MỘT NGƯỜI ĐI XE MÁY TRONG 3 GIỜ

     
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 <Đề 8>: Một ô tô đi từ A sau khi đi được 1 giờ 45 phút thì tới B. Vận tốc ô tô là 42 km/giờ. Quãng đường AB là:

*

1.

Bạn đang xem: Một người đi xe máy trong 3 giờ

Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

A. Muốn tính vận tốc, ta lấy quãng đường nhân với thời gian.

B. Muốn tính vận tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t thì công thức tính vận tốc là :

A. v = s ⨯ t

B. v = s + t

C. v = s : t

D. v = s – t

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. Một người đi xe máy trong 3 giờ được 96km. Tính vận tốc của người đi xe máy đó.

A. 33 km/giờ

B. 32 km/giờ

b. Một người đi xe đạp trong 2 giờ rưỡi được 30km. Tính vận tốc của người đi xe đạp đó.

A. 12 km/giờ

B. 13,04 km/giờ

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

A. Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian

B. Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc chia cho thời gian

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một ô tô đi từ A sau khi đi được 1 giờ 45 phút thì tới B. Vận tốc ô tô là 42 km/giờ. Quãng đường AB là :


Advertisements (Quảng cáo)


A. 60,9km

B. 73,5km

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một xe ô tô đi từ A lúc 8 giờ 45 phút và đến B lúc 10 giờ. Vận tốc ô tô là 50 km/giờ. Quãng đường AB là :

A. 60km

B. 62km

C. 62,5km

7. Tính vận tốc rồi viết kết quả vào ô trống :

Quãng đường

115km

37,5km

117m

Thời gian

2,5 giờ

1 giờ 30 phút

15 giây

Vận tốc

8. Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ đến 9 giờ thì tới B. Đường từ A tới B dài 121km. Dọc đường ô tô dừng lại nghỉ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô.

Xem thêm: 10 Lý Do Vì Sao Phải Tích Cực Trồng Cây Gây Rừng ? Vì Sao Cần Phải Tích Cực Trồng Cây Gây Rừng

9. Tính quãng đường (km) rồi viết kết quả vào ô trống.

v

36,5 km/ giờ

4,5 km/ giờ

800 m/ phút

1121 m/ phút

t

2,5 giờ

90 phút

5,4 phút

14 phút

s (km)

10. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 30 phút, dừng nghỉ dọc đường 30 phút và đến Thanh Hóa lúc 11 giờ. Vận tốc ô tô là 45 km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa ?

*

1. B.

2.


A. v = s ⨯ t

S

B. v = s + t

S

C. v = s : t

Đ

D. v = s – t

S

3.

a.

A. 33 km/giờ

S

B. 32 km/giờ

Đ

b.

A. 12 km/giờ

Đ

B. 13,04 km/giờ

S

4. A.

5.

A. 60,9km

S

B. 73,5km

Đ

6.

A. 60km

S

B. 62km

S

C. 62,5km

Đ

7.

Quãng đường

115km

37,5km

117m

Thời gian

2,5 giờ

1 giờ 30 phút

15 giây

Vận tốc

46 km/giờ

25 km/giờ

7,8 m/giây

8.

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB không kể thời gian nghỉ là:

9 giờ – 6 giờ – 15 phút = 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

Vận tốc của ô tô là:

121 : 2,75 = 44 (km/giờ)

Đáp số : 44 km/giờ

9.

v

36,5 km/ giờ

4,5 km/ giờ

800 m/ phút

1121 m/ phút

t

2,5 giờ

90 phút

5,4 phút

14 phút

s (km)

91,25 km

6,75 km

4,32 km

15,694 km

10.

Thời gian ô tô đi hết quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa không kể thời gian nghỉ là:

11 giờ – 6 giờ 30 phút – 30 phút = 4 giờ

Quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa dài số ki lô mét là:

45 × 4 = 180 (km)

Đáp số : 180km.


Bài trước<Đề số 7> Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: Thực hiện đổi 0,4 giờ ra giây bằng 2 cách như sau
Bài tiếp theo<Đề số 9> Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: Hỏi bể không có nước thì vòi nước đó chảy trong bao nhiêu phút để được .. bể
Chủ đề:
Advertisements (Quảng cáo)


Đề Thi cuối học kì 2 môn toán lớp 5 có đáp án đi kèm – Một ô tô đi quãng đường AB dài...
Đề số 20 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5: Cho dãy số : 1 ; 2 ; 3 ; … ; 171...

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Ngày Nghỉ Cuối Tuần Của Bạn Bằng Tiếng Anh (7


Đề 19 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Viết dưới dạng phân số thập phân của 0,02%
Đề 18 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: Nếu hai người cùng làm công việc đó trong mấy ngày thì xong?
Đề số 17 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu sản phẩm?
Đề số 16 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Một hình tròn có đường kính 0,8m. Tính diện tích hình tròn đó

Advertisements (Quảng cáo)


Bài tập SGK 5
Sách bài tập 5
Đề thi - Kiểm tra 5
Đang quan tâm
*

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án năm học 2015 – 2016
*
Đề kiểm tra học kì 2 – Tiếng Việt 5: Người anh hùng thực sự trong câu chuyện trên là ai ?"/>
<Đề 1> Đề kiểm tra học kì 2 – Tiếng Việt 5: Người anh hùng thực sự trong câu chuyện trên là ai ?
*
Đề trắc nghiệm và Tự luận mới nhất"/>
Đề trắc nghiệm và Tự luận mới nhất
*

Đề kiểm tra học kì 2 tiếng anh lớp 5 hay, có đáp án trường Tiểu học Tân Đông
*

Trường Tiểu học Cầu Giát thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2017
buoidienxanhha.com - website chuyên về đề thi, kiểm tra và giải bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. Trang web với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước.
XEM THEO LỚP
Giải bài tập SGK mới 2,6