So Sánh Cách Mạng Tháng 2 Với Cách Mạng Tháng 10 Nga

     
(ĐCSVN) – cực hiếm thời đại cùng những bài học kinh nghiệm quý báu, trong các số đó có bài bác học phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại của phương pháp mạng tháng Mười Nga béo phì là gia tài vô giá, có giá trị bền vững, liên tiếp lan lan sức sống mãnh liệt đối với công cuộc đảm bảo an toàn Tổ quốc vn hiện nay.

Bạn đang xem: So sánh cách mạng tháng 2 với cách mạng tháng 10 nga


Cách mạng tháng Mười Nga vì chưng V.I.Lênin với Ðảng Bôn-xê-vích Nga lãnh đạo là cuộc cách mạng vô sản trước tiên trong lịch sử vẻ vang thế giới, đã giành chiến hạ lợi, tạo nên bước ngoặt béo múp trong lịch sử hào hùng nhân loại, là 1 trong những sự kiện có tác động rộng tuyệt nhất tới phong trào cộng sản và người công nhân quốc tế. Giá trị thời đại cùng những bài học quý báu, trong các số ấy có bài xích học kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại của phương pháp mạng mon Mười Nga béo múp là gia tài vô giá, có mức giá trị bền vững, liên tiếp lan lan sức sinh sống mãnh liệt đối với công cuộc bảo đảm an toàn Tổ quốc nước ta hiện nay.

*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*
 Lãnh tụ Vladimir Ilyich Lênin phát biểu trước fan dân trên Petrograd năm 1917. Ảnh: TTXVN
Bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức khỏe thời đại

Quan điểm kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại bắt đầu từ thực tiễn cách mạng tháng Mười Nga, trình bày của nhà nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh.

Chúng ta biết rằng, phương châm của phong trào cộng sản quốc tế không chỉ vì giải phóng bản thân thống trị công nhân, nhiều hơn và trước hết là hóa giải dân tộc, tiến tới giải tỏa toàn trái đất khỏi mọi chế độ áp bức, bóc tách lột, xây dựng xã hội thôn hội công ty nghĩa với xã hội cùng sản văn minh. Dấn rõ bản chất quốc tế của việc nghiệp bí quyết mạng vô sản, lúc viết Tuyên ngôn của Đảng cùng sản như bản Cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên của kẻ thống trị vô sản toàn cố kỉnh giới, Mác với Ăngghen đã đề ra khẩu hiệu “Vô sản toàn bộ các nước liên minh lại”<1>.

Trong điều kiện lịch sử hào hùng đầu cố kỷ XX, khi “chủ nghĩa tư bản đã trở nên tân tiến thành một khối hệ thống có đặc thù toàn quả đât của một nhóm nhỏ tuổi các nước “tiên tiến” đi áp bức thuộc địa và sử dụng tài thiết yếu để bóp nghẹt đại phần nhiều nhân dân cụ giới”<2>, lãnh tụ V.I. Lênin chỉ rõ: “Cách social chủ nghĩa sẽ không hẳn chỉ là và chủ yếu là 1 cuộc chiến đấu của kẻ thống trị vô sản cách mạng sinh hoạt từng nước phòng lại ách thống trị tư sản ngơi nghỉ nước mình; chưa hẳn thế, này sẽ là cuộc đấu tranh của toàn bộ các trực thuộc địa và toàn bộ những nước bị công ty nghĩa đế quốc áp bức, của toàn bộ các nước phụ thuộc vào chống lại nhà nghĩa đế quốc quốc tế”<3>. Sau chiến thắng của biện pháp mạng mon Mười vĩ đại, Lênin thực hiện sứ mệnh chỉ huy sự nghiệp desgin chủ nghĩa làng hội trước tiên trên cầm giới. Tuy nhiên đối lập nhà nghĩa tư bản với chủ nghĩa xóm hội trên các phương diện, phê phán triệt để không ít khiếm khuyết của chủ nghĩa bốn bản, cơ mà Lênin vẫn tối ưu khẳng định: “Phải tiếp thu toàn thể nền văn hóa do chủ nghĩa tư bạn dạng để lại và dùng văn hóa truyền thống đó để thiết kế chủ nghĩa làng mạc hội. đề xuất tiếp thu cục bộ khoa học tập kỹ thuật, tất cả những loài kiến thức, toàn bộ nghệ thuật. Không tồn tại những cái đó, họ không thể xây dựng cuộc sống thường ngày của buôn bản hội cùng sản được”<4>. Tín đồ còn ví dụ hóa: “Dùng cả nhì tay nhưng lấy phần nhiều cái tốt của nước ngoài: tổ chức chính quyền Xô viết + đơn độc tự đường sắt Phổ + chuyên môn và phương pháp tổ chức những Tơrớt làm việc Mỹ + ngành giáo dục đào tạo quốc dân Mỹ... = chủ nghĩa làng hội”<5>.

Thấm nhuần thâm thúy và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - hồ Chí Minh đã nhận được thức rõ tầm quan trọng đặc biệt quan trọng của nhân tố thời đại, yếu tố quốc tế so với cách mạng Việt Nam. Hệ thống quan điểm của bạn về phối kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại chứa đựng nhiều nội dung quan liêu trọng. Ngay lập tức từ gần như ngày đầu của hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Cách mạng An nam là phần tử của biện pháp mạng cố giới. Ai làm phương pháp mạng trong trái đất đều là đồng chí của dân chúng An phái nam cả”<6>. Phải giáo dục chủ nghĩa yêu nước và nhà nghĩa quốc tế vô sản cho nhân dân lao cồn nước mình, làm cho ý thức yêu nước là một phần tử của lòng tin quốc tế. Bạn kêu gọi: “vì nền độc lập thế giới, vì thoải mái và nóng no, những người dân bị bóc tách lột thuộc rất nhiều chủng tộc bắt buộc đoàn kết lại và chống đàn áp bức”<7>. Trong quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức khỏe thời đại, hồ chí minh nhấn mạnh sức mạnh dân tộc là nguồn lực có sẵn nội sinh duy trì vai trò quyết định, còn sức mạnh thời đại là mối cung cấp lực mặt ngoài, nó sẽ làm cho cho sức mạnh dân tộc được tạo thêm và nó cũng chỉ phát huy công dụng thông qua yếu tố bên trong, đó là sức khỏe dân tộc. Bạn nhiều lần chỉ rõ: “tự lực cánh sinh, dựa vào sức bản thân là chính”, “muốn người ta giúp cho, thì trước hết bắt buộc tự góp mình đã”, “một dân tộc bản địa không từ bỏ lực cánh sinh cơ mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng danh được tận hưởng độc lập”<8>.

Giá trị biện pháp mạng tháng Mười Nga, ý kiến của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh, đã có Đảng cùng sản vn quán triệt, áp dụng trong lãnh đạo sự nghiệp bảo đảm Tổ quốc.

Xem thêm: Top 15+ Đóng Vai Lục Vân Tiên Kể Lại Đoạn Trích Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga

Thứ nhất, bảo đảm an toàn Tổ quốc làng hội công ty nghĩa là 1 quy cơ chế khách quan, là trách nhiệm chiến lược cơ bản, trọng yếu cùng thường xuyên. Ngay sau khoản thời gian nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa Liên bang Xô viết ra đời, V.I.Lênin vẫn khẳng định: với việc bắt đầu bảo vệ công ty nghĩa xóm hội, chúng ta phải bảo đảm Tổ quốc làng hội chủ nghĩa. Chiến lược đảm bảo an toàn Tổ quốc làng hội nhà nghĩa là 1 trong hai chiến lược cơ bản, hiểm yếu và liên tiếp của đất nước, thuộc với kế hoạch phát triển kinh tế tài chính - xã hội giữ lại vai trò công ty đạo, làm các đại lý để hoạch định những kế hoạch kế hoạch trên các nghành cơ bản của cuộc sống xã hội. Đồng thời, là một trong những chiến lược tổng hợp, toàn diện, trong số đó lấy chiến lược quốc phòng cùng chiến lược bình yên làm nòng cốt, kết hợp nghiêm ngặt với kế hoạch ngoại giao, dựa chắc trên cơ sở chiến lược phát triển tài chính - thôn hội. Ngấm nhuần quan điểm trên, Đảng ta đã khẳng định: “Củng ráng quốc phòng, giữ vững bình an quốc gia, ổn định định thiết yếu trị, chưa có người yêu tự, an ninh xã hội là trọng trách trọng yếu, tiếp tục của Đảng, nhà nước, của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân, trong các số đó Quân team nhân dân và Công an quần chúng là nòng cốt”<9>.

Thứ hai, phân phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo đảm an toàn Tổ quốc. Mức độ mạnh bảo đảm an toàn Tổ quốc thôn hội chủ nghĩa là sức khỏe tổng phù hợp của đất nước, toàn dân, cả thống bao gồm trị sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản cùng sự quản lý, điều hành trong phòng nước, phối kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, chú trọng phát huy yếu tố chính trị - tinh thần, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. V.I.Lênin đã từng có lần nhấn mạnh: Bảo vệ Tổ quốc làng hội chủ nghĩa là sự nghiệp thiết yếu nghĩa, có đặc điểm toàn dân, toàn diện.

Việc củng nắm và tăng cường sức mạnh bảo đảm Tổ quốc buôn bản hội chủ nghĩa nên được tiến hành chủ động, tích cực, bền chí và thường xuyên, kết hợp chặt chẽ xây dựng, đảm bảo an toàn toàn diện, đồng nhất các nghành nghề dịch vụ cơ bạn dạng của đời sống xã hội, từ tởm tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, thôn hội cho quốc chống - an ninh. Trong đó, cần đặc biệt chăm sóc xây dựng khối hệ thống chính trị, tự Đảng, công ty nước đến những đoàn thể nhân dân, từ tw đến các đại lý thực sự trong sạch, vững vàng mạnh, thực sự trung thành và tin tưởng về chủ yếu trị, có sức khỏe mạnh mẽ, làm cho thất bại rất nhiều âm mưu, mánh lới phá hoại của những thế lực thù địch.

Thứ ba, thường xuyên âu yếm xây dựng lực lượng khí giới vững mạnh khỏe về thiết yếu trị. Trong bí quyết mạng tháng Mười cũng tương tự suốt quy trình lãnh đạo và đảm bảo an toàn Tổ quốc thôn hội chủ nghĩa, V.I.Lênin luôn đặc biệt quan tâm đến xây dựng Hồng quân hùng mạnh bạo trên đại lý vũ trang toàn dân. Tín đồ nhấn mạnh: “Phải có một đội quân kiên cường vững mạnh”, “Sự vững chắc nước cộng hòa trong cuộc chiến đấu chống đế quốc, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ngơi nghỉ Nga và trên toàn thế giới đều tùy trực thuộc vào sự tăng tốc quân đội”. Theo V.I.Lênin, Hồng quân bắt buộc được xây dựng theo phía cách mạng, thiết yếu quy, hiện tại đại, thực sự là một quân đội kiểu new của kẻ thống trị công nhân với nhân dân lao động vị Đảng cộng sản lãnh đạo. Ngấm nhuần bốn tưởng của V.I.Lênin, trước sự cải tiến và phát triển của tình hình và trọng trách trong thời kỳ mới, họ cần ra sức kiến thiết Quân đội nhân dân với Công an nhân dân giải pháp mạng, bao gồm quy, tinh nhuệ và mỗi bước hiện đại; luôn giữ vững và tăng cường sự chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp về phần đa mặt của Đảng so với lực lượng vũ trang, lấy xây dựng thiết yếu trị làm cửa hàng để nâng cao chất lượng tổng hòa hợp và sức khỏe chiến đấu trọn vẹn của lực lượng vũ trang, bảo vệ cho Quân nhóm nhân dân cùng Công an nhân dân luôn thực sự là lực lượng chủ yếu trị - lực lượng chiến đấu trung thành với chủ và tin tưởng của Đảng, trong phòng nước làng mạc hội chủ nghĩa cùng của nhân dân. Quân nhóm nhân dân cùng Công an nhân dân yêu cầu là lực lượng cốt cán cùng toàn dân phòng, phòng có công dụng chiến lược “diễn biến chuyển hòa bình”, sẵn sàng chuẩn bị đánh thắng mọi hành động đe dọa, thù địch; là nhân tố quan trọng quan trọng góp thêm phần giữ vững vàng sự ổn định định bao gồm trị, đảm bảo an toàn cho giang sơn luôn dữ thế chủ động về chiến lược trong đầy đủ tình huống.

Thứ tư, cần tăng mạnh công tác nghiên cứu, giáo dục đào tạo và tuyên truyền, cải thiện ý thức chủ yếu trị, cảnh giác giải pháp mạng cho nhân dân. Sự sụp đổ của Liên Xô với Ðông Âu là việc sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội trong quy trình đi tới mục tiêu xây dựng buôn bản hội buôn bản hội nhà nghĩa. Nó không đồng nghĩa, nhất quán với sự cáo thông thường của chủ nghĩa làng hội với tư cách là một trong những lý tưởng, mục tiêu, một cơ chế xã hội kiểu new thuộc về hình thái kinh tế tài chính - thôn hội cùng sản chủ nghĩa mà loài bạn đang vươn tới. Trong quá trình xây dựng nhà nghĩa làng mạc hội, mỗi nước gồm một phương pháp lựa chọn mô hình riêng mang lại mình, Liên Xô với Ðông Âu chọn quy mô kế hoạch tập trung với phần lớn điều kiện cụ thể - lịch sử vẻ vang nhất định, quan trọng trong thời kỳ chiến tranh và thời kỳ đầu chế tạo chủ nghĩa thôn hội hoàn toàn có thể là say mê hợp, nhưng sai lạc lớn tuyệt nhất là khi mô hình đó đã trở phải lạc hậu, thậm chí là bị biến tấu dẫn tới trì trệ, kìm hãm lực lượng sản xuất cải cách và phát triển thì những người lãnh đạo Liên Xô và Ðông Âu lại không sở hữu và nhận thức được sự xưa cũ và lạc hậu đó, hoặc đã nhận thức được nhưng không có biện pháp đột phá để giải quyết và xử lý mâu thuẫn này. Rộng nữa, cải sinh đã mất phương hướng, phạm những sai trái chính trị rất lớn dẫn tới thua thảm và đổ vỡ. Sau những tình tiết ở Liên Xô dẫn tới đổ vỡ và tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa, các nước buôn bản hội chủ nghĩa sót lại và phong trào cộng sản thế giới ra sức xung khắc phục béo hoảng, thoái trào để liên tiếp phục hồi và phát triển chủ nghĩa xã hội bên trên một trình độ chuyên môn mới trải qua cải cách, đổi mới để vạc triển.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Ngắn Về Lòng Yêu Nước Của Thế Hệ Trẻ Ngày Nay

Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin tương xứng với thực tiễn đất nước, đã đề ra các biện pháp đột phá để xử lý các vấn đề trong thực tiễn trên cơ sở bền chí mục tiêu, lý tưởng, giữ vững lý thuyết xã hội chủ nghĩa. Phần nhiều thành tựu to phệ của vn trong thiết kế chủ nghĩa thôn hội; sự phục hồi của những Đảng cộng sản, Đảng cánh tả sống khắp nơi trên nỗ lực giới; xu hướng cánh tả cùng hướng theo nhà nghĩa thôn hội của tương đối nhiều nước ở châu mĩ La-tinh... đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của nhà nghĩa Mác - Lênin, của biện pháp mạng mon Mười cùng triển vọng tích cực của nhà nghĩa làng mạc hội.

Trong bối cảnh hiện nay, khi phòng, chống chiến lược “diễn thay đổi hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” cùng rất phòng, chống suy thoái và phá sản tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” trở thành nhiệm vụ cấp bách, thì tin tưởng của dân là thứ vũ khí sắc đẹp bén, bức tường chắn thành vững chắc nhất mà cấp thiết một âm mưu, mưu mô nào có thể chống phá nổi. Bởi vì vậy, Đảng, đơn vị nước thuộc cả khối hệ thống chính trị phải đặc biệt để ý xây dựng, củng cố ý thức trong nhân dân. Cùng với đó, cần tuyên truyền, giáo dục và đào tạo để quần chúng nhận thức lấy được lòng yêu nước cũng đó là yêu xã hội công ty nghĩa, bảo đảm an toàn độc lập nên gắn với bảo đảm an toàn Tổ quốc thôn hội chủ nghĩa.

Thứ năm, tăng cường, cải thiện năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của công ty nước đối với Quân team nhân dân với Công an nhân dân. Phương pháp mạng mon Mười Nga với thực tiễn lịch sử vẻ vang đã xác minh sâu dung nhan vai trò khổng lồ lớn của những lực lượng vũ trang. Nhân tố giữ sứ mệnh quyết định bạn dạng chất, sức mạnh chiến đấu, sự trưởng thành của những lực lượng vũ trang biện pháp mạng đó chính là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, sự làm chủ của nhà nước xóm hội chủ nghĩa so với lực lượng vũ trang. Giữ lại vững, tăng tốc sự lãnh đạo của Đảng, sự cai quản của bên nước đối với lực lượng vũ trang quần chúng trong phần lớn tình huống, nhằm làm cho lực lượng trang bị nhân dân tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành với Đảng, công ty nước, Tổ quốc cùng nhân dân. Vày đó, chúng ta cần không hoàn thành củng nỗ lực và đẩy mạnh vai trò chỉ đạo tuyệt đối, thẳng về đa số mặt của Đảng, gắn với tăng cường công tác đảng, công tác làm việc chính trị trong Quân nhóm nhân dân cùng Công an nhân dân. Đổi bắt đầu nội dung, cách tiến hành lãnh đạo, chỉ huy của các cấp ủy đảng; sự quản ngại lý, điều hành quản lý của tổ chức chính quyền địa phương so với lực lượng vũ trang; đổi mới nội dung, phương thức kết hợp giữa những cơ quan chức năng của Đảng, thiết yếu quyền, những tổ chức bao gồm trị - làng mạc hội với những đơn vị Quân đội, Công an, lính Biên phòng, công an Biển trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - bình yên trên địa bàn.

Thời gian sẽ lùi xa 105 năm, tuy vậy những bài học quý báu của cách mạng mon Mười Nga, trong các số ấy có bài bác học phối kết hợp và phân phát huy sức mạnh dân tộc với sức khỏe thời đại vẫn còn đó nguyên giá bán trị đối với cách mạng Việt Nam. Ngày nay, huy động được số đông nguồn lực, hầu hết tiềm năng sáng chế trong nhân dân, trong đó có công nhân, nông dân cùng trí thức; kết hợp chủ nghĩa yêu thương nước với chủ nghĩa quốc tế, công dụng dân tộc với nghĩa vụ quốc tế, có ý nghĩa quyết định để bọn họ thực hiện thành công nhiệm vụ desgin và bảo đảm an toàn vững chắc Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa trong tiến độ mới./.