MỘT CỬA HÀNG CÓ 6 THÙNG HÀNG

     
*

một shop có 6 thùng hàng cân nặng lần lượt là 43 kg,35 kg,32,kg,24kg,27kg,34kg . Trong 2 ngày ,cửa hàng bán tốt 5 thùng hàng,biết trọng lượng ngày trước tiên gấp 4 lần trọng lượng ngày lắp thêm 2.Hỏi thùng hàng sót lại nặng bao nhiêu kg?


*

Tổng trọng lượng hàng thuở đầu là: 

(43+35+32+24+27+34=195left(kg ight))

Sau khi phân phối nếu khối lượng ngày thiết bị hai là (1)phần thì khối lượng ngày đầu tiên là (4)phần.

Bạn đang xem: Một cửa hàng có 6 thùng hàng

Tổng số phần đều bằng nhau là: 

(1+4=5)(phần) 

Do đó cân nặng hàng đã buôn bán là một vài chia hết cho (5)mà số hàng ban đầu là (195⋮5)nên số hàng sót lại cũng có trọng lượng chia không còn cho (5).

Do đó thùng còn sót lại là thùng (35kg).


*

Vì cân nặng ngày đầu tiên gấp 4 lần khối lượng ngày thứ hai nên tổng của 5 thùng hàng buộc phải là số phân tách hết cho 5. Vị vậy, 5 thùng mặt hàng đó yêu cầu là 43, 32, 24, 27 và 34kg.

Vậy, thùng hàng còn lại nặng 35kg.

Xem thêm: Một Xilanh Kín Chia Làm 2 Phần Bằng Nhau, Top 15+ Bởi Một Pitong Cách Nhiệt Mới Nhất 2022


Một siêu thị hoa trái nhập về 4 thùng apple có khối lượng là 42kg ,48kg,57kg,55kg. Sau nhị ngày cửa hàng bán được 3 thùng táo. Hỏi shop còn lại thùng nào không bán? Biết số táo bán được ngày đồ vật hai cấp 3 lần táo bán đượcngày vật dụng nhất.


Một shop có 6 thùng hàng cân nặng 316kg, 327kg, 336kg, 338kg,

349kg, 351kg. Vào một ngày cửa hàng bán hết 5 thùng hàng, trong đó

khối lượng hàng phân phối buổi sáng gấp đúng 4 lần khối lượng hàng chào bán buổi chiều.

Thùng hàng còn lại có khối lượng là bao nhiêu?


Một shop có 6 thùng hàng cân nặng 316kg, 327kg, 336kg, 338kg, 349kg và 351kg. Trong một ngày shop bán hết 5 thùng hàng; trong đó khối lượng hàng bán buổi sáng cấp đúng 4 lần cân nặng hàng buôn bán buổi chiều. Thùng hàng còn sót lại có trọng lượng là…


1 shop có 6 thùng hàng thiết bị tự trọng lượng các thùng sản phẩm như sau: 316kg, 327kg, 336kg, 338kg, 349kg, 351kg cửa hàng đó đã bán tốt 5 thùng mặt hàng trong đó trọng lượng hàng chào bán buổi sáng vội 4 lần khối lượng hàng cung cấp buổi chiều, hỏi thùng mặt hàng còn lại là thùng nào?


Một shop có 6 thùng hàng trọng lượng 316kg, 327kg, 336kg, 338kg, 349kg cùng 351kg. Trong một ngày cửa hàng bán không còn 5 thùng hàng, trong đó cân nặng hàng bán buổi sáng vội vàng đúng 4 lần trọng lượng hàng phân phối buổi chiều. Tính khối lượngcủa thùng hang còn lại


Một ngày shop gạo tất cả 6 bao gạo

73kg; 88 kg; 97kg; 102 kg; 106 kg; 115 kg.

Xem thêm: Hô Hấp Sáng Là Gì ? Hô Hấp Sáng Xảy Ra Trong Điều Kiện Nào Hô Hấp Sáng Có Lợi Hay Có Hại Vì Sao

Cửa hàng đó đã bán được 5 bao, biết khối lượng gạo phân phối buổi sang vội 4 lần buổi chiều. Bởi vậy bao gạo sót lại là bao gồm khối lượng…


MỘT CỬA HÀNG CÓ 6 THÙNG KHỐI LƯỢNG 316KG,327KG,336KG,338KG,349KG,351KG.TRONG MỘT NGÀY CỬA HÀNG BÁN HẾT 5 THÙNG HÀNG trong ĐÓ KHỐI LƯỢNG HÀNG BÁN BUỔI SÁNG GẤP4 LẦN HÀNG BÁN BUỔI CHIỀU .THÙNG CÒN LẠI CÓ KHỐI LƯỢNG


một cửa hàng có 6 bao mặt hàng với trọng lượng 316 kg ; 327 kg ; 336 kilogam ; 338 kilogam ; 349 ; 351 kg. Siêu thị đó đã cung cấp 5 bao sản phẩm với trọng lượng buổi sáng cấp 4 lần trọng lượng buổi chiều. Tính khối lượng bao hàng còn sót lại 327kg.


Một siêu thị có 6, túi gạo khối lượng gạo trong túi theo lần lượt là 15 kilogam 16 kg 18 kg 19 kg trăng tròn kg cùng 31 kg cửa ngõ hàng bán trong một buổi hết 5 túi biết rằng cân nặng gạo của buổi sáng bán gấp đôi buổi chiều Hỏi cửa hàng còn lại túi nào ?