SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11

     

Tóm tắt chương 1:Chuyển hóa vật chất cùng năng lượng


I. MỐI quan liêu HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT

II. MỐI quan HỆ GIỮA quang quẻ HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

IV. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

V. HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

VI. CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI


SƠ ĐỒ TƯ DUY CHƯƠNG I : SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG


Tóm tắt chương 1:Chuyển hóa vật chất cùng năng lượng

I. MỐI quan tiền HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT

Quá trình sống của thực vật bao gồm rất nhiều quy trình sống : quy trình lấy vật chất và năng lượng từ môi trường bên cạnh vào cơ thể thực vật ; quá trình chuyển hóa vật chất với năng lượng lấy được thành vật chất của chúng…

*

a. CO₂ khuếch tán qua khí khổng vào lá

b. Quang hợp trong lục lạp của lá

c. Mạch rây vận chuyển những chất hữu cơ từ lá xuống rễ

d. Mạch gỗ vận chuyển nước với muối khoáng từ rễ lên lá

e. Thoát hơi nước qua khí khổng cùng cutin bên trên lớp biểu so bì lá

- loại vận chuyển nước, muối khoáng với chất hữu cơ sẽ cung cấp nguyên liệu đến quang hợp với hô hấp ở thực vật. Bay hơi nước có tác dụng mở khí khổng, giúp CO₂ khuếch tán vào lá với O₂ khuếch tán ra môi trường ngoài.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy sinh học 11

II. MỐI quan lại HỆ GIỮA quang đãng HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

*

Quang hợp cùng hô hấp ở thực vật gồm mối quan lại hệ gắn bó, phụ thuộc lẫn nhau, sản phẩm của quang quẻ hợp là nguyên liệu đến hô hấp với ngược lại.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

Bảng: Các quá trình tiêu hóa ở động vật

Quá trình tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật đơn bào

Tiêu hóa ở động vật bao gồm túi tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật gồm ống tiêu hóa

Tiêu hóa cơ học

x

Tiêu hóa hóa học

x

x

x

- hấp thụ thức ăn ở động vật đơn bào là hấp thụ nội bào (tiêu hóa bên phía trong tế bào)

- Ở động vật gồm túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong tâm địa túi tiêu hóa, bên phía ngoài tế bào) và tiêu hóa nội bào (tiêu hóa phía bên trong các tế bào trên thành túi tiêu hóa)

- vào ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ hoạt động cơ học của ống tiêu hóa với nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa.

IV. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

- Cơ quan liêu hô hấp

+ Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là khí khổng

+ Cơ quan liêu trao đổi khí ở động vật là : Bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.

Bảng: so sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật cùng động vật

Trao đổi khí ở thực vật

Trao đổi khí ở động vật

Giống nhau

Hấp thụ O₂ và giải phóng CO₂

Khác nhauThực vật trao đổi khí qua quy trình quang hợp với hô hấpĐộngvật trao đổi khí qua quá trình quang hợp cùng hô hấp: bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi

V. HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- Ở thực vật

+ Hệ thống vận chuyển : dòng mạch gỗ (quản bào và mạch gỗ), chiếc mạch rây (ống rây, tế bào kèm)

+ Động lực của dòng mạch gỗ là lực đẩy của rễ, lực hút bởi vì thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa những phân tử nước với nhau với với thành mạch gỗ.

+ Động lực của loại mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn bao gồm áp suất thẩm thấu cao với cơ quan chứa gồm áp suất thẩm thấu thấp.

- Ở động vật

+ Hệ tuần trả động vật gồm tất cả tim cùng hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch)

+ Động lực của sự vận chuyển tiết là nhờ sự co bóp của tim. Tim co bóp tạo áp lực đẩy tiết đi trong tầm tuần hoàn.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Ký Kết Và Nội Dung Hiệp Ước Pa Tơ Nốt Là Gì? Just A Moment

- Cơ thể sống trao đổi chất với môi trường sống bằng cách: Lấy O₂ , nước và chất dinh dưỡng từ môi trường vào cơ thểđể duy trì sự sống và thải ra môi trường CO₂ , nước tiểu, mồ hôi cùng nhiệt.

- Mối quan hệ về chức năng của những hệ cơ quan

+ Hệ hấp thụ tiếp nhận chất dinh dưỡng với đưa vào hệ tuần hoàn

+ Hệ hô hấp tiếp nhận O₂ / CO₂ vàđưa vào hệ tuần hoàn.

+ Hệ tuần hoàn vận chuyển O₂ / CO₂ với chất dinh dưỡngđi cung cấp đến tất cả những tế bào của cơ thể. O₂ và chất dinh dưỡng gia nhập vào chuyển hóa nội bào tạo ra CO₂ cùng chất bài tiết. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài bác tiếtđến thận cùng vận chuyển CO₂đến phổiđể thải ra ngoài.

*

VI. CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

*

Cơ chế duy trì cân bằng nội môi tất cả sự tham gia của bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển với bộ phận thực hiện.

- Bộ phận tiếp nhận kích say đắm là thụ thể hoặc cơ quan tiền thụ cảm. Bộ phận này tiếp nhận kích mê thích từ môi trường (trong và ngoài) và ra đời xung thần gớm truyền về bộ phận điều khiển.

- Bộ phận điều khiển là trung ương thần khiếp hoặc tuyến nội tiết. Bộ phận này còn có chức năng điều khiển hoạt động của những cơ quan lại bằng cách gửi đi những tín hiệu thần khiếp hoặc hoocmôn.

Xem thêm: Vận Tốc Dòng Nước Là 18M Phút Một Ngư, Vãn Tốc Dòng Nước Là 18M/Phút

- Bộ phận thực hiện là các cơ quan lại như thận, gan, phổi, tim, mạch máu,… Bộ phận này dựa bên trên tín hiệu thần gớm hoặc hoocmôn (hoặc tín hiệu thần kinh và hoocmôn) để tăng tuyệt giảm hoạt động nhằm đưa môi trường trong trở về trạng thái cân bằng cùng ổn định.

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHƯƠNG I : SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

MẪU SỐ 1

*

MẪU SỐ 2

*

MẪU SỐ 3

*