Star

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 1032/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế làng mạc hội 10 năm 2021-2030;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài thiết yếu và Vụ trưởng Vụ khoa học Xã hội, Nhân văn với Tự nhiên.

Bạn đang xem: Star

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2. Cơ chế làm chủ và tàichính của lịch trình được triển khai theo chính sách hiện hành.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệulực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính, Vụtrưởng Vụ kỹ thuật Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, người đứng đầu Văn phòng các Chươngtrình hết sức quan trọng cấp bên nước với Thủ trưởng những đơn vị có tương quan thuộc BộKhoa học và technology chịu nhiệm vụ thi hành đưa ra quyết định này./.

chỗ nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng bao gồm phủ, các Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà (để báo cáo); - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ; - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - UBND những tỉnh, thành phố; - Văn phòng chính phủ; - Ủy ban KHCNMT của Quốc hội; - Văn phòng tw Đảng; - lưu VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hoàng Giang

PHỤ LỤC

I. Mục tiêu

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn vềgiá trị, hệ giá trị toàn cầu, hệ giá trị quốc gia, quý hiếm cốt lõi, nguồn lựcnhân văn nhằm nhận diện giá bán trị, nguồn lực có sẵn nhân văn trong các nghành của đờisống thôn hội tại các địa phương, vùng miền, những tổ chức, nhóm, tầng lớp bên trong xãhội, từ đó khuyến nghị quan điểm, phương án để phạt huy quý hiếm và nguồn lực có sẵn nhânvăn phục vụ phát triển non sông giai đoạn 2021-2030, khoảng nhìn mang lại năm 2045. Mụctiêu cụ thể bao gồm:

1. Nghiên cứu lý luận và thực tế vềgiá trị, hệ quý giá toàn cầu, hệ giá trị quốc gia, quý hiếm cốt lõi, về vai trò,chức năng, nội dung hệ giá trị nói chung, nguồn lực có sẵn nhân văn làm đại lý để nhậndiện các giá trị rõ ràng và nguồn lực nhân văn làm việc Việt Nam giao hàng phát triển đấtnước.

2. Nghiên cứu, dìm diện, phân tíchcác giá bán trị, nguồn lực có sẵn nhân văn thực tiễn và tiềm năng trong các nghành của đờisống làng hội, tại những địa phương, vùng miền, các tổ chức, nhóm, lứa tuổi trongxã hội; review thực trạng sử dụng, phạt huy những giá trị, nguồn lực nhân văn củaViệt phái nam trong cải tiến và phát triển đất nước;

3. Luận giải và đề xuất hệ thống quanđiểm, chiến thuật mang tính chiến lược và rõ ràng đến những cơ quan lại của Đảng với Nhànước nhằm phát huy giá trị, hệ cực hiếm toàn cầu, hệ giá trị quốc gia, quý hiếm cốtlõi và nguồn lực nhân văn, sản xuất động lực, sức khỏe phát triển tổ quốc giai đoạn2021-2030, khoảng nhìn cho năm 2045.

II. Nội dung

1. Nghiên cứulý luận và trong thực tiễn về giá bán trị, hệ cực hiếm toàn cầu, hệ quý giá quốc gia, giátrị cốt lõi, nguồn lực nhân văn làm đại lý cho bài toán phát hiện, phân phát huy giá bán trị,nguồn lực nhân bản của vn hiện nay, tạo thành động lực, mức độ mạnh phát triển độtphá, toàn diện, cấp tốc và bền vững đất nước tiến trình 2021-2030, tầm nhìn đếnnăm 2045:

- nghiên cứu về giá bán trị, quý hiếm toàncầu, hệ giá trị quốc gia, quý giá cốt lõi: giá trị phổ quát, quý hiếm toàn cầu,giá trị khu vực vực, quý giá quốc gia, quý hiếm đặc thù, giá trị cùng đồng, giá bán trịgia đình, quý giá cá nhân, quý hiếm truyền thống, quý giá phi truyền thống, cácgiá trị đạo đức, những giá trị văn hóa, quý hiếm pháp luật, giá trị bé người; cácgiá trị yêu nước, dân chủ, công bằng, văn minh, trường đoản cú do, Hòa Bình, hạnh phúc.

- Nghiên cứu, nhấn diện các giá trị,nguồn lực nhân văn trong những lĩnh vực: văn hóa; buôn bản hội; khoa học, technology vàđổi mới sáng tạo; bao gồm trị; ghê tế, môi trường xung quanh xã hội, sinh thái; tôn giáo,tín ngưỡng; quốc phòng, an ninh; đối ngoại.

- nghiên cứu và phân tích kinh nghiệm thế giới vềnhận diện cùng phát huy những giá trị, nguồn lực có sẵn nhân văn phục vụ phát triển đất nước,làm cửa hàng cho việc tiếp thu tinh hoa giá chỉ trị, hệ quý hiếm toàn cầu, cải cách và phát triển hệgiá trị quốc gia, nguồn lực nhân văn vn làm điều kiện cho vận động hộinhập nước ngoài của Việt Nam.

2. Nghiên cứu,phân tích và đánh giá các giá bán trị, nguồn lực có sẵn nhân văn thực tế và tiềm năngtrong các nghành nghề của đời sống xã hội, các địa phương, vùng miền, những cộng đồngngười, những tổ chức, nhóm, tầng lớp bên trong xã hội:

- Nghiên cứu, phân tích và đánh giácác giá bán trị, nguồn lực nhân văn của những di sản văn hóa truyền thống vật thể thông qua hệ thốngdi tích lịch sử - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốcgia.

- Nghiên cứu, phân tích cùng đánh giácác giá trị, nguồn lực có sẵn nhân văn của các loại hình văn hóa phi đồ thể qua hệ thốnglễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, các mô hình nghệ thuật trình diễn (âm nhạc, hátchèo, tuồng, cải lương,...), nghệ thuật và thẩm mỹ kiến trúc, hội họa, điêu khắc, nghệ thuậttrang phục dân tộc, nghệ thuật và thẩm mỹ ẩm thực.

- Nghiên cứu, phân tích cùng đánh giácác giá trị, nguồn lực nhân văn của văn hóa truyền thống - thẩm mỹ được kết tinh trong sảnphẩm của các làng nghề truyền thống.

- Nghiên cứu, phân tích cùng đánh giácác giá trị, nguồn lực nhân văn của tri thức bản địa, sệt thù văn hóa vùng miềngắn cùng với tiềm năng, lợi thế cải cách và phát triển của từng địa phương, vùng, miền trên cảnước.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Đối Thoại Độc Thoại Và Độc Thoại Nội Tâm

- Nghiên cứu, phân tích cùng đánh giácác giá chỉ trị, nguồn lực nhân văn ở trong về con người, phong tục, tập quán, lối sống,truyền thống định kỳ sử, niềm tin yêu nước, truyền thống lịch sử cố kết vào gia đình, cộngđồng, team xã hội, tổ chức xã hội, xã hội cư dân ở Việt Nam... Tạo nên lợi thếtrong vạc triển kinh tế tài chính - buôn bản hội.

- Nghiên cứu, phân tích cùng đánh giácác giá chỉ trị, nguồn lực nhân văn trong cải cách và phát triển các địa phương, vùng miền vàcác lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

- Nghiên cứu, phân tích với đánh giácác giá chỉ trị, nguồn lực có sẵn nhân văn trên không gian mạng.

- phân tích số hóa những giá trị, nguồnlực nhân văn.

3. Nghiên cứu,luận giải được hệ quan điểm, phương hướng mang ý nghĩa định hướng, kế hoạch nhằmđịnh hình, cách tân và phát triển hệ giá bán trị, quý giá toàn cầu, hệ quý hiếm quốc gia, hệ giátrị cốt lõi, nguồn lực có sẵn nhân văn, tạo ra động lực, mức độ mạnh cải cách và phát triển đất nướcgiai đoạn 2021-2030, khoảng nhìn mang lại năm 2045. Đề xuất quan tiền điểm, phương án pháthuy hệ quý giá và nguồn lực có sẵn nhân văn trong các lĩnh vực không giống nhau của đời sốngxã hội phục vụ phát triển:

- phát triển kinh tế, du lịch, vănhóa;

- phân phát triển quanh vùng nông thôn, miềnnúi, biên giới, hải đảo;

- trở nên tân tiến cộng đồng, âu yếm trẻem, fan già, tín đồ khuyết tật, fan yếu thế, bảo đảm an sinh làng mạc hội;

- cải tiến và phát triển giáo dục, đào tạo;

- trở nên tân tiến y tế, quan tâm sức khỏe;

- bảo đảm môi trường tự nhiên và thoải mái và môitrường làng mạc hội;

- Công tác lý thuyết truyền thôngtrong toàn cảnh xã hội chuyển đổi số ở việt nam hiện nay.

III. Dự kiến sảnphẩm

1. Report tổng hợp tác dụng nghiên cứucủa chương trình về giá trị, cực hiếm toàn cầu, hệ cực hiếm quốc gia, quý giá cốtlõi, về nguồn lực nhân văn, những loại nguồn lực có sẵn nhân văn; về hoàn cảnh các giátrị và nguồn lực nhân văn được trao diện, đẩy mạnh trong các nghành nghề của đời sốngxã hội, tại các địa phương, vùng miền, cộng đồng tộc người, những tổ chức, nhóm,tầng lớp bên trong xã hội; về quan liêu điểm, giải pháp được đề xuất nhằm phát huy giátrị với nguồn lực nhân văn ship hàng phát triển tổ quốc giai đoạn 2021-2030, tầmnhìn mang lại năm 2045.

2. Báo cáo chuyển giao tác dụng nghiêncứu của trách nhiệm đến các cơ quan liêu của Đảng với Nhà nước về việc: đề xuất ứng dụng,sử dụng quan tiền điểm, chiến thuật mang tính kế hoạch và sách lược phân phát huy các giátrị, hệ cực hiếm toàn cầu, hệ cực hiếm quốc gia, giá trị cốt lõi, nguồn lực có sẵn nhânvăn để tạo động lực, sức mạnh cải cách và phát triển đất nước; đề xuất cơ chế và giảipháp ví dụ nhằm phạt huy quý giá và nguồn lực có sẵn nhân văn đáp ứng nhu cầu yêu mong pháttriển khiếp tế, thiết yếu trị, xóm hội, văn hóa, môi trường, quốc phòng, an ninh, đốingoại, thâm nhập vào việc xử lý nhu cầu lao động, tạo việc làm, nâng cao đờisống của người dân, cộng đồng xã hội.

3. Report khoa học của nhiệm vụ chuyểngiao đến những tổ chức công nghệ và công nghệ (viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo,v.v...) để làm tài liệu tham khảo ship hàng công tác nghiên cứu, giảng dạy.

4. Ấn phẩm khoa học chào làng kết quảnghiên cứu bắt đầu của nhiệm vụ, bao gồm: bài xích tạp chí; sách công nghệ xuất phiên bản trongnước cùng quốc tế; kỷ yếu, report tại hội thảo/hội nghị kỹ thuật trong nước vàquốc tế.

IV. Yêu mong đối vớisản phẩm khoa học

1. Đáp ứng yêu ước theo lời khuyên đặthàng của ban ngành Đảng cùng Nhà nước để xử lý vấn đề ví dụ đặt ra từ bỏ thực tiễn;bảo đảm gồm tính bắt đầu về khoa học; khả thi thực hiện chuyển giao và ứng dụng đểphục vụ tạo ra và ban hành chủ trương, chế độ phát triển kinh tế tài chính - làng hội,phát triển ngành, lĩnh vực.

2. Luận giải, cập nhật được thành tựunghiên cứu giúp có tương quan ở trong và không tính nước về giá trị, hệ giá trị toàn cầu,hệ quý giá quốc gia, giá trị chủ yếu và nguồn lực có sẵn nhân văn; xác minh rõ vấn đềthực tiễn đặt ra về phát hiện cùng phát huy những giá trị với nguồn lực nhân bản ởViệt Nam hiện nay; đề xuất quan điểm, phương hướng, chiến thuật phát huy giá chỉ trị,hệ quý hiếm toàn cầu, hệ quý giá quốc gia, giá chỉ trị cốt yếu và nguồn lực nhân văntạo cồn lực, sức khỏe phát triển nước nhà giai đoạn 2021- 2030, tầm chú ý đếnnăm 2045.

V. Chỉ tiêu đánhgiá

1. Về ứng dụng vào thực tiễn:

- Ít tốt nhất 20% nhiệm vụ có sản phẩmkhoa học được gửi mang lại cơ quan của Đảng giao hàng xây dựng các dự thảo văn kiện củaĐảng.

- Ít độc nhất vô nhị 40% trách nhiệm có sản phẩmkhoa học được gởi đến các cơ quan ở trong nhà nước có tương quan trong việc ứng dụng,sử dụng cho vấn đề xây dựng cơ chế, cơ chế phát triển nhanh, bền chắc đất nướchiện nay; cải tiến và phát triển sản xuất và du lịch, dịch vụ; xử lý nhu cầu lao động,việc làm, nâng cao đời sống của fan dân, xã hội xã hội trong quá trình lưugiữ, sở hữu các giá trị, mối cung cấp lực văn hóa và nhân văn.

2. Về trình độ chuyên môn khoa học:

- 100% trách nhiệm có công dụng được công bốtrên tạp chí công nghệ thuộc hạng mục tạp chí khoa học được xem điểm của Hội đồngGiáo sư ngành, liên ngành được phê coi xét theo ra quyết định của Hội đồng giáo sưnhà nước.

Xem thêm: Viết Cảm Nhận Về Sách Mà Em Yêu Thích, Viết Cảm Nhận Sách

- Ít độc nhất 20% nhiệm vụ có kết quả đượccông ba trên những tạp chí nước ngoài chuyên ngành có uy tín.