Componentdidmount Là Gì

     

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người hiểu về vòng đời của Component trong reactjs.

Bạn đang xem: Componentdidmount là gì

1. componentWillMount là gì

Phương thức componentWillMount được thực thi trước khi giao diện được render ra màn hình ở cả server và client side.

2. componentDidMount là gì

Phương thức componentDidMount được thực thi sau khi render đầu tiên được sinh ra ở phía client. Thông thường những request dạng AJAX, DOM hoặc cập nhật state chúng ta để trong phương thức này

3. componentWillReceiveProps là gì

Phương thức componentWillReceiveProps được gọi khi giá trị trong props được cập nhật trước khi giao diện được render ra.

Xem thêm: Job Đánh Văn Bản Tại Nhà Thu Nhập Cao, Đánh Máy Thuê Online

4. shouldComponentUpdate là gì

Phương thức shouldComponentUpdate trả về kết quả true hoặc false. Phương thức này giúp chúng ta nhận biết component sẽ được cập nhật hay không được cập nhật. Giá trị mặt định là true. Nếu mình chắc chắn rằng component không cần phải render sau khi state hoặc props được cập nhật thì chúng ta có thể trả về kế quả false.

Xem thêm: Cách Vẽ Ô Vuông Trong Word 2007, Cách Tạo Ô Vuông Trong Word

5. componentWillUpdate là gì

Phương thức componentWillUpdate được gọi trước khi component được rendering (vẽ ra giao diện trên web)

6. componentDidUpdate là gì

Phương thức componentDidUpdate được gọi sau khi component được rendering (vẽ ra giao diện trên web)

7. componentWillUnmount là gì

Phương thức componentWillUnmount được gọi sau khi component unmount từ dom. Chúng ta sẽ unmount component trong file main.js

Ví dụ sau đây chúng ta sẽ set giá trị ban đầu trong state trong constructor. Sau đó setNewnumber sẽ được dùng để cập nhật state.

File App.jsx

12345678import React from "react";import ReactDOM from "react-dom";import App from "./App.jsx";ReactDOM.render(App/>, document.getElementById("app"));setTimeout(() => { ReactDOM.unmountComponentAtNode(document.getElementById("app"));}, 10000);
*

8. Video Demo


*
Play

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm