S/mime là gì

     

Bạn ý muốn thêm một ổ khóa vào thư điện tử của bạn? Bạn có thể dùng S/MIME trong Outlook Web ứng dụng để tăng khả năng bảo mật của thư. Thư được mã hóa điện tử chỉ có thể được mở do những người nhận có khóa thiết yếu xác. Chữ ký điện tử đảm bảo an toàn người dìm thư đó chưa bị mang mạo.

Bạn đang xem: S/mime là gì


Trong bài bác viết này

Mã hóa và ký điện tử thư đi

Đọc các thư được mã hóa và ký điện tử

Thiết lập để sử dụng mã hóa S/MIME

Lấy một chứng chỉ.

Bước trước tiên để cần sử dụng S/MIME là đạt được một triệu chứng chỉ, còn gọi là một ID số thức, từ người quản trị tổ chức của bạn. Chứng từ của chúng ta có thể được lưu trữ trên một thẻ thông minh, hoặc có thể là một tệp mà bạn giữ trữ trên máy tính của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn được người quản trị của bạn cung ứng để sử dụng chứng chỉ của bạn.

Cài đặt các điều khiển S/MIME.

Nếu bạn không setup điều khiển S/MIME và nhận được một thư được mã hóa hoặc ký điện tử, bạn sẽ được nhắc thiết lập điều khiển khi bạn mở thư. Xung quanh ra, nếu khách hàng không cài đặt điều khiển S/MIME, chúng ta cũng có thể tạo một thư bắt đầu và chọn lựa thêm tùy lựa chọn > Tùy lựa chọn thư và lựa chọn Mã hóa thư này (S/MIME). Sau đó bạn sẽ được được nhắc cài đặt điều khiển S/MIME.

Khi bạn được nhắc để chạy tuyệt lưu tệp, hãy chọn Chạy.

Bạn rất có thể được đề cập lại để xác thực rằng bạn muốn chạy phần mềm. Chọn Chạy để tiếp tục quá trình cài đặt đặt.


Lưu ý: Bạn sẽ yêu cầu đóng với mở lại Outlook Web tiện ích trước khi bạn cũng có thể dùng tinh chỉnh và điều khiển S/MIME.


Đầu Trang

Mã hóa và ký điện tử thư đi

Làm thế nào để tôi mã hóa hoặc ký điện tử tất cả các thư?

Sau khi bạn đã thiết đặt điều khiển S/MIME, bạn cũng có thể đến thực đơn hình bánh răng

*
> thiết lập S/MIME nơi bạn sẽ tìm thấy nhì tùy chọn mà bạn có thể chọn mã hóa hoặc ký kết điện tử từng thư các bạn gửi.

Chọn Mã hóa nội dung và phần đính kèm của tất cả các thư tôi gửi để tự động mã hóa toàn bộ các thư đi.

Chọn Thêm một chữ ký số cho tất cả các thư tôi gửi ký điện tử toàn bộ các thư đi.


Lưu ý: Tất cả những thư đi bao gồm thư mới, trả lời và chuyển tiếp.


Làm nỗ lực nào để tôi mã hóa thư riêng?

Để thêm hoặc loại bỏ mã hóa chuyên môn số xuất phát điểm từ một thư cá nhân mà ai đang soạn thảo:

Chọn hoặc quăng quật chọn Mã hóa thư này (S/MIME).

Nếu các bạn mã hóa thư đi và Outlook Web ứng dụng không thể xác minh rằng tất cả những người nhận hoàn toàn có thể giải mã thư, bạn sẽ nhìn thấy thông tin cảnh báo chúng ta rằng bạn nhận có thể sẽ không phát âm được thư mã hóa. Tiếp nối bạn vẫn hoàn toàn có thể gửi thư, vứt bỏ những người nhận đó hoặc thử lại để đánh giá lại.

Làm thế nào để tôi ký điện tử thư riêng?

Để thêm hoặc loại bỏ chữ ký số từ một thư mà bạn đang soạn thảo:

Chọn hoặc vứt chọn Ký điện tử thư này (S/MIME).

Xem thêm: Gạo St25 Sóc Trăng Giá Bao Nhiêu Tiền 1Kg? Gạo St25 Chính Hãng Ông Cua Sóc Trăng

Nếu chứng chỉ của chúng ta được lưu trữ trên một thẻ thông minh, bạn sẽ được nhắc để chèn thẻ thông minh nhằm ký năng lượng điện tử thư. Thẻ xuất sắc của chúng ta cũng có thể yêu ước mã PIN để truy nhập triệu chứng chỉ.

Đầu Trang

Đọc những thư được mã hóa và ký điện tử

Làm núm nào để tôi gọi thư được mã hóa?

Một biểu tượng khóa xe

*
trong list thư hoặc phòng đọc sẽ biểu hiện thư được mã hóa.

Nếu bạn vẫn hay sử dụng dạng coi Hội thoại, các bạn sẽ phải mở thư vào một hành lang cửa số mới để đọc. Sẽ có được một nối kết trên thư để tạo điều kiện thuận lợi hơn.

Khi bạn nhận được thư đã mã hóa, Outlook Web tiện ích sẽ kiểm tra xem tinh chỉnh và điều khiển S/MIME đã được cài đặt hay chưa và liệu có một chứng chỉ sẵn dùng trên thứ tính của người sử dụng không. Nếu điều khiển S/MIME đã được cài đặt và có một chứng chỉ sẵn dùng, thư sẽ được giải mã khi bạn mở nó. Nếu bệnh chỉ của người tiêu dùng được lưu trữ trên một thẻ thông minh, các bạn sẽ được đề cập để chèn thẻ thông minh nhằm đọc thư. Thẻ lý tưởng của chúng ta có thể yêu cầu mã PIN để truy nhập hội chứng chỉ.

Làm thế nào để tôi xác nhận chữ ký của một thư được ký điện tử?

Một biểu tượng dải băng

*
trong danh sách thư hoặc chống đọc sẽ biểu hiện thư được ký điện tử.

Nếu chúng ta vẫn hay được dùng dạng coi Hội thoại, bạn sẽ phải mở thư vào một hành lang cửa số mới nhằm đọc. Tin tức về chữ ký số đang ở phía trên cùng của thư, cùng rất một nối kết mà chúng ta cũng có thể chọn để bài viết liên quan về chữ ký kết số.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm gì nữa?

internet Explorer 9 hoặc phiên bản mới rộng là nên để gửi với nhận thư được mã hóa. Nó cũng cần thiết để ký điện tử những thư các bạn gửi đi cùng để xác nhận chữ ký số trên các thư mà các bạn nhận được.

Mã hóa thư S/MIME chỉ hỗ trợ trên các thư được gửi cho và nhờ cất hộ đi từ bạn nhận trong danh sách địa chỉ của tổ chức của bạn. Nếu bạn gửi một thư được mã hóa cho người nào đó mặt ngoài tổ chức của bạn, họ sẽ không thể giải thuật và hiểu thư.

Chữ ký số S/MIME chỉ được hỗ trợ đầy đủ đối với người nhận bên trong tổ chức của bạn. Người nhận chỉ có thể xác nhận chữ ký số nếu họ đang cần sử dụng một máy khách email hỗ trợ S/MIME với đã thiết lập điều khiển S/MIME.

Nếu chúng ta gửi thư được ký điện tử đến người nhận mặt ngoài tổ chức của bạn, bọn họ sẽ rất có thể đọc thư. Tùy thuộc vào máy khách email họ vẫn dùng, họ rất có thể hoặc không thể thấy và hoàn toàn có thể xác nhận chữ ký số.

Mã hóa thư rất có thể chỉ hiểu bởi fan nhận dự kiến là những người có một chứng chỉ. Nếu bạn cố giữ hộ một thư được mã hóa mang đến một người nhận nào không có chứng chỉ, Outlook Web phầm mềm sẽ cảnh báo bạn rằng người nhận ko thể giải mã thư được mã hóa S/MIME.

Nếu ít nhất một bạn nhận của thư được mã hóa có một chứng chỉ, Outlook Web ứng dụng sẽ gửi thư cho toàn bộ những fan nhận. Nếu không có người nhấn dự con kiến nào có chứng chỉ, Outlook Web ứng dụng sẽ không có thể chấp nhận được bạn giữ hộ thư này vào biểu mẫu được mã hóa.

Thư được ký điện tử tái bảo vệ rằng tín đồ nhận của thư đó không bị hàng fake và kiểm soát định danh của người gửi thư. Thư được ký kết điện tử rất có thể được nhờ cất hộ đến ngẫu nhiên ai. Mặc dù nhiên, người nhận yêu cầu dùng vận dụng email cung cấp S/MIME và đã thiết đặt điều khiển S/MIME để xác nhận chữ ký số. Outlook và Outlook Web phầm mềm cả nhị hỗ trợ S/MIME.

Xem thêm: Lịch Sử Và Ý Nghĩa Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 2021, Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc

Điều khiển S/MIME quan trọng để chứng thực chữ ký kết của thư được ký điện tử, nhưng chứng từ thì không. Nếu bạn nhận được thư đã được mã hóa hoặc ký kết điện tử và bạn vẫn chưa thiết lập điều khiển S/MIME, bạn sẽ thấy một cảnh báo trong phần đầu thư thông báo cho mình biết rằng điều khiển S/MIME ko sẵn dùng. Thư này đã hướng chúng ta đến trang tùy lựa chọn S/MIME nhưng mà tại đó chúng ta cũng có thể cài để điều khiển này.