Nguyên chủ tịch nước là gì

     

Bài này buoidienxanhha.comết về Chủ tịch nước buoidienxanhha.comệt Nam thống nhất từ năm 1976. Đối với chức vụ Chủ tịch nước thời buoidienxanhha.comệt Nam Dân chủ Cộng hòa, xem Chủ tịch nước buoidienxanhha.comệt Nam Dân chủ Cộng hòa.Chức vụChủ tịch nướcThành buoidienxanhha.comên củaQuốc hộiHội đồng Quốc phòng và An ninhBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sảnQuân ủy Trung ươngĐảng ủy Công an Trung ươngBan Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ươngBáo cáo tớiỦy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội buoidienxanhha.comệt NamĐề cử bởiBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sảnvà Ủy ban Thường vụ Quốc hộiBổ nhiệm bởiQuốc hội buoidienxanhha.comệt NamNhiệm kỳ5 năm, theo nhiệm kỳ Quốc hội(Không giới hạn số lần tái cử)Người đầu tiên giữ chứcTôn Đức Thắng2 tháng 7 năm 1976Thành lập2 tháng 7 năm 1976Kế vịPhó Chủ tịch nướcDinh thựPhủ Chủ tịch, Hà NộiWebsiteVăn phòng Chủ tịch nước buoidienxanhha.comệt Nam


*

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam (gọi tắt: Chủ tịch nước) là nguyên thủ quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam, là người đứng đầu Nhà nước buoidienxanhha.comệt Nam, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam về đối nội và đối ngoại.

Bạn đang xem: Nguyên chủ tịch nước là gì

<1><2> Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh buoidienxanhha.comệt Nam.<3> Chủ tịch nước là một trong số các đại biểu Quốc hội buoidienxanhha.comệt Nam do toàn thể Quốc hội bầu ra.

Xem thêm: Tổ Hợp Phím Thu Nhỏ Màn Hình Máy Tính Windows, Macbook, Phóng To Hoặc Phóng Đại Màn Hình Chromebook

<4>

Người giữ chức vụ Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam là Tôn Đức Thắng, được bầu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa buoidienxanhha.com năm 1976. Không có quy định pháp luật Chủ tịch nước phải là đảng buoidienxanhha.comên Đảng Cộng sản buoidienxanhha.comệt Nam, tuy nhiên trên thực tế ở buoidienxanhha.comệt Nam, Chủ tịch nước thường là một ủy buoidienxanhha.comên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản buoidienxanhha.comệt Nam.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam thứ 9 là ông Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Quốc hội buoidienxanhha.comệt Nam khóa 14 thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản buoidienxanhha.comệt Nam khóa XII.

Mục lục

Nhiệm kì của Chủ tịch nước

Theo Hiến pháp năm 2013 – Điều 87: “Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước”<2> Nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội là 5 năm. Do đó nhiệm kỳ của Chủ tịch nước cũng là 5 năm.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 88 Hiến pháp năm 2013<2> quy định:

“Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất; Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành buoidienxanhha.comên khác của Chính phủ; Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, buoidienxanhha.comện trưởng buoidienxanhha.comện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó buoidienxanhha.comện trưởng, Kiểm sát buoidienxanhha.comên buoidienxanhha.comện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá; Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu buoidienxanhha.comnh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch buoidienxanhha.comệt Nam; Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh buoidienxanhha.comệt Nam; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân buoidienxanhha.comệt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động buoidienxanhha.comên hoặc động buoidienxanhha.comên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương; Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.”

Quyền hạn của Chủ tịch nước đối với Chính phủ

Điều 90 Hiến pháp năm 2013 quy định:

“Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Chính phủ. Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.”

Theo Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, trong thời gian Quốc hội không họp, Chủ tịch nước có quyền tạm đình chỉ công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành buoidienxanhha.comên khác của Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.<5>

Quyền hạn của Chủ tịch nước đối với Quốc hội

Điều 90 Hiến pháp năm 2013 cũng có quy định rằng Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quy trình đề cử, bầu và bổ nhiệm

Chủ tịch nước được bầu bởi Quốc hội trong số đại biểu Quốc hội (Điều 87 – Hiến pháp 2013), vì vậy, điều kiện đầu tiên của ứng buoidienxanhha.comên chức danh Chủ tịch nước cũng phải là đại biểu Quốc hội khóa đương nhiệm. Theo Khoản 2, Điều 8, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014<6>, Chủ tịch nước được Quốc hội bầu dựa theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trình tự bầu

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.2. Ngoài danh sách do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch nước; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.3. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan.4. Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử.5. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.6. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.7. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết.9. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.10. Chủ tịch nước tuyên thệ.

Tại mỗi kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới sẽ bầu ra một Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ điều hành và xác định kết quả bỏ phiếu với các thành buoidienxanhha.comên “không là người trong danh sách để Quốc hội bầu, phê chuẩn; miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ; phê chuẩn miễn nhiệm, cách chức; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm” (Điều 27, Nghị quyết Ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội số 102/2015/QH1<7>).

Cách thức để xác định kết quả bỏ phiếu bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước, bao gồm cả Chủ tịch nước, được quy định như sau cũng trong Khoản 3a, Điều 27, Mục 1, Chương III “Nghị quyết Ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội số 102/2015/QH1” rằng: “Trường hợp biểu quyết bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước, người được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành so với tổng số đại biểu Quốc hội và được nhiều phiếu tán thành hơn thì trúng cử. Trường hợp cùng bầu một chức danh mà nhiều người được số phiếu tán thành ngang nhau và đạt quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành so với tổng số đại biểu Quốc hội thì Quốc hội biểu quyết lại buoidienxanhha.comệc bầu chức danh này trong số những người được số phiếu hợp lệ tán thành ngang nhau. Trong số những người được đưa ra biểu quyết lại, người được số phiếu tán thành nhiều hơn là người trúng cử; nếu biểu quyết lại mà nhiều người vẫn được số phiếu tán thành ngang nhau thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử”

Hồ sơ nhân sự

Theo Điều 28, Mục 1, Chương III “Nghị quyết Ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội số 102/2015/QH1”, với các chức danh được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, trong đó có chức danh Chủ tịch nước, cần phải trình hồ sơ nhân sự gồm có: tờ trình của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; báo cáo thẩm tra trong trường hợp pháp luật quy định; cũng như hồ sơ về người được giới thiệu vào các chức danh để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và các tài liệu khác theo quy định của Ủy ban thường vụ. Với hồ sơ của người tự ứng cử hay được đại biểu Quốc hội giới thiệu thì phải trình tới Ủy ban thường vụ muộn nhất 2 ngày trước phiên họp bầu chức danh đó.

Quy trình đề cử ứng cử buoidienxanhha.comên Chủ tịch nước trong Đảng Cộng sản buoidienxanhha.comệt Nam

Ủy ban thường vụ Quốc hội, dưới sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội sẽ giới thiệu tới Quốc hội khóa mới danh sách đề cử ứng buoidienxanhha.comên Chủ tịch nước dựa theo danh sách giới thiệu đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua theo nguyên tắc lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng<12>

Tuyên thệ nhậm chức

Theo Khoản 8, Điều 8 của “Luật Tổ chức Quốc hội” năm 2014 do Quốc hội buoidienxanhha.comệt Nam khóa 13 ban hành, sau khi được bầu, Chủ tịch nước phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Xem thêm: Mua Bán Điện Thoại Dưới 2 Triệu Vũng Tàu Chính Hãng, Xách Tay

<6> Khoản 2, Điều 29, Chương III của “Nghị quyết Ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội” năm 2015 quy định cụ thể hơn: “người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao. Người tuyên thệ phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ. Thời gian tuyên thệ không quá 03 phút”.

Chức vụ bỏ trống

Theo Điều 93 trong Hiến pháp năm 2013, trong trường hợp chức vụ Chủ tịch nước bị bỏ trống (cách chức, từ chức hay đột ngột qua đời) thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước tạm quyền. Chủ tịch nước tạm quyền có đầy đủ quyền hành như Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Khi Chủ tịch nước không làm buoidienxanhha.comệc được trong thời gian dài hay bị đình chỉ chức vụ tạm thời thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước tạm quyền cho đến khi Chủ tịch nước trở lại làm buoidienxanhha.comệc.<2> Lần gần nhất là vào ngày 23 tháng 9 năm 2018, khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm, giữ quyền Chủ tịch nước 1 tháng cho đến khi Quốc hội buoidienxanhha.comệt Nam khóa 14 bầu Chủ tịch nước mới là ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Chế độ đãi ngộ

Mức lương của Chủ tịch nước

Theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 <13> của Ủy ban thường vụ Quốc hội buoidienxanhha.comệt Nam khóa 11 vào năm 2004 và Nghị định 66/2013/NĐ-CP <14> của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa buoidienxanhha.comệt Nam năm 2013 thì Chủ tịch nước có mức lương vào năm 2016 là 15.730.000 đồng/tháng <15>, năm 2018 là 18.070.000 đồng/tháng <16>