Exemplify Là Gì

     
They exemplify in an inspiring way the nguồn that comes into our lives as we exercise faith, accept assignments, & fulfill them with commitment & dedication.

Bạn đang xem: Exemplify là gì


Họ thể hiện vào một biện pháp đầy soi dẫn gia thế mà mang lại với cuộc sống đời thường của họ khi họ thực hành đức tin, chấp nhận quá trình chỉ định, và có tác dụng tròn với lòng khẳng định và tận tụy.
Một cặp vợ ông xã giống vậy nên là bố mẹ của một người chúng ta của tôi, họ nêu gương xuất sắc về nguyên tắc này mang lại tôi.
Michael Lynch points out that Robert II"s reign from 1371 until the lieutenancy of Carrick in 1384 had been one exemplified by continued prosperity và stability – a time which Abbot Bower described as a period of "tranquility, prosperity and peace".
Michael Lynch chỉ ra rằng triều đại của Robert II từ bỏ 1371 đến khi Carrick biến Giám quốc năm 1384 chứng loài kiến nền thái bình thịnh vượng – thời mà Abbot Bower mô tả là một giai đoạn "yên tĩnh, thịnh vượng, với hòa bình".
His boundless curiosity was best exemplified by his notebooks, which were filled with inventions, lượt thích a tank, flying machine, & a parachute.
Sổ tay của da Vinci là minh chứng rất tốt cho sự kiếm tìm tòi giới hạn max của ông Ông đã bao phủ đầy quyển sổ bằng các phát minh của mình như xe cộ tăng, máy bay và mặc dù nhảy
19 David exemplified the counsel that his son Solomon later offered lớn young people: “Remember, now, your Grand Creator in the days of your young manhood . . .
19 con trai Đa-vít là Sa-lô-môn đã đưa ra lời khuyên cho những người trẻ: “Trong buổi còn thơ-ấu hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa ngươi. . .
6 Reflecting in this way on Jehovah’s warmth và deep feeling, as exemplified by his Son, will cảm ứng your heart, filling it with greater appreciation for His tender and appealing qualities.
6 suy xét theo bí quyết đó về sự việc nhiệt trung tâm và tình cảm nâng cao của Đức Giê-hô-va qua gương của nhỏ Ngài, vẫn động đến lòng bạn, tạo nên lòng đầy sự biết ơn so với đức tính dịu dàng êm ả và hấp dẫn đó.
The Ministry of Universal Wisdom taught that all humans have the power khổng lồ tap into the "Universal Mind of God", which facilitates evolutionary progress such as that exemplified by Jesus & Ashtar.
Bộ Trí tuệ thế giới đã dạy rằng toàn bộ mọi người có quyền cầu xin "Trí tuệ thế giới của Chúa", tạo đk cho quá trình tiến hóa như được minh họa bởi ví dụ vày Chúa Giêsu cùng Ashtar.
What is the elders’ main responsibility toward the flock, as exemplified by Jehovah and Jesus Christ?
Trách nhiệm chính yếu của các trưởng lão đối với bè bạn chiên là gì, theo gương chủng loại của Đức Giê-hô-va cùng đấng Christ?
The principle Nephi exemplified in 1 Nephi 17 và throughout his life is that if we keep the commandments, then the Lord will strengthen us & provide means for us khổng lồ accomplish that which He has commanded.

Xem thêm: 4 Cách Chọn Thẻ Nhớ Sd Là Gì ? Phân Loại Và Tác Dụng Của Thẻ Nhớ?


Nguyên tắc nhưng Nê Phi nêu lên trong 1 Nê Phi 17 và trong suốt cuộc sống của ông là nếu bọn họ tuân giữ các lệnh truyền, thì Chúa đã củng cố họ và cung cấp phương nhân thể cho bọn họ để chấm dứt điều mà lại Ngài sẽ truyền lệnh.
Challenge the family lớn choose và emulate a spiritual trait exemplified by these righteous men & women.
Yêu cầu gia đình mà các đồng đội giảng dạy nên chọn và lành mạnh và tích cực noi theo quánh tính ở trong linh của những người phái mạnh và những người nữ ngay chủ yếu này.
Invite them to nội dung some of their responses with the class and discuss how these responses exemplified the principles of Acquiring Spiritual Knowledge.
Mời họ share một số câu trả lời của họ với lớp học và bàn bạc về cách những câu vấn đáp của chúng ta minh họa các nguyên tắc Đạt Được Sự phát âm Biết thuộc Linh như thế nào.
So if we are wise, we will encourage, praise, & exemplify everything which invites the companionship of the Holy Ghost.
Vậy nên, giả dụ sáng suốt, bọn họ sẽ khuyến khích, khen ngợi và nêu gương phần lớn điều có tác dụng mời hotline sự đồng hành của Đức Thánh Linh.
The only exceptions are rivers which have their sources amongst mountains clad with perpetual snow & are fed by glaciers; their floods occur in the summer from the melting of snow & ice, as exemplified by the Rhône above the Lake of Geneva, và the Arve which joins it below.
Ngoại lệ tuyệt nhất là dòng sông có những nguồn cung ứng bởi bởi những sông băng từ các ngọn núi tuyết vĩnh viễn; bè đảng lụt của các con sông này xảy ra vào ngày hè do sự rã chảy của băng tuyết, đại diện thay mặt là sông Rhône trên hồ Genève, và sông Arve - sông đang nhập mẫu với Rhône về phía hạ nguồn.
Ngài đó là minh chứng, rằng trong cả trong góc của ráng giới, lòng yêu nước vẫn luôn là mệnh lệnh cao niên nhất.
The main pyramid of Sahure"s mortuary complex exemplifies the decline of pyramid building, both in terms of kích cỡ and quality.
Bài chi tiết: Kim trường đoản cú tháp Sahure Kim trường đoản cú tháp bao gồm thuộc khu phức tạp tang lễ của Sahure là minh triệu chứng điển hình cho biết sự trở xuống trong vấn đề xây dựng những kim từ tháp, cả về kích thước và chất lượng.

Xem thêm: Cách Cập Nhật Trạng Thái Trên Zalo Bằng Máy Tính, Hướng Dẫn Cách Cập Nhật Trạng Thái Trên Zalo


Self-discipline và self-control are consistent và permanent characteristics of the followers of Jesus, as exemplified by Peter, James, và John, who indeed “forsook all, & followed him.”
Sự kỷ luật pháp tự giác và sự tự chủ là đều cá tính kiên cường và vĩnh viễn của các tín đồ dùng của Chúa Giê Su, như đã có được tiêu biểu bởi vì Phi E Rơ, Gia Cơ với Giăng, bọn họ quả thật vẫn “bỏ hết thảy mà theo Ngài.”
Đặc đặc điểm đó được thấy rõ vị trí sự vui mừng, khía cạnh thứ hai của trái thánh linh mà chúng ta sẽ coi xét.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M