Hòa tan hết 2 72 gam hỗn hợp x

     

Dung dịch Y gồm: Fe3+: 0,02 mol; Cu2+: 0,015 mol; SO42- = 0,02 mol; NO3- = (0,5 – 0,07 = 0,43 mol) và rất có thể có H+

Bảo toàn điện tích → nH+ = 0,38 mol

Cho Cu vào Y gồm phản ứng:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,1425 ← 0,38 0,43 mol

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

0,01 ← 0,02 mol

m = (0,01 + 0,1425).64 = 9,76 gam.
Bạn đang xem: Hòa tan hết 2 72 gam hỗn hợp x

Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đốt cháy trọn vẹn m gam FeS2 bởi một lượng O2 vừa đủ, chiếm được khí X. Kêt nạp hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu được dung dịch Y với 21,7 gam kết tủa. Mang lại Y vào hỗn hợp NaOH, thấy lộ diện thêm kết tủa. Giá trị của m là


Câu 2:


Cho m gam hỗn hợp H2SO4 mật độ C% tác dụng hết với 1 lượng hỗn hợp hai kim loại kali cùng magie (dùng dư), thấy cân nặng khí hiđro cất cánh ra là 0,05m gam. Giá trị của C là:


Câu 3:


Nung nóng 5,4 gam Al cùng với 3,2 gam S vào môi trường không có không khí, làm phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp rắn X. Cho tất cả hổn hợp X chức năng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp khí Y. Đem đốt hoàn toàn hỗn thích hợp Y đề xuất vừa đầy đủ V lít O2 (đktc). V có mức giá trị là


Câu 4:


Hỗn đúng theo X tất cả SO2 với O2 tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 28. Nung nóng tất cả hổn hợp X một thời hạn (có xúc tác V2O5) thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm tỉ khối so với X bởi 16/13. Công suất của bội nghịch ứng tổng đúng theo SO3 là


Câu 5:


Nung m gam hỗn hợp X bao gồm bột sắt với lưu huỳnh thu được tất cả hổn hợp Y gồm FeS, Fe, S. Phân chia Y thành 2 phần bởi nhau. Cho chỗ 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy bay ra 2,8 lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc). Cho phần 2 tác dụng hết với lượng dư hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thấy bay ra 16,464 lít khí chỉ bao gồm NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm m là


Câu 6:


Oxi hóa 28,8 g Mg bằng V lít các thành phần hỗn hợp khí A (đktc) tất cả O2 với O3 bao gồm tỉ khối hơi đối với H2 là trăng tròn thu được m gam hỗn hợp X tất cả Mg cùng MgO. Hòa tan hoàn toàn hỗn hòa hợp X bằng một lượng đủ dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl chứa (m + 90,6) gam hỗn hợp muối. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của V là


Câu 7:


Cho láo hợp tất cả 0,15 mol CuFeS2 với 0,09 mol Cu2FeS2 bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y có NO và NO2. Thêm BaCl2 dư vào hỗn hợp X nhận được m gam kết tủa. Phương diện khác, giả dụ thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung trong không khí đến cân nặng không đổi thu được a gam chất rắn. Quý hiếm của m và a thứu tự là
Xem thêm: Determine The Limiting Reactant For 4 Mol Fe(Oh)3 And 6, Fe(Oh)3 + H2So4 = Fe2(So4)3 + H2O

Câu 8:


Thêm lỏng lẻo 100g dd H2SO4 98% vào nước và điều chỉnh để được một lít dung dịch X. đề xuất thêm vào 1 lít dung dịch X từng nào lít hỗn hợp NaOH 1,5M nhằm thu được dung dịch gồm pH = 13?


Câu 9:


Lấy 5,2 gam hỗn hợp FeS2 với Cu2S tính năng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp chỉ chứa 2 muối nitrat và 12,208 lít hỗn hợp NO2 với SO2 (đktc). Xác minh % về cân nặng của FeS2 trong hỗn hợp ban đầu


Câu 10:


Hỗn hợp X tất cả SO2 và O2 tất cả tỉ khối đối với N2 bởi 2. đem 4,48 lít các thành phần hỗn hợp X làm việc đktc cho trải qua bình đựng V2O5 nung lạnh thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ hỗn thích hợp Y thu được lội qua hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy có 33,51 gam kết tủa. Năng suất phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3 là:


Câu 11:


Cho S phản nghịch ứng cùng vừa đủ với hỗn hợp chứa 11,2 gam Fe; 26 gam Zn với 31,05 gam Pb. Chất rắn sau phảu ứng lấy hào tan trong hỗn hợp HCl dư chiếm được khí X. X bội nghịch ứng vừa hết với V lít dung dịch CuSO4 10% (d = 1,1g/ml). Gái trị của V là:


Câu 12:


Cho 16,75 gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeCl3, CuCl2 vào hỗn hợp H2S dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,92 gam chất rắn (bỏ qua sự thủy phân của những ion kim loại). Từ hỗn hợp X hoàn toàn có thể điều chế được tối đa từng nào gam kim loại?


Câu 13:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp bao gồm FeS2 với Ag2S với số mol cân nhau thu được 3,696 lít SO2 (đktc) và chất rắn B. Mang lại B công dụng với H2SO4 loãng dư, sau làm phản ứng trọn vẹn thấy còn sót lại m gam chất rắn ko tan. Quý giá của m là:


Câu 14:


Khối lượng oleum cất 71% SO3 về trọng lượng cần lấy để hòa rã vào 100 gam hỗn hợp H2SO4 60% thì nhận được oleum đựng 30% SO3 về cân nặng là:


Câu 15:


Nung tất cả hổn hợp A gồm x mol Fe cùng 0,15 mol Cu trong không gian một thời hạn thu được 63,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn B. Hòa hợp hết các thành phần hỗn hợp B bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Quý hiếm của X là:


Hỏi bài bác


Xem thêm: Nhận Xét Về Nghệ Thuật Quân Sự Trong Khởi Nghĩa Lam Sơn, Nghệ Thuật Quân Sự Trong Khởi Nghĩa Lam Sơn

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam