Language focus

     

Phần trung tâm kiến thức về kiểu cách phát âm của "j" với "ch" trong giờ Anh, cũng nhu ôn tập về những dạng hễ từ nguyên thể. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và kết cấu cần lưu ý cũng như lí giải giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ bỏ vựng

calm (a) điềm tĩnhconstancy (n) <"kɔnstənsi>sự kiên địnhgossip (v) <"gɔsip>ngồi lê đôi máchpersonality (n) <,pə:sə"næləti>tích cách, phẩm chất

II. Cấu trúc cần lưu lại ý

be based on (exp)dựa vàoget out of (v) ra khỏi (xe)sense of humour (n) óc hài hướcÂm /dʒ/ trong tiếng Anh là 1 trong phụ âm, vạc âm của chữ cái “j”Âm /tʃ/ trong tiếng Anh là một trong những phụ âm, vạc âm của vần âm “ch”

III. Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

Jam: mứtJoke: đùaJanuary:tháng MộtDangerous:nguy hPassengerVillage: làngChildren: đứa trẻChangeable: có thể biến hóa đượcCheese: Phô maiMutual: chungChurch: nhà thờWhich: cái nào

Practice reading aloud these sentences

1. Just outside the village, there’s a bridge (Ở ngay quanh đó ngôi làng, có một cây cầu)2. Jane always enjoys George’s joke (Jane luôn luôn thích hồ hết câu chơi của George)3. Two jeeps went over over the edge of the bridge (hai dòng xe jeep trải qua rìa cây cầu)4. Which picture vì chưng you think the child wants lớn chance? (bạn nghĩ về đứa trẻ phù hợp đổi bức tranh nào?)5. Phối the mushrooms, chilli & cheese. (Trộn nấm, ớt và phô mai)6. Vày you like French salad & fish và chips? (Bạn tất cả thích sa lát với cá cùng khoai cừu không?)

2. Grammar:

Exercise 1.Put the words in the correct order to lớn make sentences, writing the main verb in the present simple và making the other an infinitive with to.

Bạn đang xem: Language focus

1. Who something eat want?

—>Who wants something to lớn eat?

2. Letters I write some have.

—> I have some letters to lớn write.

3. Delighted hear I be the news.

—> I am/ was deliehted to hear the news.

4. My shopping some mother vì chưng have.

—>My mother has some shopping lớn do.

5. Always much talk have you too about.

—> You always have too much lớn talk about.

6. Lovely see it again you be.

—> It"s lovely to lớn see you again.

Xem thêm: Việt Nam Gia Nhập Asean Có Thuận Lợi Và Khó Khăn Gì, Tham Gia Asean Mang Lại Lợi Ích Gì Cho Việt Nam

7. Out cold it go too be.

—> It is/ was too cold khổng lồ go out.

8. Passed exams know happy I be that you have the.

—>I am happy lớn know that you have passed the exams.

Exercise 2:Rewrite the sentences, using the words given in brackets.

1. They Slot out of the car. (The police watched)

—> The police watched them phối out of the car.

2. They allowed him khổng lồ write a letter lớn his wife. (They let)

—> They let him write a letter to lớn his wife.

3. They talked in the next room. (I heard)

—> I heard them talk in the next room.

4. The customs officer told him to open the briefcase. (The customs officer made)

—> The customs officer made him mở cửa the briefcase.

5. The cát jumped through the window. (The boy saw)

—> The boy saw the cát jump through the window.

Xem thêm: Nghị Luận Học Thầy Không Tày Học Bạn ❤️️14 Mẫu, Học Thầy Không Tày Học Bạn Nghĩa Là Gì

6. Maybe the company will ask him to pay some extra money. (Do yon think the company will make)

—> vày you think the company will make him pay some extra money?

7. The animal moved towards me. I felt it. (I felt)

—> I felt the animal move towards me.

8. She wants lớn go for a picnic. (Do you think her parents will let)

—> vì you think that her parents will let her go for a picnic?