MOTHERFUCKER LÀ GÌ

     
Dưới đấy là những mẫu mã câu có chứa từ bỏ "motherfucker", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển giờ đồng hồ Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo hồ hết mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ motherfucker, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ motherfucker trong cỗ từ điển từ bỏ điển tiếng Anh

1. Motherfucker.

Bạn đang xem: Motherfucker là gì

2. Navy SEAL, motherfucker.

3. You motherfucker!

4. One tough motherfucker.

5. I"m on painkillers, motherfucker!

6. Die slow, motherfucker!

7. Remember me, motherfucker?

8. Pencil-pushing motherfucker.

9. Motherfucker, stop shaking around.

10. You one considerate motherfucker.

11. It"s a big motherfucker, huh?

12. Nice hat, you stupid motherfucker.

13. That motherfucker hurt my little sister!

14. Fuck you, you motherfucker.

15. He"s a crazy motherfucker!

16. Yippee-ki-yay, motherfucker.

17. Bounty is mine, motherfucker!

18. I"m a badass motherfucker, dude.

19. I"m gonna burn this motherfucker down!

20. I said cuff the motherfucker, Stebuoidienxanhha.come!

21. You"re a motherfucker, Mr. President!

22. You got five years"receipts, motherfucker?

23. That"s a charming motherfucker right there.

24. You can"t kill my dogs, motherfucker.

25. Plus, I think he"s a cool-looking motherfucker.

26. Crenshaw Kings for life, motherfucker. Hmm.

27. My head hurts lượt thích a motherfucker.

Xem thêm: Cách Đổi Màu Bàn Phím Acer Nitro 5, Cách Bật Đèn Bàn Phím Laptop Acer Nitro 5

28. Motherfucker sat on his own grenade!

29. Và I"m thinkin"that motherfucker hates me.

30. & our slate ain"t clean, motherfucker.

31. That was a motherfucker of an exam.

32. Alla y"all motherfuckers, fuck you die slow motherfucker.

33. Oh hey, give me a fucking wallet motherfucker!

34. Because we... Are the Medellín cartel, motherfucker!

35. Please kill this motherfucker now. Strike him!

36. Terry hollered at me, "You"re gone, motherfucker."

37. The Motherfucker wants us to lớn take a picture with you.

38. " Kill that motherfucker. " I"m gonna kill your motherfucking ass.

39. I"m prepared khổng lồ scour the earth for that motherfucker.

40. "Yeah, " he tells me "and look at the poor motherfucker.

41. Mở cửa the door, you stupid motherfucker. Xuất hiện the fucking door!

42. I guess words are a motherfucker, they can be great.

43. Why would that cheap motherfucker give us free tickets to the playoffs?

44. I ain"t gonna stand here naked when that motherfucker comes in.

45. The Albino"s a crazy motherfucker, but he"s also full-on queer.

46. Just lớn wake up to lớn pop one in a motherfucker!

47. "Cause you about the ugliest motherfucker in this prison, yo.

48. Nigga, you a big, tall, Ludacris-looking motherfucker, ain"t you?

49. I did a seven year stretch, keeping quiet for that motherfucker.

Xem thêm: Có Những Giai Điệu Nghe Là Nhớ Quê Hương Da Diết!, Ca Nhạc: Giai Điệu Quê Hương

50. Your heart was transplanted three weeks ago into that Shaolin motherfucker.