HAI NGỌN ĐÈN S1 VÀ S2 ĐẶT CÁCH NHAU 16CM

     

Ảnh tạo vì chưng thấu kính (S_1) và (S_2) trùng nhau tại S"https://buoidienxanhha.com/⇒ (S_1) cùng (S_2) ở nhị phía của thấu kính, mang sử (S_1) cho hình ảnh thật (d"https://buoidienxanhha.com/_1)=x với (S_2) cho ảnh ảo (d"https://buoidienxanhha.com/_2)=-x

Công thức thấu kính

$eginarraylfrac1d_1 + frac1x = frac1f Rightarrow frac1d_1 + frac1x = frac16 Rightarrow d_1 = frac6xx - 6\frac1d_2 + frac1 - x = frac1f Rightarrow frac1d_2 + frac1 - x = frac16 Rightarrow d_1 = frac6xx + 6endarray$

Hai ngọn đèn S1 với S2 đặt cách nhau 16(cm)

<eginarrayld_1 + d_2 = 16\Rightarrow frac6xx - 6 + frac6xx + 6 = 16\Rightarrow x = 12cmendarray>
Bạn đang xem: Hai ngọn đèn s1 và s2 đặt cách nhau 16cm

Hãy góp mọi tín đồ biết câu vấn đáp này cố gắng nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4
starstarstarstarstar


Xem thêm: Cách Đánh Nhịp 2/4 - Máy Đếm Nhịp Online

1 vote
GửiHủy

*

*Xem thêm: Hãy Tưởng Tượng Em Gặp Người Lính Trong Bài Đồng Chí, Just A Moment

Chưa bao gồm nhómTrả lời4

Cảm ơn

1


Thanks