Disseminate Là Gì

     
Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề dissemination là gì hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp :

1. Nghĩa của từ Dissemination – Từ điển Anh – Việt – Soha tra từ

Tác giả: tratu.soha.vn

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Dissemination – Từ điển Anh – Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: sự phun, sự xâm nhiễm, sự phân tán, sự xâm tán. Các từ liên quan. Từ đồng nghĩa. noun. airing, broadcasting, circulation, diffusion, dissipation …

*

2. DISSEMINATE | meaning in the Cambridge English Dictionary

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Đánh giá: 5 ⭐ ( 60158 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: 1. to spread or give out something, especially news, information, ideas, etc…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 days ago disseminate definition: 1. to spread or give out something, especially news, information, ideas, etc., to a lot of people…. Learn more…. xem ngay

*

3. Disseminate là gì, Nghĩa của từ Disseminate | Từ điển Anh – Việt

Tác giả: www.rung.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 66906 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Disseminate là gì: / di´semi¸neit /, Ngoại động từ: gieo rắc (hạt giống, tư tưởng…); phổ biến, Kỹ thuật chung: khuếch tán, phân tán, phổ biến, Từ…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 11, 2015 Disseminate là gì: / di´semi¸neit /, Ngoại động từ: gieo rắc (hạt giống, tư tưởng…); phổ biến, Kỹ thuật chung: khuếch tán, phân tán, …

4. Dissemination là gì, Nghĩa của từ Dissemination | Từ điển Anh

Tác giả: www.rung.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 15066 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Dissemination là gì: / di¸semi´neiʃən /, Danh từ: sự gieo rắc, sự phổ biến, Kỹ thuật chung: khuếch tán, phân tán, sự phân phát, sự phân phối, Địa…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 11, 2015 Dissemination là gì: / di¸semi´neiʃən /, Danh từ: sự gieo rắc, sự phổ biến, Kỹ thuật chung: khuếch tán, phân tán, sự phân phát, …

*

5. Từ điển Anh Việt “dissemination” – là gì?

Tác giả: vtudien.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 74365 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “dissemination” là gì? Nghĩa của từ dissemination trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: n. the opening of a subject to widespread discussion and debate; airing, public exposure, spreading; the property of being diffused or dispersed; diffusion …… xem ngay

6. Từ điển Anh Việt “disseminating” – là gì?

Tác giả: vtudien.com

Đánh giá: 5 ⭐ ( 26787 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “disseminating” là gì? Nghĩa của từ disseminating trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: disseminates|disseminated|disseminating syn.: broadcast circularise circularize circulate diffuse disperse distribute pass around propagate spread …… xem ngay

*

7. Dissemination Of Information là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Tác giả: sotaydoanhtri.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 56721 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Dissemination Of Information khái niệm, ý nghĩa, ví dụ mẫu và cách dùng (Sự) Truyền Bá Thông Tin trong Kinh tế của Dissemination Of Information / (Sự) Truyền Bá Thông Tin

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dissemination Of Information là gì? Dissemination Of Information là (Sự) Truyền Bá Thông Tin. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế …. xem ngay

8. Định nghĩa Dissemination là gì? – Filegi.com

Tác giả: filegi.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 42726 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Dissemination là thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh có nghĩa tiếng Việt là Phổ biến. Nghĩa của từ Dissemination. What is the Dissemination Definition and meaning

Khớp với kết quả tìm kiếm: Definition – What does Dissemination mean. Broadcast of an idea or message on a large scale to make it reach a wide audience. Source: Dissemination là gì?… xem ngay

9. disseminate – Wiktionary tiếng Việt

Tác giả: vi.wiktionary.org

Đánh giá: 3 ⭐ ( 11025 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về disseminate – Wiktionary tiếng Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: disseminate ngoại động từ /dɪ.ˈsɛ.mə.ˌneɪt/ … Động từ nguyên mẫu, to disseminate … Hiện tại, disseminate, disseminate hoặc disseminatest¹ …

10. dissemination nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky

Tác giả: englishsticky.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 85147 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: dissemination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dissemination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của …… xem ngay

11. dissemination – English-Vietnamese Dictionary – Glosbe

Tác giả: glosbe.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 78679 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Glosbe dictionary. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Look through examples of dissemination translation in sentences, … đã được chấp nhận trên hầu hết những gì ngày nay là Peru vào năm 900 trước Công nguyên.

Bạn đang xem: Disseminate là gì

12. Nghĩa của từ disseminated – disseminated là gì – Ebook Y Học …

Tác giả: phacdochuabenh.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 23129 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ disseminated, disseminated là gì, Từ điển anh việt y khoa, Dịch trực tuyến, Online, Tra từ, Nghĩa tiếng việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ disseminated – disseminated là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Rải rác, phát tán. Từ điển chuyên ngành y khoa. Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, …

13. Đồng nghĩa của dissemination – Idioms Proverbs

Tác giả: www.proverbmeaning.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 44868 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Đồng nghĩa của dissemination – Idioms Proverbs. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa là gì: dissemination dissemination /di,semi’neiʃn/. danh từ. sự gieo rắc, sự phổ biến. Đồng nghĩa của dissemination. Alternative for dissemination.

Xem thêm: Làm Nước Mắm Bánh Bột Lọc - Cách Pha Nước Chấm Bánh Bột Lọc Chuẩn Đậm Đà Vị

14. Data dissemination – Wikipedia

Tác giả: en.wikipedia.org

Đánh giá: 5 ⭐ ( 69598 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Data dissemination – Wikipedia. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Data dissemination is the distribution or transmitting of statistical, or other, data to end users. There are many ways organizations can release data to …… xem ngay

15. dissemination

Tác giả: tudien.me

Đánh giá: 1 ⭐ ( 61617 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Từ dissemination nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ dissemination – Từ điển Anh Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: dissemination nghĩa là sự gieo rắc, sự phổ biến.

Xem thêm: Bộ 5 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Là Gì, Bộ 5 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Chuẩn 2021

16. Trái nghĩa của disseminate – Từ đồng nghĩa

Tác giả: tudongnghia.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 39599 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Trái nghĩa của disseminate – Từ đồng nghĩa. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Trái nghĩa của disseminate. … Nghĩa là gì: disseminate disseminate /di’semineit/ … Alternative for disseminate.

17. dissemination tiếng Anh là gì? – Từ điển Anh-Việt

Tác giả: tudienso.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 44055 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: dissemination trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng dissemination (có phát âm) trong tiếng …Từ điển Anh Việt: dissemination; (phát âm có t…

18. Tra Từ dissemination là gì ? – Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc …

Tác giả: capnhatkienthuc.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 21206 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Dịch Nghĩa của từ dissemination – Tra Từ dissemination là gì ? – Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha – Dịch Trực Tuyến, Online Vietnamese Dictionary. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch Nghĩa của từ dissemination – Tra Từ dissemination là gì ? Dịch Sang Tiếng Việt: dissemination /di,semi’neiʃn/. * danh từ – sự gieo rắc, sự phổ biến… xem ngay

19. Dissemination Nghĩa Là Gì?

Tác giả: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 33218 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Dissemination Nghĩa Là Gì?. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: dissemination nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dissemination Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dissemination mình …

20. Evaluation Dissemination Plans | Program Cycle | Project Starter

Tác giả: www.usaid.gov

Đánh giá: 3 ⭐ ( 18801 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Jul 12, 2021 USAID evaluations of all types are expected to use sound social science methods and include a number of basic features, one of which is an …… xem ngay