Mã Đbhc Là Gì

     

Địa thế căn cứ Ra quyết định về việc hoàn thuế số ……… ngày ………….. Của …………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mã đbhc là gì

Bài Viết: Mã đbhc là gì

Yêu cầu KBNN (Chỗ đứng trực tiếp hoàn lại):……………………………………….. Tỉnh, thành phố ……………………………………..

Trả lại cho: ………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………….

Hình thức vẻ ngoài hoàn lại:Tiền mặtChuyển khoản qua ngân hàng

Chuyển khoản vào thông tin tài khoản số: ………………………………………… Tại bank (KBNN) (B):……………………….

(hoặc) giao dịch thanh toán thanh toán khía cạnh cho: ………………………………….. Số CMND/HC …………. Cung cấp ngày ………. Trên ……………..

Nguyên vì chưng hoàn lại:…………………………………………………………………………………………………………………………

Niên độ ngân sách của khoản thu được trả lại: ……………………………… nội dung khoản hoàn lại:

STTNội dung

khoản nộp NSNN

Mã Chương

NDKT (Thương Mại)

KBNN vị trí thu NSNN (1)Mã ĐBHC(1)Số giá thành đã nộpSố túi tiền được hoàn lại(2)
Tổng số
Tổng cùng tiền hoàn trả ghi bởi chữ:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi bọn họ tên)

Ngày……tháng…..năm…….

Xem thêm: Cách Tắt Nguồn Điện Thoại Oppo Reno5, Reno6, A74, A5S, Cách Tắt Nguồn Điện Thoại Oppo Reno5

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

Mã quỹ: …………………… Mã ĐBHC: …………………..

Mã KBNN:……………………………………………………..

1. Hạch toán phần trả lại:

Niên độ hạch toán hoàn lại………………………………..

Giảm thu NSNN

Chi NSNNChương ….. Khoản ….. Thương Mại

nguồn NS

Định khoản

Số bỏ ra phí

Nợ

………………

………………

………………

Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có):

– tại KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

– trên KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

Nợ

…………………..

Xem thêm: Thẻ Bidv Rút Được Ở Những Cây Atm Nào ? Thẻ Bidv Rút Được Ở Ngân Hàng Nào

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày……..tháng ……năm ……

Thủ quỹ

Kế toánKế toán trưởng
NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày……..tháng ……năm ……

Kế toán

Kế toán trưởng

Ghi chú: – (1) Cột KBNN vị trí thu: chỉ ghi khi tất cả khoản chi trả lại hộ những KBNN khác, cơ sở thu không hẳn ghi cột “mã địa phận thu”;

– (2) Tình huống tiến hành bù trừ nợ thuế, chỉ ghi số ngân sách chi tiêu NNT còn được trả thanh toán sau thời điểm cơ quan thuế bù trừ./.

Mẫu số 01/LHT, 01/LHT, Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Chính phủ, mau so 01/lht: lenh hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc


*

*

——————————–

Mẫu trả Thuế :

Thể Loại: chia sẻ trình bày trình diễn kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp chi phí Vào Ngân Sách

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://buoidienxanhha.com Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp chi phí Vào Ngân Sách