Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng 90m

     
*Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng 90m

Một khu đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 150m, chiều rộng lớn 90m.Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 : 300,chiều dài cùng chiều rộng của khu đất đó là bao nhiêu đề-xi-mét ?
Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 150m,chiều rộng lớn 90m.Hỏi trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1:300, chiều dài và chiều của khu đất nền đó là bao nhiêu dm


Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 150m, chiều rộng lớn 90m. Hỏi trên bạn dạng đồ tỉ trọng 1: 300, chiều dài, chiều rộng lớn của hình chữ nhật là từng nào đề - xi – mét?


câu 1:Quãng mặt đường từ công ty An cho trường nhiều năm 2 km.Hỏi trên bản đồ tỉ lệ thành phần 1:25000, quãng con đường đó dài từng nào cm??câu 2:Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm 150m, chiều rộng 90m. Hỏi trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1:300, chiều dài và chiều rộng lớn của khu đất đó là bao nhiêu dm??câu 3:Quãng đường hà nội thủ đô - thành phố hải dương dài 56km. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ thành phần 1:800 000,quãng mặt đường đó dài bao nhiêu cm??


Xem thêm: Preparation Of Porous Cuo Films From Cu(No3)2 Aqueous Solutions Containing Poly(Vinylpyrrolidone) And Their Photocathodic Properties

câu 1:Quãng con đường từ đơn vị An cho trường nhiều năm 2 km.Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1:25000, quãng đường đó dài từng nào cm??

câu 2:Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 150m, chiều rộng 90m. Hỏi trên bạn dạng đồ tỉ trọng 1:300, chiều dài cùng chiều rộng lớn của khu đất nền đó là bao nhiêu dm??

câu 3:Quãng đường thành phố hà nội - hải dương dài 56km. Hỏi trên phiên bản đồ tỉ trọng 1:800 000,quãng mặt đường đó dài bao nhiêu cm??


Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng lớn bừng 3 phần tư chiều dài.a) tính chiều rộng của khu đất đó . b) Trên bản đồ bao gồm tỉ lệ 1: 2000, chiều rộng cùng chiều dài khu đất nền đó là từng nào ?


một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 80 m , chiều rộng bởi 3 / 4 chiều dài . 

a, tính chiều rộng lớn của khu đât đó .

b, trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1 : 200 , chiều rộng cùng chiều dài khu đất đó là bao nhiêu


một khu đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 80 m , chiều rộng bằng 3 / 4d dài . 

a, tính chiều rộng của khu đât kia .

b, trên bạn dạng đồ tỉ trọng 1 : 200 , chiều rộng và chiều dài khu đất nền đó là bao nhiêu


Bài 4: Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm 500m, chiều rộng bằng chiều dài. Trên phiên bản đồ tỉ lệ 1 : 2000, chiều dài, chiều rộng của khu vườn là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? Bài 5. Trên bạn dạng đồ tỉ lệ thành phần 1 : 500, chiều dài sân chuyển động Thống Nhất dài 45cm, chiều rộng 40cm. Tính chu vi, diện tích thật của sân đi lại đó 


Xem thêm: Cảm Nhận Về Tác Phẩm Những Ngày Thơ Ấu, Giới Thiệu Sách: Những Ngày Thơ Ấu

Bài 4: Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 500m, chiều rộng bằng

*
 chiều dài. Trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1 : 2000, chiều dài, chiều rộng lớn của vườn là từng nào xăng-ti-mét vuông?

 

Bài 5. Trên bản đồ tỉ trọng 1 : 500, chiều lâu năm sân đi lại Thống Nhất lâu năm 45cm, chiều rộng 40cm. Tính chu vi, diện tích s thật của sân vận động đó

 


Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 90m,chiều rộng là 50m.Hỏi trên phiên bản đồ tỉ trọng 1 : 1000, khu đất đó có diện tích s bao nhiêu xăng - ti - mét vuông