EM HÃY XÁC ĐỊNH TRÊN CHIẾC CHÂN GIÒ LỢN CÓ NHỮNG LOẠI MÔ NÀO

     

Chân giò lợn gồm:  - mô biểu bì: da. - tế bào liên kết: tế bào sụn, mô xương, tế bào sợi, tế bào máu. - mô cơ vân: bắp - mô thần kinh.

buoidienxanhha.com
Bạn đang xem: Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Số Lớn Bằng 5/7 Tổng Hai Số Hiệu Hai Số Bằng 48 Tìm Số Bé, Số Lớn Bằng 5/7 Tổng Hai Số

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp buoidienxanhha.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện buoidienxanhha.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Chương Iv: Công Cơ Học Là Gì ? Công Thức Tính Công Cơ Học Và Bài Tập Vận Dụng

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép buoidienxanhha.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.