DOWNRIGHT LÀ GÌ

     
To be selected fourth or fifth was not too bad, but to be chosen last và relegated to a remote position in the outfield was downright awful.

Bạn đang xem: Downright là gì


Được chọn vào vòng thứ bốn hoặc vật dụng năm thì cũng không tới nỗi nào, nhưng lại được chọn ở đầu cuối và bị gửi xuống một vị trí ở bên phía ngoài thì thật là 1 trong những điều hết sức tệ hại.
No town- bred dandy will compare with a country- bred one -- I mean a downright bumpkin dandy -- a fellow that, in the dog - days, will mow his two acres in buckskin gloves for fear of tanning his hands.
Không dandy thị trấn lai sẽ so sánh với một đất nước lai - tức là một rất là người chậm chạp dandy - một thành viên, trong số những ngày nhỏ chó, sẽ cắt hai người mẫu chân dài trong domain authority hoẳng thuộc áp lực tay vì sợ thuộc domain authority tay của mình.
And if you bởi happen lớn be on the Forbes 400 list, talking about income distribution, & inevitably its cousin, income redistribution, can be downright threatening.
Và nếu khách hàng lỡ lọt vào danh sách Forbes 400, khi nói về phân phối thu nhập, và chắc chắn là người bằng hữu của nó, tái triển lẵm thu nhập, có thể trở bắt buộc hết sức bắt nạt dọa.
Ben Cosgrove of Time described the photo as "technically rich, visually compelling & ... downright beautiful".
Game Informer, however, complained about certain aspects of gameplay, that "the unblockable attacks are just downright unfair" và that "the lazy camera produces numerous blind spots throughout a battle".
Thế nhưng Game Informer phàn nàn về những khía cạnh khăng khăng của lối chơi, rằng "các cuộc tiến công không thể bỏ lỡ chỉ là hết sức bất công" với "góc quay camera lười biếng tạo ra nhiều điểm mù nhìn trong suốt trận chiến".

Xem thêm: Hướng Dẫn 4 Cách Đăng Tin Trên Instagram Bằng Máy Tính Đơn Giản Nhất


Some of you might actually right now be thinking, it"s downright crazy to have 10 TED Talks summarized into just six words.
Ngay hiện nay nhiều người trong các các bạn cũng có thể đang nghĩ, thật sự là rồ dại khi nắm tắt 10 bài thì thầm TED chỉ trong 6 từ.
In retrospect, it seems that much of what they wrote was faddish, contradictory, và sometimes downright bizarre.
Nhìn lại vượt khứ, hình như phần nhiều rất nhiều gì chúng ta viết đã theo ý niệm nhất thời, mâu thuẫn và thỉnh thoảng hết sức kỳ quặc.
GameSpot said that "All its new features combine to lớn make Yuri"s Revenge ideal or even downright necessary for anyone who enjoyed Red Alert 2", & awarded 8.5 out of 10.
Còn tạp chí Gamespot dấn xét "All its new features combine khổng lồ make Yuri"s Revenge ideal or even downright necessary for anyone who enjoyed Red Alert 2 cùng chấm 8.5/10 điểm.
Unlike some of her sisters, who tend khổng lồ be snobbish, selfish, vain & downright cruel, Marina is sweet, gentle & kind to the young pirates.
Không như là như các nàng trẻ thường xuyên là những người hợm hĩnh, ích kỷ, vô ích và hết sức tàn nhẫn, Marina là nhẹ nhàng cùng tử tế với phần nhiều tên cướp biển trẻ.

Xem thêm: Âm Thanh Được Tạo Ra Là Nhờ :, Âm Thanh Được Tạo Ra Nhờ:: Ánh Sáng


Em ấy cùng một số đồng đội đã kể cho nhau nghe những câu chuyện cười—một số mẩu truyện cười đó không hí hước lắm và hoàn toàn bậy bạ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M