HỖN HỢP X GỒM O2 VÀ O3 CÓ TỈ KHỐI SO VỚI H2 LÀ 22

     

1) hỗn hợp A tất cả O2 và O3 có tỉ khối tương đối so cùng với hiđro bằng 22a) tính % thể tích mỗi khí trong hhb)tìm cân nặng mỗi khí gồm trong 2,24lít hh trên


*

Gọi a,b lần lượt là số mol của O2 và O3

=> (dfrac32a+48ba+b=22.2=44)

(Leftrightarrow32a+48b=44a+44b)

(Leftrightarrow12a=4b)

=> b=3a

=> %VO2 = (dfracaa+3a.100\%=25\%), %VO3 = 75%

b) Thể tích O2 trong 2,24 lít khí là: 25%.2,24 = 0,56 lít

thể tích O3 = 1,68 lít

=> nO2 = (dfrac0,5622,4=0,025molRightarrow mO_2=0,8g)

(nO_3=dfrac1,6822,4=0,075molRightarrow mO_3=0,075.48=3,6g)4) tất cả hổn hợp X tất cả ozon cùng oxi bao gồm tỉ khối khá so vs hiđro=18 a) xác minh % khối lượng các khí trong X b) tính thể tích từng khí bao gồm trong 2,88 gam hh khí trên


2) tất cả hổn hợp khí A gồm ozon với oxi gồm tỉ khối tương đối vs hiđro=19,2 a) khẳng định % thể tích của A b) tính cân nặng mỗi khí gồm trong 7,68 gam hh khí trên


Hỗn hòa hợp khí B có O2 với O3 gồm tỉ khối khá so cùng với H2 là 19,2. % về thể tích mỗi khí trong B là:

A. 60% với 40%

B. 30% với 70%

C. 20% và 80%

D. 50% với 50%


Hỗn vừa lòng khí A gồm cóO2 và O3 tỉ khối của tất cả hổn hợp khí A đối với khí H2 là 19,2. Hỗn hợp khí B bao gồm có H2 và khí CO, tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với H2...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 22


Hỗn đúng theo khí A gồm tất cả O2 và O3 tỉ khối của tất cả hổn hợp khí A đối với khí H2 là 19,2. Hỗn hợp khí B tất cả có H2 và khí CO, tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí B đối với H2 là 3,6.

Tính thành phần tỷ lệ theo thể tích của mỗi khí gồm trong tất cả hổn hợp khí A và B.


Hỗn vừa lòng khí A gồm có O2 với O3,tỉ khối của tất cả hổn hợp khí A so với hiđro là 19,2. Tất cả hổn hợp khí B tất cả H2 cùng CO, tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí B đối với hiđro là 3,6. Thành phần tỷ lệ theo thể tích của H2 và O2 theo thứ tự là? A. 80%, 60% B. 20%, 40% C. 80%, 60% D. 20%, 60%

Hỗn đúng theo khí A gồm có O2 và O3,tỉ khối của tất cả hổn hợp khí A đối với hiđro là 19,2. Hỗn hợp khí B tất cả H2 cùng CO, tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí B so với hiđro là 3,6. Thành phần xác suất theo thể tích của H2 và O2 theo lần lượt là?

A. 80%, 60%

B. 20%, 40%

C. 80%, 60%

D. 20%, 60%


Hỗn hòa hợp khí A gồm tất cả O2 và O3. Tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với H2 là 19,2. Xác suất theo thể tích của O2 và O3 trong các thành phần hỗn hợp X lần lượt là A. 60% cùng 40%. B. 40% và 60%. C. Một nửa và 50%. D. 30% và 70%.

Hỗn hòa hợp khí A gồm bao gồm O2 cùng O3. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí A so với H2 là 19,2. Phần trăm theo thể tích của O2 cùng O3 trong hỗn hợp X lần lượt là

A. 60% và 40%.

B.

Xem thêm: Cách Tách Hạng Tử Bằng Máy Tính Casio, Tại Vì Sgk Nó, Cách Tách Hạng Tử Bằng Máy Tính

40% và 60%.

C. một nửa và 50%.

D. 30% cùng 70%.


Hỗn hợp khíSO2 và O2 có tỉ khối hơi so với metan (CH4) bởi 3. Tính thể tích khí O2 ần thêm vào 20 lít hỗn hợp trên nhằm thu được tất cả hổn hợp khí bao gồm tỉ khối hơi bởi 2,5.

Xem thêm: Vì Sao Trâu Bò Mắc Bệnh Sán Lá Gan Nhiều, Vì Sao Trâu, Bò Nước Ta Mắc Bệnh Sán Lá Gan Nhiều


Hỗn đúng theo khí SO2 và O2 có tỉ khối hơi so với metan (CH4) bởi 3. Tính thể tích khí O2 ần thêm vào trăng tròn lít các thành phần hỗn hợp trên để thu được các thành phần hỗn hợp khí gồm tỉ khối hơi bằng 2,5.


Hỗn đúng theo khí X bao gồm ozon và oxi có tỉ khối đối với hiđro bằng 18. Xác suất theo thể tích từng khí trong tất cả hổn hợp X lần lượt là: