 620

D. 2 34

Lời giải

Áp dụng tín hiệu chia hết đến 2, mang đến 5 để gia công bài.

Trong những đáp án, gần như số chia hết đến 2 là 4 620 với 234.

Vì số đó không phân chia hết mang đến 5 bắt buộc số bắt buộc tìm là 234.

Chọn lời giải D.

II. Thông hiểu

Câu 1: Tổng chia hết cho 5 là

A. A = 10 + 25 + 34 + 2000

B. A = 5 + 10 + 70 + 1995

C. A = 25 + 15 + 33 + 45

D. A = 12 + 25 + 2000 + 1997

Lời giải

Nhận thấy những số 5, 10, 70, 1 995 bao gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 nên các số này phân chia hết cho 5, phải theo đặc thù chia không còn của một tổng ta có:

(5 + 10 + 70 + 1995) 5

Vậy A = 5 + 10 + 70 + 1995 phân chia hết mang lại 5.

Chọn giải đáp B.

Câu 2: nên chọn câu sai.

A. Số chia hết mang lại 2 và 5 tất cả chữ số tận cùng là chữ số 0

B. một số trong những chia hết đến 10 thì số đó phân tách hết đến 2

C. Số phân tách hết mang lại 2 gồm chữ số tận cùng là số lẻ

D. Số dư vào phép chia một số cho 2 thông qua số dư vào phép phân tách chữ số tận cùng của nó mang lại 2.

Lời giải

Số chia hết mang lại 2 có chữ số tận thuộc là số chẵn buộc phải số chia hết mang đến 2 có chữ số tận thuộc là số lẻ là sai.

Chọn câu trả lời C.

Câu 3: Tổng (hiệu) nào tiếp sau đây chia hết cho 5?

A. 136 + 420

B. 621 450

C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

D.

Xem thêm: Tình Yêu Thiên Nhiên Của Bác Trong Bài Ngắm Trăng, Viết Đoạn Văn

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 35

Lời giải

Vì 5 phân tách hết đến 5 đề nghị theo đặc điểm chia không còn của một tích ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 phân tách hết đến 5

Lại tất cả 35 gồm chữ số tận thuộc là 5 cần 35 phân tách hết cho 5

Do kia theo đặc điểm chia không còn của một hiệu ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 35 chia hết đến 5.

Chọn lời giải D.

Câu 4: trong các khẳng định sau, xác minh nào đúng?

A. Số gồm chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết mang đến 2

B. Số phân tách hết cho 2 thì bao gồm chữ số tận cùng bằng 4


C. Số phân tách hết mang đến 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5

D. Số phân tách hết mang lại 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0

Lời giải

Số phân tách hết cho 2 thì tất cả chữ số tận thuộc là chữ số chẵn: 0, 2, 4, 6, 8. Bởi đó, đáp án B sai.

Số phân tách hết đến 5 tất cả chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 yêu cầu đáp án C cùng D sai

Số gồm chữ số tận cùng bằng 4 là số chẵn phải chia hết đến 2. Vậy lời giải A đúng

Chọn đáp án A.

Câu 5: Tổng (hiệu) phân tách hết cho tất cả 2 với 5 là:

A. 138 + 210

B. 325 45

C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 20

D. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

Lời giải

Ta có:

+) 2 chia hết cho nên theo tính chất chia hết của một tích ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 chia hết mang đến 2

20 tất cả chữ số tận cùng là 0 nên trăng tròn chia hết mang lại 2

Theo đặc điểm chia hết của một hiệu ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 trăng tròn chia hết đến 2 (1).

+) 5 chia hết do đó theo tính chất chia hết của một tích ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 phân tách hết đến 5

20 tất cả chữ số tận thuộc là 0 nên đôi mươi chia hết cho 5

Theo đặc điểm chia không còn của một hiệu ta có 1 . 2 . 3 . 4 . 5 20 chia hết mang đến 5 (2).

Từ (1) và (2) suy ra, 1 . 2 . 3 . 4 . 5 trăng tròn chia hết cho cả 2 và 5.

Chọn giải đáp C.

III. Vận dụng

Câu 1: Dùng tía chữ số 4; 0; 5 ghép thành các số tự nhiên và thoải mái có tía chữ số không giống nhau và chia hết đến 5. Số những chữ số rất có thể tạo thành là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải

Số phân chia hết cho 5 gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5.

Những số gồm chữ số tận thuộc là 0 được lập từ bố chữ số 4; 0; 5 là: 450; 540

Những số tất cả chữ số tận thuộc là 5 được lập từ cha chữ số 4; 0; 5 là: 405

Vậy gồm 3 số từ nhiên thỏa mãn nhu cầu đề bài.

Chọn giải đáp B.

Câu 2: tìm số tự nhiên có nhị chữ số, những chữ số kiểu như nhau, biết số đó phân chia hết đến 2 và phân chia cho 5 thì dư 3.

A. 22

B. 44

C. 66

D. 88

Lời giải

Số phân chia hết mang lại 2 tất cả chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8


Số phân tách cho 5 dư 3 có chữ số tận cùng là 3 hoặc 8

Vậy số chia hết mang đến 2 và phân tách cho 5 dư 3 tất cả chữ số tận thuộc là 8

Mà số buộc phải tìm có hai chữ số, các chữ số tương tự nhau yêu cầu số đó là 88.

Chọn câu trả lời D.

Câu 3: Từ cha trong tư số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có ba chữ số khác biệt là số lớn số 1 chia hết mang lại 2 cùng 5.

A. 560

B. 360

C. 630

D. 650

Lời giải

Số phân tách hết cho 2 với 5 có chữ số tận thuộc là 0 phải chữ số hàng đơn vị là 0

Từ kia ta lập được các số có tía chữ số không giống nhau từ các số sẽ cho vừa lòng chia hết cho cả 2 với 5 (có chữ số tận thuộc là 0) là

560; 530; 650; 630; 350; 360

Trong kia số lớn nhất là: 650

Chọn giải đáp D.

Câu 4: tra cứu chữ số tương thích ở vết * nhằm số

*

chia hết cho cả 2 với 5.

A. 0

B. 2

C. 5

D. 9

Lời giải

Ta gồm * là chữ số hàng đơn vị của số

*

nên * là số thoải mái và tự nhiên nhận quý hiếm từ 0 mang đến 9.

Lại gồm

*

*

phải là 0

Vậy * = 0.

Chọn giải đáp A.

Câu 5:Ở máu mục khiêu vũ theo cặp của nhóm cổ vũ, số người của nhóm được xếp vừa hết. Khi màn biểu diễn theo nhóm, từng nhóm có 5 người, đội khích lệ còn quá ra 1 người. Đội động viên đó có bao nhiêu người, hiểu được số người của đội khoảng chừng từ 25 mang đến 30 người.

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Lời giải

Gọi số bạn của đội động viên là x (người, 25 x 30, x N).

Vì ở tiết mục khiêu vũ theo cặp (hai fan ghép thành 1 cặp), số fan của team được xếp vừa hết nên x chia hết mang đến 2.

Trong các số tự 25 mang lại 30, theo dấu hiệu chia hết mang đến 2, ta thấy chỉ có những số 26, 28, 30 là thỏa mãn.

Xem thêm: Nghị Luận Về Tình Yêu Thương: Dàn Ý Nghị Luận Về Tình Yêu Thương Hay Nhất

Lại tất cả khi trình diễn theo nhóm, mỗi đội 5 người, đội cổ vũ còn thừa ra 1 người, tức thị x phân chia cho 5 dư 1.