Net Realizable Value Là Gì

     

Cách học bài bác hàng tồn kho (Inventory) vào FA/F3 ACCA

I. Mục tiêu

II. Nội dung

1. Định nghĩa mặt hàng tồn kho (Theo chuẩn chỉnh mực IAS02)

Hàng tồn kho là tài sản:

Được giữ lại để phân phối trong kỳ sản xuất, ghê doanh thông thường (Finished goods)Đang trong quy trình sản xuất, marketing dở dang (Work in progress)Nguyên liệu, đồ dùng liệu, công cụ, hình thức để thực hiện trong quy trình sản xuất, kinh doanh hoặc hỗ trợ dịch vụ (Raw materials)Hàng tồn kho cũng rất có thể bao gồm:Hàng hóa download về để phân phối (Merchandised goods): sản phẩm & hàng hóa tồn kho, hàng download đang đi trên đường, hàng nhờ cất hộ đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biếnThành phẩm tồn kho với thành phẩm gởi đi buôn bán (Consignment goods)Sản phẩm dở dang: thành phầm chưa dứt và sản phẩm kết thúc chưa làm giấy tờ thủ tục nhập kho thành phẩmChi phí thương mại dịch vụ dở dang2. Ghi dìm hàng tồn kho (Recognition)

hai phương pháp ghi nhận hàng tồn kho:

Kê khai hay xuyên(Perpetual)Kiểm kê định kỳ (Periodic).Bạn sẽ xem: Net realisable value là gì

Đang xem: Net realisable value là gì

Trong công tác ACCA, phần lớn các nhiệm vụ được ghi thừa nhận theo cách thức kiểm kê định kỳ.

Việc tuyển lựa sử dụng cách thức ghi nhận nào sẽ có ảnh hưởng đến cực hiếm của hàng tồn kho cuối kỳ, giá chỉ vốn hàng chào bán và lợi tức đầu tư gộp

So sánh giữa 2 phương thức như sau:
Bạn đang xem: Net realizable value là gì

*Xem thêm: Truyện Bị Cha Bán Cho Hạ Thiếu, Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Chương Mới Nhất

Các cây bút toán ghi nhận hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ
Xem thêm: Avatar Bỏ Điện Thoại Tao Xuống Hài Hước, Siêu Bựa, Lầy Nhất Năm

*

3. Xác minh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ

a. Giá gốc (Cost)

Giá cội hàng tồn kho bao gồm: ngân sách chi tiêu mua (Purchasing cost – giá chỉ mua, các loại thuế không được hoàn lại, giá thành vận chuyển, bốc xếp…), chi phí chế trở nên (Conversion cost – ngân sách liên quan lại trực kế tiếp sản phẩm cung ứng và chi phí sản xuất chung thay đổi phát sinh) với các chi tiêu liên quan tiền trực tiếp không giống phát sinh để có được sản phẩm tồn kho ở vị trí và trạng thái hiện tại tạiChi phí quanh đó vào giá nơi bắt đầu hàng tồn kho: ngân sách nguyên liệu, đồ dùng liệu, chi tiêu nhân công với các chi phí sản xuất, sale khác phát sinh trên mức bình thường (abnormal loss); đưa ra phí bảo vệ hàng tồn kho trừ các khoản đưa ra phí bảo vệ hàng tồn kho cần thiết cho quy trình sản xuất tiếp theo; bỏ ra phí bán hàng (Selling cost); bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp (Admin cost)b. Quý hiếm thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được (NRV)

NRV = giá bán ước tính – ngân sách ước tính để kết thúc sản phẩm – chi tiêu bán hàng

Chi phí mong tính để kết thúc sản phẩm: Khi mong tính giá bán hàng tồn kho, doanh nghiệp lớn đã coi các thành phầm dở dang là đang hoàn thành. Vày vậy lúc tính NRV, doanh nghiệp bắt buộc trừ túi tiền ước tính để xong xuôi nốt thành phầm dở dang

c. Phương pháp tính cực hiếm hàng tồn kho

Gía trị mặt hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ theo cách thức ghi thừa nhận kiểm kê chu kỳ được vận dụng theo 1 trong các phương pháp sau:

III. Bài bác tập luyện tập

You are preparing the financial statements for a business. The cost of the items in closing inventory is $41,875. This includes some items which cost $1,960 and which were damaged in the transit. You have estimated that it will cost $360 lớn repair the items, và they can be sold for $1,200.

What is the correct inventory valuation for inclusion in financial statements?

Cách tiếp cận:

B1: Định hình giải pháp làm

Định giá bán hàng tồn kho – cực hiếm hàng tồn kho được ghi nhận ở mức thấp hơn của chi tiêu và quý giá thuần có thể ghi nhận (NRV)

B2: Tính túi tiền và NRV

Chi tầm giá (Định giá hàng tồn kho thuở đầu và sau khi khẳng định sản phẩm hỏng)NRV mặt hàng bị hỏng hoàn toàn có thể được ghi nhận