Số liền trước số liền sau

     

Lời giải chi tiết các dạng bài “Số ngay tắp lự trước, số ngay thức thì sau” kèm theo kiến thức tia số . Là tài liệu môn Toán học tập 2 hữu ích.

Bạn đang xem: Số liền trước số liền sau


1. Tia số

*

- Số 0 ở vun đầu tiên. Số 0 là số bé bỏng nhất.

- từng số (khác số 0) sẽ lớn hơn các số ở phía bên trái và bé hơn các số ở bên phải nó.

2. Số ngay tắp lự trước, số lập tức sau

*

- Số ngay lập tức trước của 4 là 3. Số ngay tức thì sau của 4 là 5.

- Số tức khắc trước của một vài là số hèn số đó 1 1-1 vị.

- Số ngay tắp lự sau của một số là số nhát số đó 1 solo vị.

3. Các dạng toán thường gặp

a. Điền số phù hợp vào tia số

Ví dụ: Điền những số thích hợp vào ô trống:

*

Lời giải:

*

b. Quan gần kề tia số, trả lời câu hỏi

Ví dụ: Tìm bên trên tia số:

*

a) phần nhiều số bé nhiều hơn 3.

b) phần lớn số vừa to hơn 5 vừa bé thêm hơn 10.

Lời giải:

a) các số bé thêm hơn 3 là 0, 1, 2.

b) đa số số vừa lớn hơn 5 vừa bé nhiều hơn 10 là 6, 7, 8, 9.

c. Tìm kiếm số liền trước, số ngay tắp lự sau

Ví dụ: Đ, S?

a) Số tức tốc trước của 53 là 52. ⍰

b) Số ngay thức thì sau của 94 là 93. ⍰

c) Số ngay tức thì trước của 64 là 65. ⍰

d) Số ngay tức thì sau của 28 là 29. ⍰

Lời giải:

a) Số ngay tức thì trước của 53 là 52. <Đ>

b) Số tức thì sau của 94 là 93. 

c) Số ngay tức thì trước của 64 là 65. 

d) Số tức tốc sau của 28 là 29. <Đ>

4. Bài xích tập vận dụng

Bài 1 (trang 29 SGK Toán 2 tập 1) Số?

*

c) Số liền sau của 0 là .?. Số ngay tức khắc trước của 7 là .?.

Số ngay thức thì trước của một là .?. Số lập tức sau của 97 là .?.

Phương pháp giải:

- trên tia số, mỗi số (khác 0) to hơn các số bên trái và nhỏ nhiều hơn các số bên đề xuất nó.

Xem thêm: Dàn Ý Diễn Biến Tâm Trạng Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân Hay Nhất (3 Mẫu)

Các số bên trên tia số được thu xếp theo sản phẩm tự tăng dần.

- Số tức khắc sau của một vài hơn số kia 1 đơn vị.

 Số tức khắc trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

*

c) Số ngay tức khắc sau của 0 là 1. Số tức tốc trước của 7 là 6.

Số ngay thức thì trước của một là 0. Số tức khắc sau của 97 là 98.

Bài 2:

a) Xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi vén của tia số:

*

b) vấn đáp các câu hỏi:

- Số tức tốc trước của số 5 là số nào?

- Số ngay tức khắc sau của số 9 là số nào?

Hướng dẫn:

Trên tia số:

+ Số sinh hoạt vạch thứ nhất là số nhỏ nhắn nhất trên tia số đó.

+ mỗi số to hơn các số ở phía trái nó và nhỏ nhiều hơn các số nghỉ ngơi bên yêu cầu nó.

Số ngay tức khắc trước là số nhỏ hơn số đã mang đến một đơn vị. Số lập tức sau là số to hơn số đã cho một đơn vị.

Lời giải:

a)

*

b) - Số ngay tắp lự trước của số 5 là số 4.

- Số tức tốc sau của số chín là số 10.

Bài 3

Em rất có thể dựa vào tia số nhằm so sánh các số.

*

37 ... 40 46 ... 39 38 ... 41

40 ... 45 39 ... 36 44 ... 42

Phương pháp giải:

Trên tia số, số bên trái nhỏ hơn các số bên yêu cầu nó.

Xem thêm: Bác Hồ Có Bao Nhiêu Tên - Những Cái Tên Gắn Liền Với Bác Hồ

Lời giải đưa ra tiết:

37  39 38  36 44 > 42

Bài 4

Đề bài: Số?

Số ngay tức khắc trước

Số đang cho

Số tức tốc sau

5

6

7

29

30

?

?

68

69

?

99

?

Hướng dẫn:

Số ngay tắp lự trước là số nhỏ hơn số đã đến một 1-1 vị. Số ngay tức thì sau là số lớn hơn số đã cho 1 đơn vị.