Moustache là gì

     
Allowing the beard (Lihyah in Arabic) khổng lồ grow and trimming the moustache is ruled as mandatory according khổng lồ the Sunnah in Sunni Islam by consensus & is considered of the fitra i.e. The way man was created.

Bạn đang xem: Moustache là gì


Cho phép bộ râu (lihyah bằng tiếng Ả rập) để mọc và cắt tỉa ria mép là ưu tiên theo Sunnah trong Hồi giáo bởi sự đồng thuận và được xem là một trong những phần của fitra, nghĩa là đường lối nhưng mà con bạn được tạo nên ra.
In 1886, the Peck & Snyder Catalogue advertises, “Mascaro or Water Cosmetique... For darkening the eyebrow và moustaches without greasing them and making them prominent.”
Năm 1886, truyền bá Peck và Snyder Catalogue, “Mascaro xuất xắc mỹ phẩm dạng nước... Nhằm tô sẫm màu lông mày và ria mép nhưng không bôi trơn bọn chúng và tạo cho chúng nổi bật.”
Although retained by some prominent figures who were young men in the Victorian period (like Sigmund Freud), most men who retained facial hair during the 1920s & 1930s limited themselves to a moustache or a goatee (such as with Marcel Proust, Albert Einstein, Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Adolf Hitler, and Joseph Stalin).
Mặc mặc dù được bảo quản bởi một vài nhân vật trông rất nổi bật người lũ ông trẻ em tuổi trong thời kỳ Victoria (như Sigmund Freud), hầu hết bọn ông giữ tóc trên khuôn khía cạnh trong suốt trong thời hạn 1920 với 1930 chỉ giới hạn ở ria mép hoặc một chòm râu dê (như là Marcel Proust, Albert Einstein, Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Adolf Hitler, cùng Joseph Stalin).

Xem thêm: Những Cách Gỡ Tài Khoản Fb Lưu Trên Iphone, Delete Account, Cách Xóa Tài Khoản Facebook Trên Iphone


In 1919, Marcel Duchamp, one of the most influential modern artists, created L.H.O.O.Q., a Mona Lisa parody made by adorning a cheap reproduction with a moustache and a goatee, as well as adding the rude inscription, when read out loud in French sounds like "Elle a chaud au cul" literally translated: "she has a hot ass".
Năm 1919, Marcel Duchamp, giữa những thành viên có ảnh hưởng nhất của trường phái Dada, đã tạo thành L.H.O.O.Q., một tranh ảnh nhại Mona Lisa được làm bằng phương pháp vẽ thêm lên một bức tranh chép rẻ tiền một bộ ria mép cùng một chòm râu dê, cũng như thêm vào đoạn ghi chú thô lỗ, khi hiểu tho trong giờ đồng hồ Pháp gồm âm mẫu mã "Elle a chaud au cul" (dịch "bà ta bị rét đít".

Xem thêm: Tải Skype Mới Nhất Cho Win 7 /8/10/11/Xp,Mac, Tải Skype Cho Máy Tính Win 7/8/10/11/Xp,Mac


Ý tôi là Foy tất cả một bộ ria mép, cầm nên, mọi bạn biết ấy, anh ta mang lại râu vào trong cô ấy lúc anh ta mần xuống đó.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M