MỘT HÌNH TAM GIÁC CÓ ĐỘ DÀI HAI CẠNH LÀ 12 35

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

1000 bài bác tập trắc nghiệm Toán 5I - Số thập phânII - những phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chiaI - Số đo thời gianII - Vận tốc, quãng đường, thời gianI - Ôn tập về số từ nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượngII - Ôn tập về các phép tính với các số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phânIII - Ôn tập về hình họcIV - Ôn tập về giải toán
Bài tập Hình tam giác. Diện tích s hình tam giác Toán lớp 5 có giải thuật
Trang trước
Trang sau

Bài tập Hình tam giác. Diện tích s hình tam giác Toán lớp 5 có lời giải

Câu 1: trong một tam giác có:

A.3 cạnh

B.3 góc

C.3 đỉnh

D.Cả A, B, C phần nhiều đúng

Hiển thị đáp án

Câu 2: Nối câu mô tả bản thiết kế với hình tam giác tương ứng:

*

Hiển thị đáp án

Quan sát những tam giác theo lắp thêm tự từ bên trên xuống bên dưới ta có:

-Hình tam giác trước tiên có một góc vuông với hai góc nhọn

-Hình tam giác đồ vật hai tất cả một góc tù và hai góc nhọn.

Bạn đang xem: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12 35

-Hình tam giác thứ bố có bố góc nhọn.


Câu 3: mang đến hình vẽ như mặt dưới:

*

Trong tam giác MNP, MK là chiều cao tương ứng với:A.Cạnh MN

B.Cạnh NP

C.Cạnh MP

D.Cạnh KN

Hiển thị đáp án

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Diện tích hình tam giác bao gồm độ nhiều năm đáy là 25cm và chiều cao là 16cm là cm2.

Hiển thị đáp án

Diện tích tam giác đó là:

*
= 200 (cm2)

Đáp án: 200cm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 200.


Câu 5: Tính diện tích s hình tam giác gồm độ lâu năm đáy là 5m và độ cao là 27dm.

A.67,5dm2

B.67,5dm2

C.675dm2

D.675dm2

Hiển thị đáp án

Đổi 5m = 50dm

Diện tích tam giác đó là:

*
= 675 (dm2) Đáp số: 675 dm2


Câu 6: Tính diện tích s tam giác vuông ABC có form size như hình vẽ bên dưới:

*

A.140cm2

B.280dm2

C.14dm2

D.28cm2

Hiển thị đáp án

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích tam giác vuông ABC là:

*
= 140 (cm2)

Đáp số: 140 cm2


Câu 7: Độ lâu năm cạnh đáy của hình tam giác có độ cao 24cm và ăn diện tích là 420cm2 là:

A.17,5cm

B.23,5cm

C.35cm

D.396cm

Hiển thị đáp án

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình tam giác có diện tích s là 8m2 và độ lâu năm cạnh lòng là 32dm.

Vậy độ cao tương ứng cùng với cạnh đáy chính là dm.

Hiển thị đáp án

Đổi 8 mét vuông = 800 dm2

Chiều cao của tam giác kia là:

800 × 2 : 32 = 50 (dm)

Đáp số: 50dm.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 50.


Câu 9: đến hình vẽ như bên dưới:

*

Tính diện tích hình tam giác HDC. Biết hình chữ nhật ABCD có AB = 37cm, BC = 24cm.

A.444cm2

B.888cm2

C.1234cm2

D.1776cm2

Hiển thị đáp án

*

Kẻ HK vuông góc cùng với CD, khi ấy HK là độ cao tương ứng cùng với cạnh lòng CD.

Ta có độ cao HK bằng chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD tuyệt HK = BC = 24cm

Vì ABCD là hình chữ nhật đề nghị CD = AB = 37cm.

Diện tích tam giác HDC là:

37 × 24 : 2 = 444 (cm2)

Đáp số: 444cm2


Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một miếng khu đất hình chữ nhật gồm chu vi là 86m, chiều lâu năm 28m. Ở thân miếng đất, bạn ta làm một bể hoa hình tam giác có chiều cao 9,6m và bởi cạnh đáy.

Xem thêm: Máy Dịch Các Câu Sau Sang Tiếng Anh : Chào Các Cậu, Dịch Các Câu Sau Sang Tiếng Anh: Chào Các Cậu

Vậy diện tích miếng đất sót lại là m2.

Hiển thị đáp án

Nửa chu vi miếng khu đất hình chữ nhật kia là:

86 : 2 = 43 (m)

Chiều rộng lớn miếng khu đất đó là:

43 – 28 = 15 (m)

Diện tích miếng khu đất hình chữ nhật đó là:

28 × 15 = 420 (m2)

Độ dài cạnh đáy của bể hoa là:

9,6 : 3 × 5 = 16 (m)

Diện tích bồn hoa hình tam giác kia là:

16 × 9,6 : 2 = 76,8 (m2)

Diện tích miếng đất còn lại là:

420 − 76,8 = 343,2 (m2)

Đáp số: 343,2m2.

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 343,2.


Câu 11: Tính diện tích hình tam giác AHK. Biết hình vuông ABCD tất cả cạnh 16cm cùng BK = KC, DH = HC.

*

A.156cm2

B.128cm2

C.96cm2

D.64cm2

Hiển thị đáp án

Ta bao gồm ABCD là hình vuông cạnh 16cm yêu cầu AB = BC = CD = AD = 16cm.

Lại gồm theo đề bài bác BK = KC, DH = HC yêu cầu BK = KC = DH = HC = 16 : 2 = 8cm.

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

16 × 16 = 256 (cm2)

Diện tích hình tam giác ABK là:

16 × 8 : 2 = 64 (cm2)

Diện tích hình tam giác KCH là:

8 × 8 : 2 = 32 (cm2)

Diện tích hình tam giác ADH là:

16 × 8 : 2 = 64 (cm2)

Diện tích hình tam giác AHK là:

256 − (64 + 32 + 64) = 96 (cm2)

Đáp số: 96cm2.


Câu 12: Một thửa ruộng hình tam giác vuông bao gồm tổng hai cạnh góc vuông là 72m cùng cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Bên trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, vừa đủ cứ 100m2 chiếm được 60kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng, tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?

A.3,645 tạ

B.7,29 tạ

C.364,5 tạ

D.729 tạ

Hiển thị đáp án

Đổi 0,6 =

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần đều nhau là :

3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị một phần là:

72 : 8 = 9 (m)

Độ lâu năm một cạnh góc vuông là:

9 × 3 = 27 (m)

Độ dài cạnh góc vuông còn lại là:

72 – 27 = 45 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

45 × 27 : 2 = 607,5 (m2)607,5m2 gấp 100m2 chu kỳ là:

607,5 : 100 = 6,075 (lần)

Trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được số thóc là:

60 × 6,075 = 364,5 (kg)

364,5kg = 3,645 tạ

Đáp số: 3,645 tạ.


Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho tam giác MNP tất cả MP = 32cm, NP = 36cm. Biết độ cao tương ứng với lòng NP là MH = 24cm.

Vậy độ cao tương ứng với lòng MP là NK = cm.

Hiển thị đáp án

Theo đề bài bác ta gồm hình vẽ:

*

Diện tích tam giác MNP là:

36 × 24 : 2 = 432 (cm2)

Độ dài độ cao NK là:

432 × 2 : 32 = 27 (cm)

Đáp số: 27cm.

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 27.


Câu 14: cho tam giác ABC gồm BC = 67dm. Nếu kéo dãn đoạn BC thêm một đoạn CD = 15dm thì diện tích s tam giác tăng thêm 255dm2. Tính diện tích s tam giác ABC.

Xem thêm: Tính Chu Vi Một Mảnh Đất Hình Chữ Nhật Có Diện Tích Bằng Diện Tích Mảnh Đất

A.568,5dm2

B.1139dm2

C.1394dm2

D.2278dm2

Hiển thị đáp án

Theo bài xích ra ta gồm hình vẽ:

*

Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích của hình tam giác tất cả đáy là 15dm và độ cao cũng chính là chiều cao AH của tam giác ABC.

Chiều cao của tam giác ABC là:

255 × 2 : 15 = 34 (dm)

Diện tích tam giác ABC là

67 × 34 : 2 = 1139 (dm2)

Đáp số: 1139dm2.
Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.buoidienxanhha.com


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện lớp 5 cho nhỏ sẽ được khuyến mãi miễn phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học test cho nhỏ và được hỗ trợ tư vấn miễn giá tiền tại khoahoc.buoidienxanhha.com