Fe+Hno3 Đặc Nguội

     

Fe+ HNO3: Fe công dụng HNO3 đặc nóng

1. Phương trình làm phản ứng Fe tính năng HNO3 đặc nóngFe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O2. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra phản ứng Fe và HNO33. Hiện tượng phản ứng xảy ra4. Bài tập áp dụng liên quan


Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phản nghịch ứng lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung những bài học: cân đối phản ứng thoái hóa khử hóa học 10, đặc thù Hóa học tập của fe và tính chất hóa học HNO3.... Cũng như các dạng bài xích tập quan tiền trọng.

Bạn đang xem: Fe+hno3 đặc nguội

1. Phương trình bội nghịch ứng Fe tính năng HNO3 quánh nóng

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

2. Điều kiện phản ứng xẩy ra phản ứng Fe cùng HNO3

HNO3 sệt nóng

3. Cân bằng phản ứng lão hóa khử fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 ↑ + H2O

Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 ↑ + H2O

1x

3x

Fe → Fe+3 + 3e

N+5 + 1e → N+4

3. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng xảy ra khi mang đến Fe công dụng HNO3 sệt nóng

Khi đến Fe tác dụng HNO3 sệt nóng, bao gồm khí độc gray clolor đỏ bay ra đó là NO2

4. đặc điểm hóa học cơ bạn dạng của sắt

4.1. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2

*

Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với lưu giữ huỳnh: fe + S FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt phản bội ứng được với rất nhiều phi kim.

4.2. Tính năng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không chức năng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

4.3. Tính năng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. mang lại Fe tính năng với HNO3 đặc, nóng, chiếm được khí X tất cả màu nâu đỏ. Khí X là

A. N2O.

B. N2.

C. NO2.

D. NO.

Xem đáp ánĐáp án C: fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 2. kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl loãng và khí clo quán triệt cùng các loại muối clorua kim loại

A. Zn

B. Pb

C. Ag

D. Fe

Xem đáp ánĐáp án ALoại B và C do Cu, Pb không phản ứng với HCl.

Loại D do:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Câu 3. Sản phẩm của phản bội ứng sức nóng phân Cu(NO3)2:

A. CuO, NO với O2

B. Cu(NO2)2 và O2

C. Cu(NO3)2, NO2 và O2

D. CuO, NO2 với O2

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 4.N2O5 được đa số chế bằng cách

A. Mang lại N2 tính năng với O2 ở ánh nắng mặt trời cao

B. áp dụng tia lửa điện vào không khí


C. Cho kim loại hoặc phi kim chức năng với HNO3 đặc

D. Tách nước trường đoản cú HNO3

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 5. cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học trong hàng bị thoái hóa khi tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, nóng là:

A. 6.

B. 3.

C. 5.

Xem thêm: Đường Bờ Biển Nước Ta Dài Bao Nhiêu Km ? Đường Bờ Biển Nước Ta Dài Bao Nhiêu Km

D. 4

Xem đáp ánĐáp án DChất bị oxi hóa khi chức năng với HNO3 thì yêu cầu chưa đạt hóa trị tối đa Trong dãy trên bao gồm 4 chất là: FeO, Fe(OH)2, FeSO4 và Fe.

Phương trình phản nghịch ứng

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O + H2SO4

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Câu 6. Cho 19,2 gam hỗn hợp Cu với CuO chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được 448 ml khí NO (đktc) ( sản phẩm khử duy nhất). Tỷ lệ về trọng lượng của CuO trong lếu láo hợp:

A. 60%

B. 90%

C. 10%

D. 20%

Xem đáp ánĐáp án BChỉ bao gồm Cu bội nghịch ứng với HNO3 hình thành khí NO

Phương trình làm phản ứng hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

nNO = 0,448 / 22,4 = 0,02 mol

=> nCu = 3/2 nNO = 0,03 mol

=> mCu = 0,03 . 64 = 1,92 (g)

=> mCuO = 19,2 - 1,92 = 17,28 (g)

=> %mCuO = 90%

Câu 7. hầu như kim lọai nào sau đây đẩy được sắt thoát khỏi dung dịch sắt (II) sunfat với bạc thoát ra khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb

Xem đáp ánĐáp án BMg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe

Câu 8. Để pha chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng làm sao sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư

B. Sắt + dung dịch Cu(NO3)2

C. Fe2O3 + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Xem đáp ánĐáp án BFe + dung dịch Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


Câu 9. Dãy những chất với dung dịch nào tiếp sau đây khi đem dư rất có thể oxi hoá sắt thành sắt (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3 dư, HNO3 loãng

Xem đáp ánĐáp án DFe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 10. Dãy các phi kim nào tiếp sau đây khi lấy dư công dụng với fe thì chỉ oxi hoá sắt thành sắt (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

Xem đáp ánĐáp án CFe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + 2HBr → FeBr2 + H2

Fe + 2HI → FeI2 + H2

Câu 11.Cho m gam Fe tác dụng với hỗn hợp HNO3 thấy sinh ra 0,1 mol NO là thành phầm khử tốt nhất của HNO3 và còn sót lại 2,6 gam sắt không tan. Quý hiếm của m là:

A. 5,6

B. 7,2

C. 12

D. 10

Xem đáp ánĐáp án CDo fe còn dư yêu cầu dung dịch chỉ đựng Fe(NO3)­2

2nFe = 3nNO ⇒ nFe = 3/2 . 0,1 =0,15 mol

mFe = 0,15 . 56 + 2,6 = 12 g

Câu 12. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với hỗn hợp HNO3 (dư). Sau phản ứng sinh ra V lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít

Xem đáp ánĐáp án AFe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Câu 13.Cho a gam bột sắt vào dung dịch HNO3 lấy dư, ta được 8,96 lít (đktc) láo hợp gồm hai khí NO2 với NO cùng tỉ khối so với O2 bởi 1,3125. Thành phần phần trăm theo thể tích của NO, NO2 và cân nặng a của fe đã dùng là

A. 45% và 55% ; 5,6 gam.

B. 25% cùng 75%; 5,6 gam.

C. 25% cùng 75%; 11,2 gam.

D. 45% cùng 55%; 11,2 gam.

Xem đáp ánĐáp án BGọi x, y lần lượt là số mol của NO2, NO

nHỗn phù hợp khí = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol mức độ vừa phải của tất cả hổn hợp khí là:


1,3125 . 32 = 42 (gam/mol)

=> cân nặng của các thành phần hỗn hợp khí bên trên là: 42 .0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (1 cùng (2) ta giải hệ phương trình được

x = 0,15 ; y = 0,05

=> %NO2 = 0,15: (0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh qui định bảo toàn electron ta có:

3. NFe = 1nNO2 + 3.nNO

=> 3 .nFe = 0,15 + 3.0,05 = 0,3 mol

=> nFe = 0,3 : 3 = 0,1 mol

=> mFe = 0,1 .56 = 5,6 gam

Câu 14.Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây fe trong bình khí clo dư

(2) mang đến Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội

(3) cho Fe vào dung dịch HCl loãng, dư

(4) mang lại Fe vào hỗn hợp CuSO4

(5) đến Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

Số thí nghiệm tạo nên muối Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Xem đáp ánĐáp án C(1) Đốt dây sắt trong bình khí clo dư

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(2) mang lại Fe vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

Bị thụ động

(3) mang lại Fe vào hỗn hợp HCl loãng, dư

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(4) đến Fe vào dung dịch CuSO4

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

(5) mang lại Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Câu 15. Hòa tan kim loại Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, hóa học rắn Z cùng khí T. Tuyên bố nào sau đây không đúng

A. Y cất Fe2(SO4)3

B. Z là Fe

C. T là SO­2

D. Y chứa FeSO4

Xem đáp ánĐáp án A2Fe + 6H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + Fe2(SO4)3→ 3FeSO4

Y đựng FeSO4; Z đựng Fe dư; khí T là SO2

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OFeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl

..................................

Gửi tới chúng ta phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2Ođược VnDoc biên soạn hoàn thành gửi tới những bạn. Hy vọng tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân đối phương trình bội nghịch ứng, hiện tượng sau bội phản ứng khi cho Fe tính năng với HNO3 đặc nóng.

Xem thêm: Cách Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Quần Áo Hay Nhất, Bài Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Quần Áo Hay

Các bạn cũng có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài tập trang bị Lí 12,....