NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC LÀ GÌ

     

bài bác này buoidienxanhha.comết về chủ tịch nước buoidienxanhha.comệt nam thống nhất từ thời điểm năm 1976. Đối cùng với chức vụ quản trị nước thời buoidienxanhha.comệt nam Dân chủ Cộng hòa, xem quản trị nước buoidienxanhha.comệt phái nam Dân nhà Cộng hòa.Chức vụChủ tịch nướcThành buoidienxanhha.comên củaQuốc hộiHội đồng Quốc phòng và An ninhBan Chấp hành tw Đảng cộng sảnQuân ủy Trung ươngĐảng ủy Công an Trung ươngBan chỉ huy Cải biện pháp Tư pháp Trung ươngBáo cáo tớiỦy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội buoidienxanhha.comệt NamĐề cử bởiBan Chấp hành tw Đảng cộng sảnvà Ủy ban hay vụ Quốc hộiBổ nhiệm bởiQuốc hội buoidienxanhha.comệt NamNhiệm kỳ5 năm, theo nhiệm kỳ Quốc hội(Không số lượng giới hạn số lần tái cử)Người đầu tiên giữ chứcTôn Đức Thắng2 tháng 7 năm 1976Thành lập2 mon 7 năm 1976Kế vịPhó chủ tịch nướcDinh thựPhủ công ty tịch, Hà NộiWebsiteVăn phòng chủ tịch nước buoidienxanhha.comệt nam giới


*

Chủ tịch nước cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam (gọi tắt: Chủ tịch nước) là nguyên thủ quốc gia của nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam, là fan đứng đầu bên nước buoidienxanhha.comệt Nam, đại diện nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa buoidienxanhha.comệt phái mạnh về đối nội và đối ngoại.

Bạn đang xem: Nguyên chủ tịch nước là gì

<1><2> chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng thiết bị nhân dân, giữ lại chức quản trị Hội đồng quốc phòng và bình yên buoidienxanhha.comệt Nam.<3> quản trị nước là một trong số những đại biểu Quốc hội buoidienxanhha.comệt nam giới do tổng thể Quốc hội thai ra.

Xem thêm: Tổ Hợp Phím Thu Nhỏ Màn Hình Máy Tính Windows, Macbook, Phóng To Hoặc Phóng Đại Màn Hình Chromebook

<4>

Người giữ chức vụ quản trị nước trước tiên của nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa buoidienxanhha.comệt phái mạnh là Tôn Đức Thắng, được bầu tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa buoidienxanhha.com năm 1976. Không tồn tại quy định quy định Chủ tịch nước yêu cầu là đảng buoidienxanhha.comên Đảng cộng sản buoidienxanhha.comệt Nam, mặc dù trên thực tiễn ở buoidienxanhha.comệt Nam, chủ tịch nước thường là một trong những ủy buoidienxanhha.comên Bộ chính trị Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản buoidienxanhha.comệt Nam.

Chủ tịch nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam đồ vật 9 là ông Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Quốc hội buoidienxanhha.comệt nam khóa 14 tp Hà Nội, Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản buoidienxanhha.comệt phái mạnh khóa XII.

Mục lục

Nhiệm kì của quản trị nước

Theo Hiến pháp năm 2013 – Điều 87: “Nhiệm kỳ của quản trị nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Lúc Quốc hội hết nhiệm kỳ, chủ tịch nước thường xuyên làm nhiệm vụ cho tới khi Quốc hội khóa mới bầu ra chủ tịch nước”<2> Nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội là 5 năm. Cho nên nhiệm kỳ của quản trị nước cũng là 5 năm.

trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi

Điều 88 Hiến pháp năm 2013<2> quy định:

“Chủ tịch nước gồm những nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

chào làng Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cẩn thận lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, tính từ lúc ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh này vẫn được Ủy ban hay vụ Quốc hội biểu quyết đồng tình mà chủ tịch nước vẫn không độc nhất trí thì chủ tịch nước trình Quốc hội ra quyết định tại kỳ họp gần nhất; Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó quản trị nước, Thủ tướng bao gồm phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bửa nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng chính phủ, bộ trưởng liên nghành và thành buoidienxanhha.comên khác của chính phủ; Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, buoidienxanhha.comện trưởng buoidienxanhha.comện kiểm gần kề nhân dân tối cao; địa thế căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bửa nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Thẩm phán toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; ngã nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Phó Chánh án tòa án nhân dân nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó buoidienxanhha.comện trưởng, Kiểm ngay cạnh buoidienxanhha.comên buoidienxanhha.comện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, ra mắt quyết định đại xá; Quyết định tặng ngay thưởng huân chương, huy chương, các phần thưởng nhà nước, danh hiệu buoidienxanhha.comnh dự bên nước; đưa ra quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, quay lại quốc tịch hoặc tước đoạt quốc tịch buoidienxanhha.comệt Nam; Thống lĩnh lực lượng khí giới nhân dân, giữ chức quản trị Hội đồng quốc phòng và an ninh buoidienxanhha.comệt Nam; quyết định phong, thăng, giáng, tước đoạt quân hàm cung cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; té nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Tổng tham vấn trưởng, nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội dân chúng buoidienxanhha.comệt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, kho bãi bỏ ra quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chỉ thị tổng rượu cồn buoidienxanhha.comên hoặc rượu cồn buoidienxanhha.comên viên bộ, công bố, huỷ bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường đúng theo Ủy ban hay vụ Quốc hội cấp thiết họp được, công bố, huỷ bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc nghỉ ngơi từng địa phương; tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, xẻ nhiệm, miễn nhiệm; ra quyết định cử, triệu hồi đại sứ sệt mệnh toàn quyền của cộng hòa làng hội nhà nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam; phong hàm, cấp cho đại sứ; ra quyết định đàm phán, ký điều ước nước ngoài nhân danh đơn vị nước; trình Quốc hội phê chuẩn, đưa ra quyết định gia nhập hoặc dứt hiệu lực điều ước nước ngoài quy định tại khoản 14 Điều 70; đưa ra quyết định phê chuẩn, bắt đầu làm hoặc dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh công ty nước.”

quyền lợi và nghĩa vụ của chủ tịch nước đối với Chính tủ

Điều 90 Hiến pháp năm trước đó quy định:

“Chủ tịch nước bao gồm quyền tham gia phiên họp của chủ yếu phủ. Chủ tịch nước tất cả quyền yêu thương cầu cơ quan chính phủ họp bàn về sự việc mà chủ tịch nước xét thấy cần thiết để triển khai nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của quản trị nước.”

Theo Điều 28 biện pháp Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ 2015, trong thời gian Quốc hội ko họp, quản trị nước bao gồm quyền trợ thời đình chỉ công tác làm việc của Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng và thành buoidienxanhha.comên không giống của chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng chính phủ.<5>

quyền lợi của chủ tịch nước đối với Quốc hội

Điều 90 Hiến pháp năm 2013 cũng có thể có quy định rằng chủ tịch nước tất cả quyền tham gia các phiên họp của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội.

quá trình đề cử, thai và bổ nhiệm

Chủ tịch nước được thai bởi Quốc hội trong các đại biểu Quốc hội (Điều 87 – Hiến pháp 2013), vị vậy, điều kiện thứ nhất của ứng buoidienxanhha.comên chức danh chủ tịch nước cũng yêu cầu là đại biểu qh khóa đương nhiệm. Theo Khoản 2, Điều 8, Luật tổ chức triển khai Quốc hội năm 2014<6>, chủ tịch nước được Quốc hội thai dựa theo đề xuất của Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Trình tự bầu

1. Ủy ban hay vụ Quốc hội trình danh sách đề cử nhằm Quốc hội bầu chủ tịch nước.2. Ngoài list do Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc từ ứng cử vào chức danh quản trị nước; người được ra mắt ứng cử tất cả quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.3. Đại biểu Quốc hội bàn bạc tại Đoàn đại biểu Quốc hội; chủ tịch Quốc hội hoàn toàn có thể họp với những Trưởng đoàn đại biểu chính phủ để bàn bạc về các vấn đề bao gồm liên quan.4. Ủy ban hay vụ Quốc hội report Quốc hội kết quả đàm đạo tại Đoàn đbqh và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; trình Quốc hội đưa ra quyết định danh sách fan ứng cử vì chưng đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc trường đoản cú ứng cử.5. Quốc hội thảo chiến lược luận, biểu quyết trải qua danh sách để bầu chủ tịch nước.6. Quốc hội thành lập và hoạt động Ban kiểm phiếu.7. Quốc hội bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.8. Ban kiểm phiếu ra mắt kết trái kiểm phiếu, biểu quyết.9. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước.10. Chủ tịch nước tuyên thệ.

Tại mỗi kỳ họp trước tiên của Quốc hội khóa new sẽ thai ra một Ban kiểm phiếu làm trọng trách điều hành cùng xác định tác dụng bỏ phiếu với các thành buoidienxanhha.comên “không là tín đồ trong danh sách để Quốc hội bầu, phê chuẩn; miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi có tác dụng nhiệm vụ; phê chuẩn miễn nhiệm, biện pháp chức; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ thăm tín nhiệm” (Điều 27, Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội số 102/2015/QH1<7>).

Cách thức để xác định hiệu quả bỏ phiếu bầu những chức danh trong máy bộ nhà nước, bao gồm cả quản trị nước, được cơ chế như sau cũng vào Khoản 3a, Điều 27, Mục 1, Chương III “Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội số 102/2015/QH1” rằng: “Trường hòa hợp biểu quyết bầu các chức danh trong máy bộ nhà nước, người được thừa nửa số phiếu hợp lệ đống ý so cùng với tổng số đại biểu quốc hội và được không ít phiếu đồng tình hơn thì trúng cử. Trường đúng theo cùng thai một chức danh mà nhiều người được số phiếu đồng tình ngang nhau với đạt quá nửa số phiếu thích hợp lệ đồng tình so cùng với tổng số đại biểu qh thì Quốc hội biểu quyết lại buoidienxanhha.comệc bầu chức vụ này trong các những người được số phiếu đúng theo lệ đống ý ngang nhau. Trong số những bạn được đưa ra biểu quyết lại, bạn được số phiếu đống ý nhiều rộng là bạn trúng cử; nếu như biểu quyết lại mà không ít người dân vẫn được số phiếu tán thành ngang nhau thì bạn nhiều tuổi rộng là bạn trúng cử”

hồ sơ nhân sự

Theo Điều 28, Mục 1, Chương III “Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội số 102/2015/QH1”, với những chức danh được Quốc hội thai hoặc phê chuẩn, trong đó có chức danh chủ tịch nước, rất cần phải trình làm hồ sơ nhân sự gồm có: tờ trình của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; report thẩm tra vào trường hợp điều khoản quy định; cũng giống như hồ sơ về fan được ra mắt vào các chức danh nhằm Quốc hội thai hoặc phê chuẩn và những tài liệu khác theo chế độ của Ủy ban thường xuyên vụ. Với hồ sơ của fan tự ứng cử hay được đại biểu Quốc hội ra mắt thì bắt buộc trình tới Ủy ban hay vụ muộn độc nhất 2 cách nay đã lâu phiên họp bầu chức vụ đó.

quy trình đề cử ứng cử buoidienxanhha.comên chủ tịch nước trong Đảng cùng sản buoidienxanhha.comệt nam giới

Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, bên dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội sẽ trình làng tới Quốc hội khóa mới list đề cử ứng buoidienxanhha.comên chủ tịch nước dựa theo danh sách trình làng đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua theo phép tắc lãnh đạo công tác cán cỗ của Đảng<12>

Tuyên thệ nhậm chức

Theo Khoản 8, Điều 8 của “Luật tổ chức Quốc hội” năm 2014 do Quốc hội buoidienxanhha.comệt phái nam khóa 13 ban hành, sau khi được bầu, quản trị nước phải tuyên thệ trung thành với chủ với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Xem thêm: Mua Bán Điện Thoại Dưới 2 Triệu Vũng Tàu Chính Hãng, Xách Tay

<6> Khoản 2, Điều 29, Chương III của “Nghị quyết phát hành nội quy kỳ họp Quốc hội” năm năm ngoái quy định cụ thể hơn: “người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với nhiệm vụ được giao. Bạn tuyên thệ đề xuất đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ. Thời hạn tuyên thệ không thật 03 phút”.

Chức vụ bỏ trống

Theo Điều 93 trong Hiến pháp năm 2013, trong trường hòa hợp chức vụ quản trị nước bị quăng quật trống (cách chức, từ bỏ chức hay bất ngờ đột ngột qua đời) thì Phó quản trị nước giữ quyền quản trị nước trợ thì quyền. Chủ tịch nước tạm thời quyền có vừa đủ quyền hành như quản trị nước cho đến khi Quốc hội thai ra Chủ tịch nước mới. Khi quản trị nước không làm cho buoidienxanhha.comệc được trong thời hạn dài tuyệt bị đình chỉ chức vụ tạm thời thì Phó chủ tịch nước giữ lại quyền quản trị nước tạm quyền cho đến khi quản trị nước trở về làm buoidienxanhha.comệc.<2> Lần sớm nhất là vào ngày 23 tháng 9 năm 2018, khi quản trị nước è cổ Đại quang quẻ qua đời, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước đương nhiệm, giữ quyền quản trị nước 1 tháng cho đến khi Quốc hội buoidienxanhha.comệt phái nam khóa 14 bầu quản trị nước new là ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày 23 mon 10 năm 2018.

cơ chế đãi ngộ

mức lương của quản trị nước

Theo quyết nghị 730/2004/NQ-UBTVQH11 <13> của Ủy ban hay vụ Quốc hội buoidienxanhha.comệt phái mạnh khóa 11 vào khoảng thời gian 2004 với Nghị định 66/2013/NĐ-CP <14> của chính phủ nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam năm trước đó thì quản trị nước bao gồm mức lương vào năm 2016 là 15.730.000 đồng/tháng <15>, năm 2018 là 18.070.000 đồng/tháng <16>