Preparation of porous cuo films from cu(no3)2 aqueous solutions containing poly(vinylpyrrolidone) and their photocathodic properties

     

CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn là bội nghịch ứng khi mang đến đồng oxit tính năng với hỗn hợp axit HNO3 loãng phản ứng thu dung dịch muối đồng bao gồm màu xanh. Dưới đây đây tài liệu vẫn giúp các bạn viết và cân bằng đúng phương trình bội nghịch ứng CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O


2. Điều kiện phản ứng CuO tác dụng với HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng đến CuO công dụng HNO3

Cho đồng oxit CuO tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3

Bạn đã xem: CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O


5. Hiện tượng Hóa học

Chất rắn màu đen Đồng II Oxit (CuO) tan dần dần trong dung dịch axit, sản phẩm thu được hỗn hợp có blue color làm của muối đồng nitrat

6. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1.

Bạn đang xem: Preparation of porous cuo films from cu(no3)2 aqueous solutions containing poly(vinylpyrrolidone) and their photocathodic properties

cho những mô tả sau:

(1). Hoà chảy Cu bởi dung dịch HCl đặc nóng giải phóng khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn năng lượng điện tốt, chỉ đại bại Ag

(3). Ðồng kim loại rất có thể tan trong hỗn hợp FeCl3

(4). Rất có thể hoà chảy Cu trong dung dịch HCl khi có mặt O2

(5). Ðồng trực thuộc nhóm sắt kẽm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn trên Cu2O; Cu2S

Số diễn đạt đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Đáp án C

1. Sai vày Cu không tính năng với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng trực thuộc nhóm kim loại nặng

6. Sai, tất cả tồn trên 2 hóa học trên


Câu 2. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không cất không khí, sau một thời hạn thu được 4,96 gam hóa học rắn và tất cả hổn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước sẽ được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Đáp án D

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Áp dụng định biện pháp bảo toàn cân nặng có:

mchất rắn thuở đầu = mchất rắn sau + mkhí

→ 6,58 = 4,96 + 46.4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X vào nước

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM (HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.


Câu 3. cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số hỗn hợp phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

Xem thêm: Lời Tâu Của Tiết Tổng Nói Lên Điều Gì ? Lời Tâu Tiết Tổng Nói Lên Điều Gì

D. 4.


Câu 4. Nhúng một thanh fe nặng 200 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M với AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân nặng được 203,44 gam (giả thiết các kim các loại tạo thành đều bám hết vào thanh Fe). Khối lượng Fe sẽ phản ứng là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 2,80 gam.


Đáp án D

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1)

0,04 0,04 mol

mtăng (1) = 0,04.108 – 0,02.56 = 3,2 gam

Theo bài ra mKL tăng = 203,44 – 200 = 3,44 gam.

Phản ứng:

Fe + Cu2+ → Fe2+  + Cu

a a mol

mtăng (2) = 64a – 56a = 3,44 – 3,2 → a = 0,03 mol

→ mFe = (0,02 + 0,03).56 = 2,8 gam.


Câu 5. Cho luồng khí teo (dư) đi qua 18,2 gam láo hợp có CuO và Al2O3 nung nóng cho đến lúc phản ứng trả toàn, nhận được 16,6 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO gồm trong láo hợp ban sơ là

A. 0,8 gam.

B. 8,0 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam


Đáp án B

Hỗn hợp tất cả CuO và Al2O3 chỉ bao gồm CuO phản bội ứng với CO

Phương trình hóa học

CuO + teo → Cu + CO2

a a a a mol

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn trọng lượng có:

mchất rắn ban sơ + mCO pư = mchất rắn sau + mCO2

→ 18,2 + 28x = 16,6 + 44x → a = 0,1 mol

→ mCuO = 0,1.80 = 8 gam.


………………………..

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới chúng ta CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Câu chữ tài liệu gồm 5 phần, phần đầu giúp chúng ta hoàn thành phương trình hóa học đang cho, những mục sau là bửa trợ, không ngừng mở rộng cho phần thăng bằng phản ứng hóa học.

Các bạn cũng có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài tập vật dụng Lí 12 ,….

Xem thêm: Nêu Sự Bất Hợp Lý Trong Chế Độ Sở Hữu Ruộng Đất Ở Trung Và Nam Mĩ, Hậu Quả*
*

*

Em hãy chọn và đối chiếu một thành tựu cao nhã trong nhì cuộc phương pháp mạng công nghiệp thời kì cận đại (4 mẫu trả lời)


*

Viết một bài luận khoảng tầm 500 chữ phân tích review nội dung và nghệ thuật của thành tựu Nắng new của giữ Trọng Lư (4 Mẫu)


*

3 Đề Đọc gọi Bến Đò trời mát mẻ (Anh Thơ) có đáp án bỏ ra tiết


3 Đề phát âm hiểu Khó có thể nói rằng có ai đó là hoàn hảo mặt nào cũng xuất sắc (có đáp án)


*

Ai là bạn tìm ra Châu Mỹ? hành trình dài tìm ra Châu Mỹ


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chú ý này đến lần comment kế tiếp của tôi.