ĐỂ HÒA TAN HOÀN TOÀN 6.4 GAM HỖN HỢP GỒM KIM LOẠI R

     

Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại R (chỉ bao gồm hoá trị II) với oxit của nó yêu cầu vừa đầy đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là: A. Be B. Ca C. Cha D. Mg

Để hoà tan trọn vẹn 6,4 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) và oxit của nó bắt buộc vừa đầy đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kim loại R là:

A. Be

B. Ca

C. Ba

D. MgĐể hoà tan hoàn toàn 6,4 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) và oxit của nó buộc phải vừa đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kim loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


*

Để hoà tan trọn vẹn 8,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ gồm hoá trị II) cùng oxit của nó phải vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 5M. Sắt kẽm kim loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


Để hòa tan trọn vẹn 6,4 gam hỗn hợp kim loại R (chỉ gồm hóa trị II) cùng oxit của nó đề nghị vừa đầy đủ 400ml dung dịch HCl 1M. Tìm sắt kẽm kim loại R

A. Ca

B. Mg

C. Ba

D. Be


Đáp án B

R + HCl → RCl2 + H2

RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Ta có: nHCl =0,4.1 = 0,4 mol → 

*
 = 0,2 mol → 
*
 = 32

Theo đặc điểm của 

*
 ta có: M

→ M = 24 (Mg) là nghiệm đúng theo lí


Hoà tan trọn vẹn 19,2 gam tất cả hổn hợp A có Fe và một sắt kẽm kim loại R bao gồm hoá trị II vào hỗn hợp axit HCl (dư) thì thu được 8,96 lít khí (đo sinh sống đktc). Còn mặt khác khi hoà tan trọn vẹn 9,2 gam kim loại R trong 1000 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B, cho quì tím vào hỗn hợp B thấy quì tím đưa thành mau đỏ. Hãy xác định R và tính khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong 19,2 gamhỗn phù hợp A.

Bạn đang xem: để hòa tan hoàn toàn 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại r


Hoà tan trọn vẹn 3,9 gam láo hợp gồm Mg và kim loại R tất cả tỉ lệ mol tương xứng là 1:2 phải 200 ml dung dịch HCl 2M. Sắt kẽm kim loại R cùng thành phần % cân nặng của nó trong các thành phần hỗn hợp là

A. Zn; 78,9%

B. Cr;79,76%

C. Fe; 80,25%

D. Al; 69,23%


 Hoà tan hoàn toàn 8,0 gam một oxit kim loại A (A bao gồm hoá trị II trong đúng theo chất) nên dùng vừa đủ 400ml dung dịch HCl 1M

1. Khẳng định kim một số loại A và phương pháp hoá học tập của oxit.

2. Mang đến 8,4 gam ACO3 tác dụng với 500ml dung dịch H2SO4 1M cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tính độ đậm đặc mol của những chất trong dung dịch sau phản nghịch ứng (coi thể tích hỗn hợp sau làm phản ứng vẫn là 500 ml).


1) Gọi phương pháp của oxit là AO. Số mol HCl là 0,4.1=0,4 (mol).

AO (0,2 mol) + 2HCl (0,4 mol) ( ightarrow) ACl2 + H2(uparrow).

Phân tử khối của oxit là 8,0/0,2=40 (g/mol).

Xem thêm: Lý Thuyết Quá Trình Cố Định Nitơ, Trình Bày Quá Trình Cố Định Nitơ Ở Thực Vật

Vậy A là magie (Mg) và bí quyết hóa học của oxit là MgO.

2) Số mol MgCO3 và H2SO4 lần lượt là 8,4/84=0,1 (mol) cùng 0,5.1=0,5 (mol).

Các chất tan trong hỗn hợp sau làm phản ứng bao gồm MgSO4 (0,1 mol) với H2SO4 dư (0,4 mol) gồm nồng độ mol lần lượt là 0,1/0,5=0,2 (M) và 0,4/0,5=0,8 (M).

 


(1,n_HCl=0,4.1=0,4left(mol ight)\PTHH:AO+2HCl ightarrow ACl_2+H_2O\Mol:0,2leftarrow0,4\M_AO=dfrac80,2=40left(dfracgmol ight)\Leftrightarrow A+16=40\Leftrightarrow A=24left(dfracgmol ight)\Leftrightarrow A.là.Mg\CTHH:MgO)

(2,n_H_2SO_4=1.0,5=0,5left(mol ight)\PTHH:MgCO_3+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+CO_2uparrow+H_2O\Mol:0,5leftarrow0,5 ightarrow0,5\C_Mleft(MgSO_4 ight)=dfrac0,50,5=1M)


(1,n_HCl=0,4.1=0,4left(mol ight)\PTHH:AO+2HCl ightarrow ACl_2+H_2O\Mol:0,2leftarrow0,4\M_AO=dfrac80,2=40left(dfracgmol ight)\Leftrightarrow A+16=40\Leftrightarrow A=24left(dfracgmol ight)\Rightarrow A.là.Mg\CTHH:MgO)

(2,n_MgCO_3=dfrac8,484=0,1left(mol ight)\n_H_2SO_4=1.0,5=0,5left(mol ight)\PTHH:MgCO_3+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+CO_2uparrow+H_2O\LTL:0,1


Hoà tan hoàn toàn 16 gam oxit kim loại M có hóa trị II nên dùng 200ml dung dịch H2SO4 loãng 1M. Xác định sắt kẽm kim loại trong oxit trên?

A. Cu B. Mg C. Zn D. Ca 


(n_H_2SO_4=1cdot0,2=0,2left(mol ight)\ PTHH:MO+H_2SO_4 ightarrow MSO_4+H_2O\Rightarrow n_MO=n_H_2SO_4=0,2left(mol ight)\Rightarrow M_MO=dfrac160,2=80left(g/mol ight)\Rightarrow PTK_M=80-16=64left(đvC ight))

Do kia M là Cu

Vậy chọn A


Hoà tan hoàn toàn 4g lếu hợp bao gồm 1 kim nhiều loại hoá trị II và một sắt kẽm kim loại hoá trị III đề nghị dùng hết 170 ml HCl 2M.

Xem thêm: Tôi Đã Khóc Khi Không Có Giày Để Đi, Just A Moment

a) Cô cạn hỗn hợp thu được từng nào gam muối?b) Vính V H2 thoá ra sống dktcc) trường hợp biết sắt kẽm kim loại hoá trị III là Al cùng số mol bằng 5 lần số mol sắt kẽm kim loại hoá trị II thì sắt kẽm kim loại hoá trị II là sắt kẽm kim loại nào?


a) Gọi kim loại hóa trị II là A, sắt kẽm kim loại hóa trị III là B

(n_HCl=0,17.2=0,34left(mol ight))

PTHH: A + 2HCl --> ACl2 + H2

2B + 6HCl --> 2BCl3 + 3H2

=> (n_H_2=dfrac12n_HCl=0,17left(mol ight))

Theo ĐLBTKL: mkim loại + mHCl = mmuối + mH2

=> mmuối = 4 + 0,34.36,5 - 0,17.2 = 16,07 (g)

b) (V_H_2=0,17.22,4=3,808left(l ight))

c) Có: (left{eginmatrixn_A=aleft(mol ight)\n_Al=5aleft(mol ight)endmatrix ight.)

=> a.MA + 135a = 4 (1)

PTHH: A + 2HCl --> ACl2 + H2

a-------------------->a

2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

5a------------------------>7,5a

=> a + 7,5a = 0,17

=> a = 0,02 (mol) (2)

(1)(2) => MA = 65 (g/mol)

=> A là Zn

 
Đúng 4

Bình luận (0)

(n_HCl=0,17.2=0,34left(mol ight)\ ightarrow m_HCl=0,34.36,5=12,41left(g ight))

Gọi sắt kẽm kim loại hoá trị II là A, kim loại hoá trị III là B

PTHH:

A + 2HCl ---> ACl2 + H2

2B + 6HCl ---> 2BCl3 + 3H2

Theo pthh: (n_H_2=dfrac12n_HCl=dfrac12.0,34=0,17left(mol ight))

( ightarrowleft{eginmatrixm_H_2=0,17.2=0,34left(g ight)\V_H_2=0,17.22,4=3,808left(l ight)endmatrix ight.)

Theo ĐLBTKL:

(m_kl+m_HCl=m_muối+m_H_2)

=> mmuối = 4 + 12,41 - 0,34 = 16,07 (g)

Gọi (n_B=aleft(mol ight))

( ightarrow n_Al=5aleft(mol ight))

Theo pthh: (n_HCl=2n_B+3n_Al=2a+13.5b=17a=0,34left(mol ight))

( ightarrow a=0,02left(mol ight)\ ightarrow m_Al=5.0,02.27=2,7left(g ight)\ ightarrow m_B=4-2,7=1,3left(g ight)\ ightarrow M_B=dfrac1,30,02=65left(dfracgmol ight))

=> B là Zn


Đúng 3
Bình luận (0)

Hoà tan hoàn toàn 4g lếu hợp bao gồm một kim một số loại hoá trị II cùng một sắt kẽm kim loại hoá trị III yêu cầu dùng không còn 170 ml HCl 2M.a) Cô cạn hỗn hợp thu được từng nào gam muối?b) Vính V H2 thoá ra sinh sống dktcc) nếu như biết kim loại hoá trị III là Al và số mol bởi 5 lần số mol kim loại hoá trị II thì sắt kẽm kim loại hoá trị II là kim loại nào?


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa họcChương II. Kim loại
1
1
GửiHủy

Gọi hai kim loại cần tìm kiếm lần lượt là A(II) với B(III)

Gọi a,b thứu tự là số mol A, B

Đổi 170ml = 0,17l

A + 2HCl = ACl2 + H2 (1)

a 2a a a (mol)

2B + 6HCl = 2BCl3 + 3H2 (2)

b 3b b 1,5b (mol)

Số mol HCl là : 0,17 x 2= 0,34(mol) = 2a + 3b (mol)

Khối lượng HCl là: 0,34 x 36,5 = 12,41 (g)

Theo PTHH (1)(2): n H2 = a+1,5b= 1/2 nHCl= 0,34:2= 0,17 (mol)

Khối lượng H2 thu đc là: 0,17 x 2= 0,34(g)

Theo ĐL bảo toàn khối lượng:

mhh + m HCl = mMuối + m H2

=> m muối= 4 + 12,41 - 0,34 = 16,07(g)

b, Thể tích H2 bay ra là: 0,17 x 22,4 = 3,808 (l)

c, Ta có: b= 5a

A + 2HCl = ACl2 + H2

a a (mol)

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

5a 7,5a (mol)

Số mol H2 thu được là: a+ 7,5a= 8,5a= 0,17(mol)

=> a= 0,02 (mol)

Ta gồm phương trình:

MA x a + 27 x 5a = 4 (g)

=> a ( MA + 135) =4 (g)

=> MA + 135 = 4/ 0,02= 200(g)

=> MA = 200 - 135= 65(g)

Vậy A là kim loại Zn

 

 


Đúng 1

Bình luận (7)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)