Một người đi quãng đường ab vận tốc 15km/h trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10km/h trên nửa quãng đường sau

     
*Bạn đang xem: Một người đi quãng đường ab vận tốc 15km/h trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10km/h trên nửa quãng đường sau

Một fan đi quãng đường AB tốc độ 15km/h bên trên nửa quãng con đường đầu và vận tốc 10km/h bên trên nửa quãng mặt đường sau. Vận tốc trung bình của tín đồ đó bên trên cả quãng mặt đường AB là bao nhiêu?


*

Gọi quãng đường AB là S 

thời gian là t 

vận tốc là v

Theo công thức ta có v=S:t

T/gian đi 1/2S thời gian đầu là:

 t1= 1/2S :15

T/gian đi 1/2S sót lại là:

t2 = 1/2S :10

Tổng thời gian đi không còn quãng mặt đường là:

(t1+t2) = (1/2S:15 + 1/2S:10 )

Vận tốc vừa đủ là:

v = S : ( 1/2S : 15 + 1/2S : 10 ) = 12km

ĐS: 12km


*

Nếu nửa quãng đường đầu, tín đồ đó đi mất 1h thì quãng đường bạn đó đi được là: 1 x 15=15 (km)

Thời gian người đó đi hết quãng con đường sau là: 15 : 10 =1,5h

Tổng thời hạn người kia đi không còn cả quãng mặt đường là: 1+1,5=2,5h

Vận tốc trung bình là: (15+25):2,5=12 (km/h)


Vận tốc trung bình trên quãng mặt đường AB :

(15+10):2=12.5 (km/h)

đấp số:12.5 (km/h)

ai tích thì mh cảm ơn


Bài này rất nhiều bn nhầm : lấy tổng 2 vận tốc chia song ,như cố gắng là không đúng do tjoiwf gian đi nửa đoạn đường đầu( bởi vận tốc to hơn )ít hơn thời gian đi nửa đoạn sau

Vì nửa đoạn đường đầu = nửa phần đường sau => thời gian tỉ lệ nghịc với vận tốc 

=>Tỉ lệ vận tốc nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn đường sau là 10:15=2/3

=> gọi thời hạn đi nửa phần đường đầu là 2t thì thời gian đi nửa phần đường sau là 3t

=> tổng thời gian là 2t+3t=5t

Tổng quãng con đường là

15x2t+10x3t=60t

=>vận tốc mức độ vừa phải =tổng quãng con đường /tổng thời hạn = 60t/5t=12km/h

đáp số 12km/h


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

Một người đi quãng con đường AB với vận tốc 15km/h trên nửa quãng con đường đầu và tốc độ 10km/h trên nửa quãng con đường sau. Tính vận tốc mức độ vừa phải của tín đồ đó trên cả quãng đường AB


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
9
0

Câu H: Một bạn đi quãng con đường AB gia tốc 15km/giờ bên trên nửa quãng con đường đầu và vận tốc 10km/giờ trên nửa quãng đường sau. Gia tốc trung bình của tín đồ đó trên cả quãng đường AB là.ai trả lời dc tui tick cho ❤


Xem chi tiết
Lớp 5Toán
3
0

Một người đi quãng đường AB với tốc độ 15km/giờ bên trên nửa quãng mặt đường đầu cùng 10km/giờ bên trên nửa quãng mặt đường sau . Hỏi vận tốc trung bình của fan đó bên trên cả quãng mặt đường AB là bao nhiêu km/giờ ?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Một người đi quãng con đường AB với gia tốc 15km/h trên nửa quãng đường đầu và 10km/h trên nửa quãng con đường sau.Hỏi tốc độ trung bình trên cả quãng đường.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM


Xem thêm: Chủ Trương Đấu Tranh Từ Năm 1939 Đến Năm 1945, Củng Cố Kiến Thức

0
0

Một fan đi quãng đường AB với tốc độ 15 km/h bên trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10 km/h trên nửa quãng con đường sau. Gia tốc trung bình của bạn đó bên trên cả quãng mặt đường AB là .


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

 Một người đi quãng con đường AB tốc độ 15/km trên nửa quãng con đường đầu và vận tốc 10/km trên nửa quãng đường sau. Tốc độ trung bình của bạn đó trên cả quãng mặt đường AB là …..km/h.

Nhank mik tick


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Một tín đồ đi quãng mặt đường AB cùng với vận tốc 15 km/ h trên nửa quãng con đường đầuvà vận tốc 10 km/ h trên nửa quãng đường sau . Hỏi gia tốc trung bình trên cả quãng mặt đường AB là bao nhiêu?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

1 người đi quãng mặt đường ab với gia tốc 15km/giờ bên trên nửa quãng con đường đầu và gia tốc 10 km/giờ bên trên nửa quãng con đường sau.Tính gia tốc trung bình của người đó


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Viết tiếp tục các số tự nhiên từ 1 mang đến 100 ta được số bao gồm ............. Chữ số 

Một người đi quãng mặt đường AB với tốc độ 15 km/h trên nửa đường đầu và vận tốc 10 km/h bên trên nửa đường sau . Tốc độ trung bình của bạn đó trên cả quãng con đường AB là ...... Km/h


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Các Loại Bản Vẽ Kỹ Thuật - Có Mấy Loại Bản Vẽ Kỹ Thuật

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)