Dung Dịch A Chứa Các Ion Co32- So32- So42-

     

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả 8,4 gam Fe với 6,4 gam Cu vào dung dịch HNO3. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đo sinh sống đktc). Trọng lượng muối thu được sau bội nghịch ứng là
Bạn đang xem: Dung dịch a chứa các ion co32- so32- so42-

Một este đối chọi chức X bao gồm phân tử khối là 88. Mang đến 17,6 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được 23,2 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


Hỗn vừa lòng X có axit panmitic, axit stearic với axit linoleic. Để trung hoà m gam X đề nghị 50 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, ví như đốt cháy hoàn toàn m gam X thì chiếm được 19,04 lít khí CO2 (đktc) với 14,76 gam H2O. Xác suất số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là


Cho 16,4 gam hỗn hợp glyxin cùng alanin phản nghịch ứng với hỗn hợp HCl dư, sau khoản thời gian các bội phản ứng xong xuôi thu được 23,7 gam muối. Phần trăm theo khối lượng của glyxin trong lếu hợp thuở đầu là


Este X gồm công thức phân tử C4H6O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hoá thu được láo hợp sản phẩm có bội phản ứng tráng bạc. Số este X thoả mãn đặc điểm trên là


Đốt hoàn toàn 0,2 mol tất cả hổn hợp X tất cả etyl axetat cùng metyl acrylat chiếm được số mol CO2 nhiều hơn nữa số mol H2O là 0,08 mol. Giả dụ đun 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X trên với 400 ml dung dịch KOH 0,75M rồi cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thì số gam chất rắn khan chiếm được là
Xem thêm: Cá Không Ăn Muối Cá Ươn Con Cãi Cha Mẹ Trăm Đường Con Hư, Giải Thích Câu Cá Không Ăn Muốn Cá Ươn (9 Mẫu)

Hoà tan trọn vẹn m gam Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 1,12 lít NO(đktc). Thêm dung dịch cất 0,1 mol HCl vào hỗn hợp X thì thấy khí NO thường xuyên thoát ra với thu được hỗn hợp Y. (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO). Để phản bội ứng hết với các chất trong hỗn hợp Y buộc phải 115 ml hỗn hợp NaOH 2M. Quý giá của m là


Cho m gam glucozơ (C6H12O6) chức năng hết cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 3,24 gam Ag. Quý giá của m là


Hòa tan hết 14,88 gam láo hợp bao gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,58 mol HCl, sau khi các phản nghịch ứng ngừng thu được dung dịch X chứa 30,05 gam chất tan và thấy thoát ra 1,344 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y có H2, NO, NO2 bao gồm tỷ khối đối với H2 bằng 14. đến dung dịch AgNO3 (dư) vào hỗn hợp X, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Z; 84,31 gam kết tủa cùng thấy bay ra 0,224 lít (đktc) khí NO là thành phầm khử độc nhất của NO. Phần trăm cân nặng của Mg trong lếu hợp lúc đầu gần tốt nhất với?


Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), những polime là sản phẩm của bội nghịch ứng trùng dừng là:
Xem thêm: Vì Sao Làm Việc Gì Cũng Đòi Hỏi Phải Có Năng Suất Chất Lượng Hiệu Quả ?

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam