Feso4 + K2Cr2O7 + H2So4 → Fe2(So4)3 + Cr2(So4)3 + K2So4 + H2O

     

Câu 359247: Cho bội nghịch ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O. Tổng hệ số cân bằng của các chất bên vế trái là:

A.

Bạn đang xem: Feso4 + k2cr2o7 + h2so4 → fe2(so4)3 + cr2(so4)3 + k2so4 + h2o

12

B. 14.

C. 18.

D. 26.

Xem thêm: Viết Vào Vở Tên Các Loại Quả Có Dấu Ngã Câu Hỏi 893295, Thể Loại:Quả


Xác định số oxi hóa của những nguyên tố để tìm hóa học oxi hoá và chất khử.

Viết quy trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi vượt trình.

Tìm hệ số tương thích cho hóa học oxi hóa và chất khử làm thế nào cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất oxi hóa và chất khử vào sơ vật phản ứng, từ đó tính ra hệ số các chất khác.

Sau khi cân bằng được phương trình chất hóa học ta tính được tổng thông số cân bằng của các chất bên vế trái.


Giải bỏ ra tiết:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố cầm cố đổi:

*

Vậy ta tất cả 6 FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4→ 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O.

Xem thêm: Em Hãy Xác Định Trên Chiếc Chân Giò Lợn Có Những Loại Mô Nào ?

Tổng hệ số cân bằng của những chất bên vế trái là: 6 + 1 + 7 = 14.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát