CÓ TẤT CẢ 18 QUẢ TÁO CAM XOÀI

     
*

Có tất cả 18 trái táo, cam và xoài. Số quả cam bằng 1/2 quả táo. Số quả xoài cấp 3 lần số quả cam. Tính số quả táo?


*

Theo bài ra ta gồm sơ đồ:

TÁO |____|____|

CAM |____| } 18 QUẢ

XOÀI |____|____|____|

tổng thể phần cân nhau là: 

2 + 1 +3 = 6 ( phần)

Cam tất cả số quả là:

18 : 6 = 3 (quả)

táo apple có số trái là:

3 : 50% = 6 (quả)

Xoài gồm số trái là:

3 . 3 = 9 (quả) 

Đ/S: cam: 3 qu . Táo apple 6 qu. Xòa 9 qu

tks


*

số quả cam : (frac12)táo.

Bạn đang xem: Có tất cả 18 quả táo cam xoài

Số quả xoài cấp 3 lần cam có nghĩa là xoài : (frac31)cam.

(Leftrightarrow)Coi số cam là một phần thì số táo bị cắn là 2 phần và số xoài là 3 phần.

tổng số phần = nhau là :

(1+2+3=6left(ph ight))

Số trái cam là :

(18:6 imes1=3left(quả ight))

Số quả táo bị cắn dở là :

(18:6 imes2=6left(quả ight))

Số trái xoài là :

(18-left(3+6 ight)=9left(quả ight))

Đáp số : cam : 3 quả cam

táo : 6 quả táo

xoài : 9 trái xoài.


Bài giải

Ta có sơ thiết bị chỉ tổng số trái táo, quả cam cùng quả xoài như sau :

Số trái cam : !_____!

Số quả táo apple : !_____!_____!

Số trái xoài : !_____!_____!_____!

Nhìn vào sơ thiết bị vẽ trên, ta thấy tổng thể phần đều nhau là :

1 + 2 + 3 = 6 ( phần )

Số quả cam có tất cả là :

18 : 6 x 1 = 3 ( trái )

Số quả táo khuyết có tất cả là :

18 : 6 x 2 = 6 ( quả )

Số quả xoài có tất cả là :

18 - ( 3 + 6 ) = 9 ( quả )

Đáp số : Số cam bao gồm : 3 quả.

Xem thêm: Khi Nhân Một Số Với 27 , Bạn Long Đã Đặt Các Tích Riêng Thẳng Cột Như Trong Phép Cộng Nên Được Kết Quả Sai Là 378

Số táo bị cắn dở có : 6 quả.

Số xoài bao gồm : 9 quả.


trong rổ có một số quả cam và apple . Biết số trái cam it hơm số trái táon là 3quả .số quả cam bằng một nửa số quả táo khuyết .hỏi có bao nhiêu trái cam ,bao nhiêu trái táo


Có toàn bộ 18 trái táo, cam và xoài. Số quả cam bằng 1/2 số trái táo. Số trái xoài gấp 3 lần số quả cam. Tính số trái táo.


Có tất cả 18 quả táo , cam cùng xoài . Số trái cam bằng 50% số quả apple . Số quả xoài vội 3 lần số quả cam . Tính số quả táo


Có toàn bộ 18 quả táo, cam cùng xoài. Số quả cam bằng 1/2 số quả táo. Số quả xoài cấp 3 lần số quả cam. Tính số trái táo.

Xem thêm: Cho Dung Dịch Ba(Oh)2 Đến Dư Vào 100Ml Dd X Có Chứa Các Ion


Có tất cả 18 quả táo, cam, xoài. Số quả cam bằng một nửa số quả táo. Số trái xoài vội vàng 3 lần số trái cam . Tính số trái táo?


Có tất cả 18 quả táo apple , cam cùng xoài . Số quả cam = 50% số quả táo bị cắn dở . Số quả xoài gấp 3 lần số quả cam. Tính số quả apple ?


Có tất cả 18 quả táo, cam với xoài. Số trái cam bằng 50% số quả táo. Số trái xoài vội vàng 3 lần số trái cam. Tính số quả táo. Cấp tốc mk tick mang lại nha ~.~


Có tất cả có 18 quả táo bị cắn dở , cam cùng xoài . Số trái cam bằng 50% số quả táo khuyết . Số trái xoài gấp 3 lần số quả cam . Tính số quả táo khuyết . 


Có tất cả 18 trái táo, cam, xoài. Số trái cam bàng 1/2 số quả táo. Số quả xoài vội vàng 3 lần số trái cam. Tính số quả táo.


có tất cả 18 quả táo bị cắn , cam , xoài . Số quả cam bằng 1/2 số quả tao . Số quả xoài vội 3 lần . Tính số quả hãng apple ?