Liên hệ

TRANG TRẠI BƯỞI DIỄN XANH HÀ

Điện thoại: 0966662351 – 0949181692 – 0949182296
Facebook: Bưởi Diễn Xanh Hà

Email: buoidienxanhha@gmail.com
Địa chỉ: Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội (Gần UBND xã Mai Lâm)

Họ và tên (Bắt buộc)

Email (Bắt buộc)

Số điện thoại (Bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung

Bản đồ chỉ đường đến trang trại

Liên hệ
5 (15) votes