Một Ô Tô Có Khối Lượng 1200Kg

     

Một ô tô có cân nặng 1200 kg vận động đều sang 1 đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với vận tốc 36km/h. Hỏi áp lực nặng nề của xe hơi vào mặt con đường tại điểm tối đa (hình 14.7) bởi bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn ước vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2.

Bạn đang xem: Một ô tô có khối lượng 1200kg

A. 11 760 N

B. 11 950 N

C. 14 400 N

D. 9 600 N.


Chọn lời giải D.

Xem thêm: Tìm M Để Hệ Bất Phương Trình Có Nghiệm Duy Nhất, Tìm M Để Hệ Bất Phương Trình Có Nghiệm

Giải thích: Đổi 36 km/h = 10 m/s.

Các lực tính năng lên đồ vật được màn trình diễn trên hình mẫu vẽ (lực hướng chổ chính giữa là đúng theo lực của trọng lực và phản bội lực lên ô tô):

*

Áp dụng định luật II Newton, ta có: $overrightarrowP + overrightarrowN = m.overrightarrowa$

Hay $overrightarrowF_ht = m.overrightarrowa = overrightarrowP + overrightarrowN$

Chọn trục Ox là trục hướng tâm, chiều dương hướng vào tâm quỹ đạo.

Xem thêm: Nếu Là Người Chứng Kiến Cảnh Chị Dậu Đánh Nhau, Just A Moment

Chiếu lên phương phía tâm: p. – N = Fht= $m.fracv^2r$

$Leftrightarrow $ N = phường - $m.fracv^2r$ = 1200.10 - $1200.frac10^250$ = 9 600 N.


Xem toàn bộ: Giải bài xích 14 thứ lí 10: Lực phía tâm


Trắc nghiệm thiết bị lý 10 bài bác 14: Lực hướng trọng điểm
Từ khóa kiếm tìm kiếm Google: khuyên bảo câu 5, gợi nhắc câu 5, cách làm câu 5 bài xích 14 lực hướng trung tâm

Giải những bài tập khác


Bình luận


Giải bài bác tập phần đông môn khác


Giải SGK 10 Kết nối học thức
Soạn văn 10 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Văn mẫu mã 10 liên kết tri thức
Giải toán 10 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải đồ dùng lí 10 liên kết tri thức
Giải chất hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học 10 liên kết tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng 10 liên kết tri thức
Giải Tin học 10 kết nối tri thức
Giải Âm nhạc 10 kết nối tri thức
Giải Mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục đào tạo kinh tế pháp luật 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục quốc phòng bình an 10 liên kết tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 10 liên kết tri thức
Giải thiết kế công nghệ 10 kết nối tri thức
Giải technology trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 10 liên kết tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo
Soạn văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 10 tập 1 chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Văn mẫu 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 10 chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải thiết bị lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Sinh học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử dân tộc 10 chân trời sáng tạo
Giải Tin học 10 chân trời sáng tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục kinh tế quy định 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo bạn dạng 1
Giải hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp 10 chân trời sáng tạo bạn dạng 2
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải thiết kế technology 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology trồng trọt 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục thể hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải tiếng Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Văn mẫu 10 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải thứ lí 10 cánh diều
Giải hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang 10 cánh diều
Giải Tin học tập 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục kinh tế lao lý 10 cánh diều
Giải giáo dục quốc phòng an toàn 10 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 10 cánh diều
Giải giờ Anh 10 Explore new worlds
Giải SBT lớp 10 kết nối trí thức
Giải SBT ngữ văn 10 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT toán 10 kết nối tri thức
Giải SBT toán 10 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT toán 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT hóa học 10 kết nối tri thức
Giải SBT sinh học 10 liên kết tri thức
Giải SBT đồ vật lí 10 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử hào hùng 10 liên kết tri thức
Giải SBT địa lí 10 liên kết tri thức
Giải SBT tin học tập 10 liên kết tri thức
Giải SBT giáo dục đào tạo kinh tế điều khoản 10 liên kết tri thức
Giải SBT giáo dục và đào tạo quốc chống và an toàn 10 kết nối tri thức
Giải SBT vận động trải nghiệm 10 liên kết tri thức
Giải SBT giờ Anh 10 Global success
Giải SBT lớp 10 chân trời sáng chế
Giải SBT ngữ văn 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 10 tập một chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 10 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT chất hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT sinh học tập 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT thứ lí 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giáo dục và đào tạo kinh tế điều khoản 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT giáo dục quốc chống và bình an 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 10 chân trời sáng sủa tạo bạn dạng 1
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng sủa tạo phiên bản 2
Giải SBT giờ Anh 10 Friends Global
Giải SBT lớp 10 Cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 cánh diều
Giải SBT toán 10 cánh diều
Giải SBT toán 10 tập 1 cánh diều
Giải SBT toán 10 tập 2 cánh diều
Giải SBT chất hóa học 10 cánh diều
Giải SBT sinh học tập 10 cánh diều
Giải SBT trang bị lí 10 cánh diều
Giải SBT lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Giải SBT địa lí 10 cánh diều
Giải SBT tin học tập 10 cánh diều
Giải SBT giáo dục kinh tế điều khoản 10 cánh diều
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải SBT giáo dục và đào tạo quốc phòng và an toàn 10 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 10 Explore new world
Giải chuyên đề học tập 10 Kết nối tri thức
Giải siêng đề toán 10 kết nối tri thức
Giải chăm đề ngữ văn 10 liên kết tri thức
Giải chăm đề trang bị lí 10 kết nối tri thức
Giải chuyên đề hóa học 10 liên kết tri thức
Giải chuyên đề sinh học tập 10 kết nối tri thức
Giải chăm đề lịch sử vẻ vang 10 liên kết tri thức
Giải chăm đề địa lí 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề technology trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề thiết kế technology 10 liên kết tri thức
Giải siêng đề giáo dục kinh tế tài chính và luật pháp 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề tin học 10 theo triết lý tin học ứng dụng liên kết tri thức
Giải chuyên đề tin học tập 10 theo triết lý khoa học máy tính xách tay kết nối tri thức
Giải siêng đề mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề tiếp thu kiến thức 10 Chân trời sáng chế
Giải chăm đề toán 10 chân trời sáng tạo
Giải chăm đề ngữ văn 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề thiết bị lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyên đề chất hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyên đề sinh học 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải siêng đề lịch sử 10 chân trời sáng tạo
Giải chuyên đề giáo dục kinh tế và điều khoản 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyên đề music 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chăm đề học hành 10 Cánh diều
Giải chuyên đề toán 10 cánh diều
Giải siêng đề ngữ văn 10 cánh diều
Giải chăm đề vật lí 10 cánh diều
Giải siêng đề chất hóa học 10 cánh diều
Giải chuyên đề sinh học tập 10 cánh diều
Giải chăm đề địa lí 10 cánh diều
Giải chuyên đề lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Giải chăm đề công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải chuyên đề thiết kế technology 10 cánh diều
Giải chuyên đề giáo dục kinh tế và lao lý 10 cánh diều
Giải siêng đề tin học tập 10 theo triết lý tin học vận dụng cánh diều
Giải siêng đề tin học tập 10 theo lý thuyết khoa học máy vi tính cánh diều
Giải chuyên đề âm thanh 10 cánh diều
Trắc nghiệm 10 Kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm đồ vật lí 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hóa học 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm sinh học tập 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 10 trồng trọt kết nối
Trắc nghiệm công nghệ 10 xây đắp kết nối
Trắc nghiệm kinh tế và pháp luật 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm quốc phòng an ninh 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm 10 Chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm đồ gia dụng lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm hóa học 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm sinh học 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm kinh tế và điều khoản 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm quốc phòng bình an 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm phía nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm 10 Cánh diều
Trắc nghiệm toán 10 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 10 cánh diều
Trắc nghiệm thứ lí 10 cánh diều
Trắc nghiệm chất hóa học 10 cánh diều
Trắc nghiệm sinh học tập 10 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 10 cánh diều
Trắc nghiệm technology 10 trồng trọt cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 10 xây đắp cánh diều
Trắc nghiệm kinh tế tài chính và pháp luật 10 cánh diều
Trắc nghiệm quốc phòng an ninh 10 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm phía nghiệp 10 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 10 cánh diều
*

Kết nối: