Một Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật Có Chiều Rộng

     
*Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 20m. Chiều rộng lớn của thửa ruộng bằng 9/10 chiều dài

a. Tính chiều rộng và ăn mặc tích của thửa ruộng

b. Biết mỗi mét vuông đất thu hoạch được 0,75 kilogam thóc với khi rước xay thành gao thì tỉ lệ đạt 70% . Hỏi thửa ruộng bên trên thu hoạch được từng nào kg gạo?


*

Chiều roọng thửa ruộng là

20x 9/10= 18 (m)

Diện tích thửa ruộng là 

20x 18= 360 (m2)

Số kilogam thóc thửa ruộng đó thu hoạch được là

360 : 0.75= 480 (kg)


*

một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 80m,chiều rộng lớn bằng 1/2 chiều dài.Trong hoa màu năm nay,cứ 100 mét vuông thì thu hoạch đc 50 kilogam thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng ĐÓ bạn ta thu hoạch đc bao nhiu tạ thóc?


Một thửa ruộng hình chữ nhật ABCD bao gồm nữa chu vi 240 m biết chiều rộng bằng 2/3 chiều nhiều năm .

a) tính diện tích s thửa ruộng 

b)trung bình cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 65 kilogam thóc . Hỏi bên trên thửa ruộng kia thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc ?

c)trên cạnh AB của thửa ruộng , người ta đóng góp 1 cọc tiêu tại điểm E .tinh diện tích s hình tam giác CDE

 


1 thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 40 m chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. A.tính chu vi và mặc tích thửa ruộng đó. B.trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg lúa.hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ lúa
Xem thêm: Sự Ra Đời Của Chữ Quốc Ngữ (Cái Chết Siêu Việt Của Ông, Chữ Quốc Ngữ Ra Đời Trong Hoàn Cảnh Nào

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi là 200 m. Chiều dài bởi chiều rộng.a) diện tích s của thửa ruộng bên trên là....... b) tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó. Biết cứ 100 m 2 thu hoạch được 50 kg thóc. Số kilogam thóc thu được là ............ Kg. 

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 200 m. Chiều nhiều năm bằng 

*
 chiều rộng.

a) diện tích của thửa ruộng trên là....... 

*

b) fan ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó. Biết cứ 

*
100 m 2 thu hoạch được 
*
50 kg thóc. Số kilogam thóc nhận được là ............ Kg. 


một thửa ruộng hình chữ nhật trọng điểm cố một cái ao hình vuông có cạnh tuy nhiên song cùng với cạnh thửa ruộng . Giải pháp chiều dài 21,5 m cách chiều rộng lớn 26,5 m .A , tính diện tích thửa ruộng B, vụ chiêm năng xuất 1A là 100 kilogam . Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thócC, mái ấm gia đình đó rước bán (frac34)số thóc thu hoạch được với giá 700.000 đồng một tạ . Hỏi bán được bao nhiêu chi phí ?

một thửa ruộng hình chữ nhật trọng tâm cố một cái ao hình vuông vắn có cạnh tuy vậy song với cạnh thửa ruộng . Biện pháp chiều lâu năm 21,5 m bí quyết chiều rộng lớn 26,5 m .

A , tính diện tích s thửa ruộng 

B, vụ chiêm năng xuất 1A là 100 kg . Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

C, mái ấm gia đình đó lấy bán (frac34)số thóc thu hoạch được với cái giá 700.000 đồng một tạ . Hỏi bán tốt bao nhiêu chi phí ?


Một thửa ruộng hình vuông vắn có diện tích s là 4900m2.một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng cạch hình vuông và chiều rộng bởi 5 7 chiều dài.trên thửa ruộng đó tín đồ ta trồng rau xanh cứ 100m2 thì thu hoạch 2 tạ rau.hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg rau

 


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 110m, chiều rộng lớn 78m. Fan ta ghép lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1m2 thu hoạch được 0,72 tạ thóc.a)Tình số kg thóc thu hoạch được trên toàn thể thửa ruộng (làm tròn kết quả đền hàng đối kháng vị)b)Biết rằng sau thời điểm thu hoạch, thóc có giá là 600 đồng/tạ. Tính số tiền thóc thu được khi bán toàn thể số thóc gồm trên?


 Một thửa ruộng hình chữ nhật ở ở trung tâm đào một chiếc ao hình vuông vắn có các cạnh tuy nhiên song với các cạnh của hình chữ nhật, phương pháp chiều nhiều năm là 21.5m, biện pháp chiều rộng là 26,5m. Diện tích s còn lại là 2759m2. A. Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật. B. Vụ chiêm năng xuất 1a là 100kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc. C. Mái ấm gia đình đó đem bán số thóc thu hoạch được với mức giá 700.000 đ/tạ. Hỏi bán được bao nhiêu tiền?


Xem thêm: Giải Thích Câu:" Thanh Lâu Hai Lượt Thanh Y Hai Lần " Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?

 Một thửa ruộng hình chữ nhật ở ở vị trí chính giữa đào một chiếc ao hình vuông vắn có những cạnh tuy nhiên song với những cạnh của hình chữ nhật, cách chiều lâu năm là 21.5m, giải pháp chiều rộng là 26,5m. Diện tích còn lại là 2759m2. A. Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật. B. Vụ chiêm năng xuất 1a là 100kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc. C. Gia đình đó đem bán số thóc thu hoạch được với giá 700.000 đ/tạ. Hỏi bán tốt bao nhiêu tiền?


một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn băng 1/3 cd giảm chiều lâu năm đi 72m chiều rộng đi 8m thì được hình chữ nhật mới 

a, tính diện tính thửa ruộng đó

b, tính số thóc thu hoạch dược trong 1 vụ hiểu được 100m2 trong vụ thu hoạch được 85,5 kilogam thóc